Paragnost Eddie en Consulenten

Volle maan in de vurige RAM

Volle maan in de vurige RAMVolle maan in de vurige RAM ( 5 oktober 2017)

Met de Zon in Weegschaal is het tijd om de ‘ balans ‘ op te maken en op welk vlak ervaar je nog niet voldoende evenwicht: neem rustig je tijd voor deze volle maan om te reflecteren, kijk naar hetgeen tot wasdom is gekomen, onderzoek wat je kan veranderen, bijsturen of loslaten. Voel de dankbaarheid in elke cel van je wezen om al het moois dat onze Moeder Natuur ons schenkt. Het is haar dankbaarheid voor alles wat wij bewust schenken aan Moeder Gaia: de zorg voor onze omgeving, het bewuster omgaan met de elementen, het opschonen van onze energie, het regelmatig mediteren zodat we onze gedachten hoog kunnen houden, vergeving schenken aan onszelf en anderen, liefdevolle verbindingen creëren en nog zoveel meer. Dankbaarheid is wederzijds, als we het maar willen zien en ons hier bewuster van worden.

De Volle Maan staat in de vurige Ram. Eenmaal de balans is opgemaakt, kan de Ram vanuit zijn grote ondernemingskracht- en drang actie ondernemen. Belangrijk is je niet te laten ( mis) leiden door te snel willen gaan, te ongeduldig zijn vanuit dat impulsieve stukje….het is NU, Nu moet het gebeuren, geen tijd te verliezen. Bij Ram is dit de valkuil: eerst doen en dan denken. Maak op een positieve en constructieve manier gebruik van die dadendrang, dat expressieve, die vurige energie door eerst de balans op te maken wat dient voor het allerhoogste doel voor jezelf én de omwereld!
Het vluchtige van de Ram mag nu ruimte maken voor ‘ stilstaan ‘, ‘ reflecteren ‘ en ‘ verdieping ‘, stilstaan bij een project, alle groeizaadjes de ruimte geven om tot bloei te komen, te genieten van het prachtige groeiproces en niet meteen door te gaan naar een alweer ander project. Ram pioniert, plant vaak de zaadjes, laat de zaadjes groeien en bloeien, om het daarna weer los te laten en over te geven, los te laten en door te gaan naar het volgende. Herkenbaar zeker als Ram je geboorte-teken is ( of ascendant)?

Volle maan in de vurige RAMDoordat de planeet van communicatie ( Mercurius) in beeld is, heb je het gevoel open en duidelijk te communiceren, te zeggen wat op je hart ligt, wat je lever bezwaart, een reactie vaak op de verbinding met de omgeving. Ook hier is het belangrijk heel dicht bij jezelf te blijven, je niet te laten meesleuren in discussies die je uit balans brengen. Kijk en voel wat er in jou geraakt is/ wordt, neem waar, luister en reageer pas als je voelt iets constructiefs te kunnen bijdragen. Er is zoveel behoefte aan zich kenbaar maken, zich te uiten, zich te laten zien, zich te willen onderscheiden van anderen. Sommigen laten zich schreeuwend horen, het is dan slechts een storm in een glas water, zonder meer.

Soms is het wijs afstand te nemen en alle stekkers er even uit te halen. Rust geeft ruimte in het hoofd en het hart.
Ook de invloed van Neptunus kan ervoor zorgen dat je je aarding verliest, het contact met de werkelijkheid verliest, je vasthoudt aan ‘ illusies ‘…zeker in het willen creëren van datgene waar jouw ziel niet in overeenstemming mee is. De laatste paar maanden is de wereld in beroering door de snel achtereenvolgende gebeurtenissen….er zijn ook heel veel berichtgevingen die onnodig angst en wantrouwen creëren. Verbind je niet teveel met dergelijke berichtgevingen, wees ook weer de waarnemer en onderzoek wat jij kan bijdragen tot een positieve verandering. Je hoeft evenmin het leed van de wereld op je schouders te dragen. Verbind je met mensen die je inspireren om je ding te doen, om een dienaar te worden van God. Het leven gaat niet zozeer over ik en wij, maar over de wereld en hoe wij ieder van ons kunnen bijdragen aan die hemel op aarde.

Ik hoor zo vaak: ‘ Ik wil ‘….hoe voelen de woorden ‘ Uw Wil geschiede ‘?

Heb een mooie Volle maan
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com