Paragnost Eddie en Consulenten

Volle maan in Vissen ( met Zon in Maagd)

Volle maan in Vissen ( met Zon in Maagd)Vandaag loopt Mercurius ( planeet van communicatie, taal, de bemiddelaar tussen het onbewuste en het bewustzijn, de manier waarop we oordelen en beslissingen nemen…) direct hetgeen betekent dat we weer meer duidelijk zicht krijgen op onze relaties, ons levensdoel ( onze zielsmissie), hoe we onszelf laten zien. Heb je de afgelopen weken ook ervaren dat alles wat met communicatie te maken had ( en ook tele-verbindingen) moeilijk was, soms wel eens escaleerde, soms ruzies ontstonden, het niet begrijpen van jezelf en de ander? We weten dat de invloed van de retrograde Mercurius én de eclipsen de ervaringen echt veel intenser, heftiger waren…sommige cliënten vroeger me bijna dagelijks wanneer er eindelijk eens verandering zou komen…zoals ik in mijn vorig blog ‘ Hallo September ‘ heb geschreven, staat deze maand wel meer in het teken van meer vrede, rust, harmonie, liefde…sommige mensen voelden onverwerkte emoties uit het verleden opnieuw en vrij sterk aan de oppervlakte komen en in het geval je toch blijft voelen dat die dieper liggende emoties een impact hebben op je leven, in je relaties vb, geef ik toch het advies een aantal professionele EMDR sessies te doen—of eventueel via Familie-opstellingen ( mijn voorkeur gaat hierbij uit naar de opstellingen van Dr Bert Hellinger) Postural Integration of Emotioneel Lichaamswerk. Je kan wel door de informatie die je via heel veel kanalen kan lezen begrijpen en inzien waar de pijn zit, alleen is het niet mijn ervaring dat iemand door veel informatie te verzamelen en het cognitief allemaal goed begrijpt, de puin van het verleden opruimt. Ettelijke cliënten hebben hierin uiteindelijk de moed gehad die stap te zetten en voelen zich stukken beter in hun vel zitten, zien hun leven en de relaties weer met volle hoop tegemoet.
Een maancyclus kent geen einde, de maan is voortdurend wassend en afnemend…een Volle maan is het hoogtepunt van de maandelijkse maancyclus. Wat mogen we nog verder loslaten, meer licht in-brengen, meer liefde toelaten, meer verbinding creëren in ons hart en van daaruit verbinding creëren met de ander…wat is schadelijk voor ons lichaam, onze geest, onze groei, ons leven en zijn we bereid te accepteren dat we nog niet datgene te doen/ of te laten wat bijdraagt aan een leven in harmonie, balans, vrede, evenwicht? Zijn we hiertoe bereid? Zijn we bereid onszelf te vergeven, de ander te vergeven…en te danken voor de lessen die je hebt geleerd, waardoor je nu andere keuzes kan maken die wél bijdragen aan jouw verdere groei op aarde? Volle maan geeft ons altijd de mogelijkheid om aan onszelf te sleutelen, naar binnen te keren, het verleden te verwerken, uit te reiken naar onze dromen, verlangens en die ook daadwerkelijk te ver-wezenlijken.

volle maanTijd om de wonden van het verleden te healen, te genezen…alleen is er soms nog wel dat stukje innerlijke strijd vanuit een dieper gelegen schuldgevoel. Ik hoor bij menige cliënten het schuldgevoel om los te laten gigantisch is…’ Ik ben al jaren niet meer gelukkig met mijn partner, maar….ik kan hem/ haar niet aan zijn/ haar lot overlaten, ik wil niet dat hij/ zij boos is, ziek wordt enz….. ‘ . Ik kan voor niemand de keuze maken, ik kan iemand wel helpen kijken op een dieper niveau vanwaar het schuldgevoel, de angst, de twijfel vandaan komt en dan is het aan een cliënt om er al dan niet iets mee te doen. Dat is ook de verantwoordelijkheid én de leerlessen bij iemand laten, zodat iemand echt het gevoel heeft die keuzes zelf te hebben gemaakt en niet omdat ik als medium en therapeute hen die keuze ‘ opdring ‘ of hen overtuig een relatie te beëindigen. Op de vraag ‘ Waarom overkomt me dit ‘ antwoord ik ‘ Wat heb je hiervan te leren ‘? Dat is meteen een duik in de diepte en daarover gaat bewust-wording en dat iedereen zowat gedwongen wordt om naar het leven te kijken, is overduidelijk.
Vergeven in de krachtige Volle maansenergie is beste moment ( al staat op vergeving geen ‘ tijd ‘—het heeft eerder met de krachtige energie te maken) alsook dankbaarheid uiten naar alles wat het leven jou brengt/ gebracht heeft. Het kan op dit moment heel moeilijk zijn om te vergeven en dankbaar te zijn…je hoeft jezelf niet te forceren, vergiffenis aan jezelf en/ de ander is een harts-kwestie en geen zaak van het denken, het verstand…denken dat je moet vergeven doch de energie van vergiffenis niet voelen met je hart laat je meestal op een later tijdstip ervaren dat je nog niet hebt vergeven. Dit is niet erg….geef jezelf de ruimte om naar vergiffenis toe te groeien en laat jezelf niet vertellen dat je hier en nu moét vergeven. Weet dat je voor incarnatie “ zielscontracten “ hebt afgesloten om te ervaren, te leren, te groeien en die zielscontracten kunnen ook inderdaad behoorlijk ingewikkelde, moeilijke en pijnlijke contracten zijn…als je je even her-innert dat zelfs in de meest moeilijke omstandigheden een zielscontract werd afgesloten zodat jij en de ander erachter komen welke lessen dit inhoudt voor jou ( en de ander) Die lessen waren nodig voor onze ont-wikkeling. Het kan je helpen om de vraag ‘ Waarom overkomt me dit, waarom wordt dit me aangedaan ‘ om te buigen naar ‘ Wat kan ik hiervan leren, wat is hiervan de bedoeling, wat wordt me hier nu getoond ‘ . Voel je wat er gebeurt? Ga die vragen even luidop uitspreken en voel wat er met je gebeurt…voel je de verschuiving van de energie in die vragen….voel maar en laat alles wat je voelt er zijn. Merk je ook op dat je soms snel geneigd bent er het woordje …. ‘ maar ‘ aan toe te voegen? ‘ Ja, maar…..’ Dit is dan nog een stukje ‘ weerstand ‘ en ook dat mag je er laten zijn, het erkennen en als dusdanig benoemen is de stap naar verandering.
Tijdens de Volle maan kan je bewust jouw moment kiezen waarin je kan ‘ afrekenen ‘ met diegenen die het ons soms moeilijk maken, met wie we in onmin leven….vergiffenis schenken voor hetgeen ze gedaan of niet hebben gedaan –omdat ze een zielscontract met je hebben ( ook al hebben ze er geen idee van of zijn ze zich er zelf niet van bewust) Weet dat wraakzuchtigheid, wrok, woede puur gif is, heel toxisch en ziekmakend, zoals Boeddha ons met zijn woorden meegeeft: ‘ Vasthouden aan woede is gif drinken en verwachten dat die andere persoon sterft ‘. In eerdere blogs heb ik al eens verwezen naar de prachtige ‘ Ho’oponopono ‘. Geef jezelf het voordeel van de twijfel of het voor je werkt, ga even luisteren zonder meer en voel wat het met je doet….geef jezelf die kans en voel je dat je er nog niet klaar voor bent…laat het dan weer los. Misschien komt er toch een volgende gelegenheid waarin je voelt dat je er klaar voor bent.

Kijk dan ook eens waar je dankbaar voor bent? Weet je ,dat je gemakkelijker dingen naar je toe kan halen, als jouw energie er een is van dankbaarheid? Manifesteren vanuit een gevoel van schaarste, gemis, angst, boosheid…werken niet, en dat leg ik meer dan 1 keer per dag uit aan mensen die zo boos worden dat het niet werkt, wat ze ook vragen….ze krijgen het maar niet voor mekaar.
Ik maak iemand dan ook attent op de ‘ energie ‘ waarop ze iets vragen, iets willen of zelfs stiekem eisen….sommigen worden boos of zijn misnoegd in mijn antwoord, alleen ik ben mijn eigen tovenaar en ook ik ben zelf ben die weg gegaan en nog steeds. Dus ook jij kan je eigen magische tovenaar worden, niet door de sterretjes aan de hemel te tellen ( dat mag je uiteraard ook wel) dan wel door eerst met jezelf aan de slag te gaan en één en ander in je denken te veranderen. Zolang het ego de toon voert, dwaal je verder af van je hart en verlies je het contact en de verbinding met je Ziel. Het ego kan van alles wensen en willen en eisen, doch als die wensen, die verlangens , die eisen niet verbonden zijn met je hart én je Ziel, dan wordt het inderdaad….niets. Voel maar wat de energie van dankbaarheid en vergiffenis met je doet….dankbaarheid verhoogt je vibratieniveau en hoe hoger ( sneller) dit niveau, hoe gemakkelijker je in staat bent te manifesteren voor je allerhoogste welzijn ( zonder anderen hierbij te schaden).
Zon in MaagdHet is voor deze Volle maan een goede gelegenheid even stil te staan bij de volgende kwesties
– Ben ik te lang blijven wensen, hopen en dromen zonder hier iets mee te doen, concreet, down to earth?
– Heb ik me te open, te kwetsbaar opgesteld, waardoor ik het vertrouwen heb gesteld in mensen die me niet gewaardeerd hebben en / of misbruik hebben gemaakt?
– Heb ik me de laatste tijd vaker als een slachtoffer gedragen, zodat ik me machteloos en zielig voelde?
– Ben ik de laatste tijd afgedwaald van mezelf en in het maken van persoonlijke keuzes en heb ik dit neergelegd bij de ander?
– Heb ik me laten leiden door mijn verstand en hierdoor mijn intuïtieve kant verwaarloosd?
– Luister ik naar mijn dromen of leg ik mijn dromen en ingevingen naast me neer?

Vissen ( element water) maakt gevoelig, nostalgisch, dromerig en nodigt uit om evenwicht te vinden in ons verlangen naar vrede, rust en het uitvoeren van dagelijkse ‘ verplichtingen ‘. De Zon in maagd ( element aarde) zorgt ervoor dat we structuur aanbrengen in onze dromen en plannen, dat we ons dienstbaar (der ) opstellen, dat we ook goed voor onszelf zorgen op elk vlak, ons leven op orde te brengen, verslavende gewoonten onder handen te nemen… We vinden hier een balans tussen met de beide beentjes op de grond blijven staan én uitreiken en verwezenlijken van je Zielsdoel.
Heb een mooie Volle maan!
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com