Paragnost Eddie en Consulenten

Volle Maan Reading

Volle Maan ReadingVolle Maan Reading 12 maart 2017
In dit blog verwijs ik nog eens naar de informatie die ik aan de mensen die me consulteren meegeef. Je hoeft geen astroloog te zijn om de informatie te begrijpen, ik ben evenmin astroloog doch ik weet wel dat astrologie exact weergeeft wat ons inzicht geeft . Sinds 4 maart is Venus ( de planeet van de liefde, relaties) retrogade gaan lopen ( en duurt tot half april) en concreet betekent dit dat beslissingen worden genomen, knopen worden doorgehakt op relatievlak. Dit is ook hetgeen ik de laatste week vaker verneem van cliënten…het is erop of eronder en relaties die hun beste tijd hebben gehad houden niet langer stand, tenzij er factoren van buitenaf de druk hoog houden ( kinderen, familie, materiële omstandigheden enz….) Onder ogen willen zien dat een relatie niet verder in liefde en vrede gedijt is in wijsheid en eerlijkheid de juiste beslissingen nemen, niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk bevrijdend. Niemand gedijt in een langdurige conflictueuze relatie, het is ronduit toxisch en ziekmakend, om maar even te denken aan de kinderen die soms al te lang in een situatie leven waarin conflicten, ruzies, strijd tot zelfs geweld aan de orde is. Het schuldgevoel ( en ook wel eens schaamtegevoel) is vaak dé grootste blokkerende factor om gezonde keuzes te maken nl ik kan mijn kinderen dat niet aandoen. Misschien toch eens invoelen hoe kinderen zich werkelijk voelen als ze te vaak getuige zijn van ruzies tot verbaal, fysiek, instrumenteel geweld tussen de mensen in wie ze vertrouwen hebben, van wie ze onvoorwaardelijk houden…welke boodschappen worden die kinderen meegegeven? Liefde is strijd, liefde is gewelddadig, liefde doet pijn, liefde bestaat niet, liefde….niet te vertrouwen.
De volle maand staat dit keer in Maagd ( een aardeteken) en is nuchter, realistisch, kritisch, en heeft heel veel interesse in gezondheid op elk vlak…soms schiet maagd hier wel eens in door. Daarentegen vind je nogal wat mensen die in de zorgsector werken, maagd is heel nauwkeurig, onderzoekend en gaat vrij diep. De zon staat in Vissen en die houden het liever bij fantaseren en wegdromen , vaak wegvluchten in een ideale ‘ fantasie ‘ wereld, ze zijn ook bijzonder gevoelig en behoorlijk helderziend. Onder Vissen vinden we dan ook de creatieve zielen, kunstenaars. Vissen is dus niet zo praktisch en nauwkeurig als Maagd! Het kan ook gebeuren dat Vissen het moeilijker hebben grenzen aan te geven…net omdat ze liever wegdromen in de fantasiewereld.
Volle Maan ReadingDe energie van een volle maan is altijd veel krachtiger, dus we kunnen nu ook verwachten dat de emoties dit weekend heftiger zijn. Wat is de betekenis nu van de Maan in maagd en de zon in Vissen? De zon en de maan staan tegenover elkaar en zoals je kan vermoeden staan de nauwkeurige , pietepeuterige, analyserend, onderzoekende bijna naar perfectie strevende Maagd tegenover de gevoelige, emotionele, naar een ideale fantasiewereld van Vissen tegenover elkaar en dat kan een innerlijk conflict veroorzaken. We weten dat de versnelde trillingen op aarde niet tegen te houden zijn en dat veroorzaakt bij heel wat gevoelige mensen voor heel wat onrust, sommigen vertellen me dat ze het gevoel hebben de grond onder hun voeten te verloren te hebben, het gevoel van doelloos rond te lopen, niet te weten wat ze willen, angst om de grip op het leven te verliezen, onzekerheid niet te weten welke de volgende stap is ….herinneringen, flashbacks, en het gevoel soms andere werelden of dimensies te kruisen…het is dus wel degelijk door de invloed van Vissen dat de aarde in een verhoogde versnelling komt en de effecten ervan heb ik in en vorig blog verduidelijkt.
Het is dus heel belangrijk te landen op aarde, met de twee voeten op de grond te komen en ook daar te blijven. Spiritualiteit kan slechts doorheen onze aardse fysieke bestaan doorleefd worden en niet door weg te vluchten in een droomwereld. Dit betekent absoluut niet dat je niet mag wegdromen voor even, fantaseren, dit is niet de boodschap die meegeven wordt: het is de balans inbrengen tussen dromen en je dromen neerzetten, de wereld waarnaar je verlangt ‘in’ de wereld manifesteren, en die wereld begint altijd met jouw wereld. Mijn ervaring is dat mensen die teveel gefocust zijn op dé realiteit een heel groot deel missen van hun gevoelswereld en hard worden voor zichzelf en anderen. Anderzijds merk ik ook dat mensen die teveel wegdromen, teveel bezig zijn met ‘ boven ‘ , te weinig verbonden zijn met de aarde en weinig bezig zijn met het leven waarvoor ze zijn bedoeld. Het gaat dus om meer en meer bewust de hemel op aarde te brengen, jouw hemel in jouw aardse zijn te integreren.
Het is dus perfect mogelijk dat de waarheid van toen een andere waarheid kan worden….waarheden zijn relatief en veranderlijk afhankelijk van ieders persoonlijk groei en bewustwording. En je dit te realiseren kan heel wat verwarring brengen voor jezelf en de omgeving. Waar je omgeving verwacht dat je blijft zoals je bent, verwacht dat het allemaal weer goed komt zoals het ooit is geweest, komt in een persoonlijk conflict met zichzelf en de omgeving. Dit is nu heel sterk aan de orde, merk ik op.
Ouders die het beeld van hun volwassen kinderen willen vasthouden…als kind, terwijl hun volwassen kinderen een andere kijk, een andere visie en ervaring hebben over de meest dagelijkse onderwerpen en levensthema’s hebben. Op dat vlak is het doorknippen van de pyscho-emotionele en spirituele geboortestreng noodzakelijk, om echt voluit vol-rijp op eigen benen te staan. Dit betekent niet: banden verbreken ( wat ook vaker gebeurt) doch autonoom én in verbinding als gelijkwaardige verwanten met elkaar omgaan. Aarden kan je op heel veel manieren die je wellicht ook dagelijks doet…van koken, poetsen tot vrijen ( en in het geval je geen partner hebt, kan je ook met jezelf vrijen, toch? ) en alles wat met fysieke aardende bezigheden te maken heeft, aardt elke mens. Zoek het dus niet weer te zweverig….want op dat matje kan je heel snel in hogere sferen terechtkomen terwijl het net de bedoeling is te aarden, te landen in jouw basis!
In deze volle maan mag je er ook rekening mee houden dat niet geheelde ervaringen aan de oppervlakte komen, het is goed om hier extra aandacht aan te geven, eventueel de hulp in te roepen bij spiritueel prof. therapeuten , zoals ik in verschillende blogs heb geschreven. Misschien is emotioneel lichaamswerk iets voor jou als je voelt dat je lichaam helemaal op slot zit, dat je moeite hebt met voluit ademen…we gebruiken zo vaak lichaamsmetaforen, zonder er stil bij te staan…gewoon hier even de nodige aandacht aan geven en moedig beslissingen nemen om je goed te voelen in je eigen huis ( je lichaam ). Waarom ik erop wijs heel goed voor je lichaam te zorgen, voornamelijk de binnenkant, is omdat de veranderingen en verschuivingen op energetisch niveau een weerslag hebben op ons lichaam, de toenemende licht-inbreng in ons fysieke lichaam neemt toe en als we dus niet goed voor ons fysieke lichaam zorgen, kunnen we hier vervelende klachten door krijgen ( die ik in een vorige blog heb beschreven), we groeien dus van sensitieve naar bewuste mensen verder en bovendien zijn is we van een 7 -delig chakra-mens uitgegroeid tot een 13- delig chakra-mens, er zijn dus 6 nieuwe chakra’s bijgekomen die zich nu volop aan het ontwikkelen zijn ((begin ‘ 80 )
Volle Maan ReadingElke volle maan geeft ons extra gelegenheid het puin van ons verleden ( ongeacht van hoelang geleden) op te ruimen, omdat de energie op dit moment het krachtigst is, het is ook het perfecte moment om doelen bij te stellen, bij te sturen, zonder te forceren en wel het geduld en het vertrouwen te hebben in jouw zielsdoel. Het zijn de zaadjes die je elke keer weer plant en dit met positieve intenties…plant je zaadjes met daarin ongeloof, twijfel, dan krijg je ongetwijfeld datgene wat je hebt gezaaid.
Maagd gebied je ook om orde op zaken te stellen, je boekhouding in orde te brengen, misschien niet de meest geliefkoosde activiteit voor zelfstandigen, maar toch…gewoon doen.
Breng de Vissen – en Maagdenergie in balans door vb te aarden bij een boom aan het water, neem pen en papier mee, geniet van je dromen….en zet met de voeten in de aarde de intentie neer, je dromen te realiseren. Het maakt niet uit of het grote dromen of kleine dromen zijn, elke droom is van belang en is groots op zichzelf, zolang dit overeenstemt met jouw zielsblauwdruk!
In de Engelentarot heb ik voor jullie drie kaarten nl
TIEN VAN LUCHT
KONINGIN VAN AARDE
KONING VAN WATER
Lucht, aarde en water
Het element LUCHT verwijst naar het verstand, ratio en met ons verstand nemen we beslissingen, denken we na, analyseren we situaties, brengen we onze gedachten onder woorden. Lucht heeft ook te maken met JUSTICE, gerechtigheid. Op dit moment komen onafgewerkte zaken ( zoals in justitie) vaker voor dan anders…er wordt gestreefd naar gerechtigheid….er mag een einde komen aan slepende zaken, waardoor sommigen zich door het jarenlange gevecht in scheidingen vb of op zakelijk vlak, volledig uitgeput voelen en tot wandaden dreigen over te gaan…wat helaas ook een opvallende realiteit is. De tien van lucht betekent dat het einde in zicht is en een nieuw begin kondigt zich aan. Herkenbaar voor diegenen die twijfelden ander werk te zoeken, zetten nu door. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden bieden zich aan. Er komt een einde aan de overtuiging zich slachtoffer te voelen en krachtige stappen worden nu gezet op een basis van vertrouwen en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid en diepere zingeving. Het werk is voor velen niet meer het werk om den brode, maar wel een werk met zingeving ( gebaseerd op eigen blauwdruk) dus ook met spirituele zingeving als manier van een nieuwe manier van samen-werken, op gelijkwaardige basis, waarin ieders groeipotentieel kansen krijgt.

Het element AARDE staat voor de materiële wereld. De basiswaarden als een gezonde woonplek ( en woonomgeving) , geld, nutsvervoorzieningen, dienen ons allen zonder problemen in ons levensonderhoud te laten voorzien…en dit vormt voor velen een groot probleem. Het is maar zeer de vraag op welke wijze hier veranderingen zullen plaatsvinden, maar dat de veranderingen gaande zijn, is ons reeds meegegeven. Systemen zoals we ze kennen zullen verder blootgelegd worden, corrupie komt meer en meer en sneller aan het licht…belangrijkste boodschap doorheen alle informatie die veel mensen in angst doet leven is je blijvend te verbinden met je goddelijke levensopdracht, deze tot uitvoer te brengen en de energie die je misschien investeert in piekeren voor de toekomst ombuigen en focussen op wat er goed is, wat stroomt en wat jou een veilig gevoel geeft. De koningin van de aarde brengt ons onder de aandacht meer te genieten van de dingen die er wel zijn, te genieten van de aanwezigheid van mensen die resoneren met jouw energie. Deze kaart betekent eveneens meer tijd door te brengen in een natuurlijke omgeving , aardse fijne dingen te doen, je laten verwennen door een ontspannende massage te ontvangen met deugddoende oliën vb.
Het element WATER representeert de diepte van emoties en gevoelens. Waterkaarten staan symbool voor liefde, romantiek, dromen, verlangens, familie, relaties. Prachtig dat deze kaart voor deze volle maan reading verschijnt….laat je nooit je dromen en je verlangens ontnemen door mensen die door verbittering, ontgoocheling van Volle Maan Readingwat het leven hun heeft gebracht en waarvoor ze grotendeels ook zelf een aandeel in hebben ( gehad), je hoeft niet hard te worden, je moet niet enkel realistisch worden, je moet niet enkel met de twee voeten op de grond vastgetimmerd worden, je mag ook vliegen en uitreiken , want landen …doen we toch uiteindelijk.
De Koning van water geeft de boodschap dat velen hun intuïtieve heldere vermogen aan het ontwikkelen zijn…en dat is prachtig, want ik ervaar bij heel veel van mijn cliënten en in mijn praktijk een heel grote bewustzijnsgroei. Heel wat mensen herkiezen vanuit hun ziels ‘ roep ‘ de weg naar spirituele zingeving , hetzij als vrijwilliger en ook professioneel. Velen volgen opleidingen, workshops om hun intuïtieve vermogen te ontwikkelen, kiezen voor de weg van het werken met nieuwe tijdskinderen , laten zich omscholen tot professioneel therapeut , laten zich als medium ( eindelijk) zien ( na lange twijfel vb) of werken in stilte achter de coulissen en dit zijn er meer dan we kunnen bedenken. Deze kaart is een aanmoediging om door te gaan, je door niets of niemand te laten belemmeren, en betekent ook dat je jezelf niet langer hoeft te saboteren. Spreid je vleugels, want ook jij mag vliegen, hoge vluchten maken, anderen inspireren en op jouw beurt ZIELS geïnspireerd worden. Jij op jouw authentieke manier, dat is jouw geboorte-recht.
Heb een intens mooie liefdevolle Volle Maan
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com