Paragnost Eddie en Consulenten

Vrijheid

VrijheidVrijheid is een van onze grootste geschenken, alleen is het in een intieme relatie de grootste uitdaging.
Hoe we omgaan met onze vrijheid is bepalend voor de mens die we uiteindelijk worden. Hoe we omgaan met de vrijheid van anderen is bepalend voor de relatie die we met elkaar hebben.
Vrijheid en het idee van vrijheid is gecompliceerder dan we kunnen bedenken.
Het is eigenlijk overladen met waarden die horen bij een specifieke periode en omgeving. En in combinatie met het controversiële idee dat je trouw moet zijn aan jezelf en je maatschappelijk verantwoordelijk moet gedragen, kan het toch een aantal dilemma’s teweegbrengen.
In zaken van liefde en seksuele aantrekking kan culturele druk om bijvoorbeeld binnen een bepaalde gemeenschap te trouwen of maatschappelijke druk ten aanzien van seksualitei , of het onbehagen van anderen ten aanzien van het feit dat je ‘alleen ‘ bent – zonder seksuele partner- heel verwarrend kan zijn, zodat je niet weet of je werkelijk oprecht bent en uiting geeft aan je diepste waarden en bedoelingen.
In relaties die de meeste ruimte geven voor groei en verandering, hebben beide partners een hoog niveau van vertrouwen. Dit geeft de vrijheid zich niet alleen te ontwikkelen als de helft van een paar, vriend, collega, maar ook individueel. Door de ander op te sluiten,, omdat je je veilig wilt voelen, of de ontwikkeling van de ander te belemmeren omdat je de veranderingen die met loslaten gepaard gaan, wantrouwt, kan je een relatie niet redden. Die houding leidt tot wantrouwen en voedt frustratie, rancune en boosheid.
Door het ontbreken van zelfvertrouwen en het innerlijk evenwicht en de eigenliefde die erbij horen, kunnen heftige gevoelens van zich bedreigd te voelen aan de oppervlakte komen. En dit kan zich uiten in een wanhopige kreet: ’II kan niet zonder jou! Ik overleef het niet als jij me in de steek laat!’
Het is eigenlijk een onthutsende gedachte dat je de macht om je gelukkig te voelen – of het gevoel te geven dat je bestaat – neer moet leggen bij iemand anders. Omdat die gevoelens niet welkom zijn, wijzen we ze af en draaien ze om, zodat we de mensen die we, naar we veronderstellen, het hardst nodig hebben, straffen en proberen te controleren. En dit verscherpt het gevoel van onveiligheid, omdat het de relatie ontwricht. Het betekent zelfs dat het moeilijk is om van ons te houden, waar we altijd zo bang voor zijn.
‘Om nieuwe ideeën te krijgen, moeten we ons openstellen voor het leven zoals het is, niet zoals onze gewoonten zeggen dat het is. We moeten ons overgeven aan de werkelijkheid.‘ (Piero Ferrucci)

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com