Paragnost Eddie en Consulenten

Volle Maan in Stier 4 november 2017

volle maanMerk je laatste paar dagen meer onrust, zowel bij jezelf, je partner, kinderen, dieren?
Het gebeurt vaker dat cliënten meer in de gaten krijgen dat de Volle Maan er voor iets tussen zit, inderdaad, laat ons het effect van de maan-wisselingen niet onderschatten.
De volle maan van 4 november staat in Stier. Stier kennen we als standvastig, met de twee voeten op de grond, heel bewust bezig met schoonheid, zekerheid, veiligheid, bezit. Stier is niet zozeer bezig met gevoelens. Stier staat niet echt van harte open voor veranderingen en houdt daarom ook vaak koppig vast aan eigen gedachten, eigen overtuigingen die nog vrij conservatief zijn.

De volle maan staat in het 8ste huis, dat staat voor groei, bewustwording, transformatie ( met als thema financiën en seksualiteit); best een pittige uitdaging voor Stier die het niet zo heeft op veranderingen en liefst vasthoudt aan veiligheid en zekerheid. Het 8ste huis betreft ‘ dood en wedergeboorte, scheppen en transformeren ‘. Dit thema kan ons behoorlijk raken en triggeren. Bekijk dit proces niet letterlijk dan wel als een weg om te groeien als mens. Het thema ‘ geld ‘ en ‘ seks ‘ komen eveneens aan de orde in het 8ste huis. Ga voor jezelf na wat ‘ geld ‘ betekent.

– Hoeveel denk jij dat je waard bent?
– Hoe word je beloond voor je werk?
– Hoe ervaar en beleef ik seksualiteit en welke kwesties spelen er rond ‘ seks ‘? Opmerkelijk dat in deze periode heel

wat getuigenissen verschijnen via openbare kanalen rond misbruik, incest ( zie metoo)
Het is goed dat taboes uit de wereld worden geholpen, en incest is er één van. Taboes rond seksualiteit, partnerschap…we kunnen nu een veld creëren waarin open gecommuniceerd mag worden over levensthema’s die ons meer adem- en leefruimte geven. Velen leven hierin nog in een soort van automatisch denken : in goed of fout, in zwart of wit , in hetero of homo , in dom of slim, in waardevol of waardeloos…In het schilderij van het leven mogen we voluit alle kleuren gebruiken, de kleuren van onze Ziel zijn zoveel lichter dan we kunnen bedenken. Kijk eens naar de schilderijen van Edgar Cayce…dàt bedoel ik.
Stier zorgt ervoor dat het waardegevoel bepaald wordt door de veiligheid en zekerheid van materie en bezit. Dit maakt ook nog wel deel uit van het massa-bewustzijn waar ik bij opmerk dat er veranderingen gaande zijn. Er ontstaan veel meer samenwerkingsverbanden, uitwisselingsprojecten, co-housing komt meer en meer tot bloei, mensen krijgen meer en meer oog voor een gezonde levensstijl ( zie permacultuur, alternatieve geneeswijzen…) Sommigen zullen zich nog voor de komende tijd krampachtig vasthouden aan ‘ bezit ‘ en hun waardegevoel laten afhangen van bezit.

Ik merk ook wel mensen in mijn omgeving op die, ondanks hun weelderig leven, ontzettend bang zijn dit te verliezen…NIEMAND kan garanderen dat het bezit onder vele variaties een blijvend gegeven is…ziekte, rampen, scheiding….en in één vingerknip is alles waar iemand dan voor gezwoegd en geploeterd heeft weg. Ook hierin schuilen krachtige levenslessen.
Het is opmerkelijk te constateren dat het bezit soms mensen in bezit houdt zodat de onderliggende angst het ooit eens te verliezen leidt tot stress, spanningen, echtscheidingen én ziekte. Er wordt weinig echt-genoten…de vraag is dan: leidt bezit altijd tot een gelukkig vrij onbezorgd leven?
Wat weten we over Schorpioen? Spontaan zeg ik nogal eens ‘ het venijn zit in de staart ‘. Ik ben nog niet veel met schorpioenen in aanraking geweest, maar de schorpioen die me ooit in een werksituatie het venijn liet zien, kan ik onmogelijk vergeten. Ik werkte toen als therapeute in een ziekenhuis, evenals de schorpioen. Wist ik veel dat ik me in schorpioens’ vakgebied begaf, laat staan dat schorpioen zich bedreigd voelde…één klein incident waardoor onze werkrelatie voorgoed verzuurd was voor de rest van de tijd dat ik er nog werkte. Soms vroeg een patiënt me eens een voetmassage, en natuurlijk deed ik dat met heel veel liefde en aandacht, tot er één keer een positieve melding werd gemaakt en dit aan schorpioens ‘ oren kwam. Nou, hoe jammer ik het vond dat ik dit nooit meer mocht doen en de hoofdarts het nogal kinderachtig van schorpioen vond, was het belangrijk de ‘ vrede ‘ te bewaren. Met wat kromme verontschuldigingen bij de niet-begrijpende patiënten, koos ik voor een pas op de plaats en een vredige werkatmosfeer. Dat de spanningen tussen schorpioen en mij bleven hangen, al kwam ik niet meer in schorpioens ‘ vakgebied als fysiotherapeut, was voelbaar…schorpioen bleef zich hard en zelfs hoogmoedig opstellen.
Schorpioen is heel gevoelig en emotioneel, heeft het niet makkelijk zich communicatief te uiten, maar als dit teken zich belaagd, bedreigd, gekwetst voelt…dan ont-steekt schorpioen gemakkelijk in woede-uitbarstingen tot explosieve agressie. Schorpioen weet wat het wil en onomwonden af op zijn doel en o wee diegene die schorpioen iets in de weg legt, of denkt belaagd te worden.
Schorpioen en Stier willen zich veilig voelen in de ruimste betekenis van het woord; beide tekens voelen zich vrij snel geprikkeld en kunnen ook snel jaloerse gevoelens hebben, dewelke onderhuids broeien en door een incident kunnen exploderen.

In deze volle maan loopt Neptunus retrograde; er kan meer de behoefte zijn om zich wat terug te trekken, zich te buigen over hangende emotionele kwesties, onopgeloste zaken te overschouwen, waarin vooral de eigen heldervoelendheid sterker aanwezig is. Ik verneem dit ook in consulten vaker, het helder voelen, het helder weten en zien kent voor velen een geweldige groei. Waar je misschien een gevoel had dat bepaalde mensen, situaties niet echt te vertrouwen waren, is het heel goed mogelijk dat de tekentjes zo helder geworden zijn dat de sluier wordt opgetild, je ziet en weet helder dat je met je vermoeden en aanvoelen goed zat. Sluiers worden opgetild in deze periode. Wat misschien lang verborgen is gebleven, wordt zichtbaar, komt ongetwijfeld aan de oppervlakte.
Misschien probeert de ander je nog te manipuleren, je te overtuigen, begrip te tonen…alleen jijzelf kan de beslissing nemen wat je met ermee doet. Ik verneem vaker dat zelfs jarenlange vriendschappen uitdoven. Laat het ego-denken het niet overnemen dat jij of de ander verder staat, beter is. Dit soort uitspraken tiert welig onder elkaar, zelfs in de spirituele wereld, onder mediums.
Ik heb hier maar één krachtige uitspraak voor: Je staat daar waar je bent. Alle discussies die leiden naar ‘ hoever ‘ sta ik zijn vanuit een hoger zielsperspectief belicht, irrelevant. Groei en ontwikkeling gaan gestaag verder tot het aardse jasje wordt afgelegd om dan verder te groeien aan Gene Zijde.
Door de invloed van Neptunus kom je tot inzicht dat je mensen, situaties te rooskleurig hebt ingeschat, je kan je diep teleurgesteld voelen, boos, wrokkig en wraakzuchtig…laat je hiertoe niet verleiden, kijk naar je aandeel, kijk naar wat je geleerd hebt van die mensen, van die situaties, trap niet in de slachtoffer-energie ( nooit meer stel ik me nog open, niemand laat ik nog toe, ik kom altijd bedrogen uit….) door te situaties van bovenaf te evalueren en welke rol jij hierin hebt gespeeld, sukkel je niet in zelf-beklag en destructief gedrag. We zijn allemaal spelers op het grote toneel, we maken hier allemaal deel uit van een groter Kosmisch Plan, we hebben voor incarnatie onze mede-spelers en onze contractjes opgesteld met wie we precies de fijne en minder fijne ervaringen ervaren, en elke keer wel om iets te leren over ‘ onszelf ‘.

Naar het einde van het jaar toe zullen veel van die zielscontractjes trouwens eindigen, tenminste als je klaar bent om mee te stromen met een hogere bewustzijnsfrequentie en klaar bent met het herhalen van situaties die niet bijdragen aan je allerhoogste welzijn en geluk.
Je kan je op dit moment heel ongeduldig en rusteloos voelen, je wil vooruit in je leven én toch heb je het gevoel dat er niets uit je handen komt, het gaat allemaal niet zo snel zoals je zou willen…dat is de invloed van stier; stier gaat traag vooruit, heeft geen haast. Accepteer dat de zaadjes die je hebt geplant, groeitijd nodig hebben, voorzie die zaadjes van de nodige voedingsbronnen om verder te ontkiemen en vertrouw op de scheppingskracht van het Universum.
Je kan heel sterk vertwijfeld geraken in de wereld van mediums en paragnosten…wie heeft gelijk, wie vertelt onzin, wie weet het wel en wie weet het niet enz….Ook dit is heel sterk aan de gang onder de mensen die een glimp van hun toekomst willen kennen, die vanuit het (nog) niet vertrouwen van het natuurlijk proces van het leven alles willen weten vanuit het zich zeker, zich veilig willen voelen. Het narcistisch mediumschap vanuit een dieper geworteld gevoel van onveiligheid en onzekerheid komt opmerkelijk aan de oppervlakte in openbare sociale netwerken. Dit soort ‘ mediumschap ‘ verdwijnt stilletjes aan voor de komende tijd.
Vergeef iedereen en ook jezelf die over de streep is gegaan, je gekwetst heeft, vergeef jezelf voor de geldzorgen waar je de oorzaak bij jezelf legt.
Maak bewust een lijstje waar je je dankbaar voor voelt, dank de mensen die je mooie en minder mooie ervaringen hebben gegeven, daarin zit je groei- en veerkracht.
Onderzoek waar je het moeilijk hebt om te ontvangen, misschien ben je zelf een gever, sta je altijd klaar voor je omgeving. Als je teveel van jezelf geeft en niet open staat om te ontvangen, is er geen balans. Hoe kan het Universum jou de mooie dingen geven als je niet open staat om te ontvangen?
Wees lief voor jezelf, gun jezelf alles wat je een ander gunt, zo het goed is voor jou en de ander.
Nog steeds geldt voldoende rust te nemen zodat het licht verder kan indalen in je fysieke lichaam, ons lichaam herschikt zich verder en voor hooggevoelige mensen, kinderen én dieren uiteraard, kan dit nog wat vervelende bijwerkingen hebben. Veel water drinken, regelmatig de natuur in, rustpauzes inlassen, ook alles wat je via berichten ontvangt en je mood naar beneden halen , verwijderen, dicht bij jezelf blijven , en vooral be grateful. Dankbaarheid is dé sleutel in alles wat je doet en met wie je je verbindt. Til de ander en jezelf op naar ongekende hoogten, vanuit schoonheid, vanuit respect en weet dat gedachten en woorden die lagere frequenties aantrekken, nog meer van dit soort aantrekken.

Namasté

Engelenmedium Mieke, Box 45
www.miekecoigne.com