Paragnost Eddie en Consulenten

Volle maan in Maagd – 2 maart 2018

Volle maan in Maagd – 2 maart 2018Deze Volle maan of Sneeuwmaan staat in het teken van ‘ kiemkracht ‘ wat concreet betekent na te denken over wat we nu mogen loslaten om ruimte en groeikracht te geven aan datgene waar we nu klaar voor zijn. Met deze volle maand kan je de zaadjes planten die deel uitmaken van je creatieproces: belangrijk is dat je die krachtige ja-energie voelt , dat je volledig resoneert met wat jij wil creëren.

Geef je zaadjes net zoals dit in de natuur gebeurt, groeitijd…net zoals de natuur alles tot groei en bloei komt zonder het groeiritme te forceren.

Zorg ervoor dat die zaadjes gedijen onder de beste omstandigheden net zoals dit ons in de natuur wordt getoond : positieve aandacht – liefde – zich verbonden voelen – vertrouwen , vertrouwen dat datgene wat zichtbaar wordt, wel degelijk goed is. Misschien zullen andere zaadjes die je hebt geplant niet ‘ ontkiemen ‘, vertrouw ook op dit teken want dit kan aangeven dat dit niet de bedoeling is.

Heb vooral geduld met het zich rustig laten ontvouwen en ontwikkelen van je creatie – en scheppingsproces.

Maagd is een aarde-teken en kan door zijn ernst behoorlijk kritisch én zelfkritisch zijn. Maagd kent een zorgzame energie en wil graag verzorgen. Heel wat beroepen in de zorgsector vinden we terug bij mensen met het zonneteken maagd. Dienstbaarheid! Belangrijk is om voor balans te zorgen tussen zorg geven en zorg krijgen, het evenwicht te brengen tussen draagkracht en draaglast. Maagd is het teken van de healers en voelen zich gedreven vanuit dienstbaarheid, doch ook om heel goed te luisteren naar woorden en daden.

Door een aantal planeten in het gevoelige teken Vissen ( waaronder Neptunus, Mercurius, Venus) is de kans groter zich meer te richten op wat anderen verlangen, verwachten zodat je gemakkelijker uit het oog verliest wat jij werkelijk verlangt. Mercurius regeert over maagd en zoals we weten staat Mercurius voor communicatie. Let op de manier waarop je je uit, want de manier waarop je communiceert, hoe je je woorden naar buiten brengt, doen er werkelijk toe en dit werkt ook in het luisteren naar wat anderen je vertellen; vertrouw je intuïtie en geloof niet alles wat je hoort / leest.

Voor de volgende 6 weken loopt Venus retrograde. Het is belangrijk om onze relatie met liefde en geld ( overvloed) te her-definiëren. Belangrijk mensen komen mogelijks in je leven terug: voorbije relatie worden geherevalueerd. Je kan nu anders naar hen kijken. Je hoeft geen nieuwe wonden open te trekken.
Deze Volle Maan geeft ons het zetje om elke disconnectie op spiritueel én fysiek- emotioneel vlak te herstellen. We mogen ons realiseren dat we allen Lichtwezens zijn in een lichamelijke vorm.
De Volle maan in maagd wordt geassocieerd met de Egyptische godin Isis. Isis was de godin die haar mensen leerde om healende magische kunst op een juiste manier uit te oefenen en de belangrijkheid van woord en gedachte onder de aandacht bracht.

Als je ervaart en voelt dat je je gemakkelijk schuldig voelt bij het stellen van gezonde grenzen, is het wijs om af te rekenen met die diepgewortelde verinnerlijkte gevoelens. Een heel goed boek dat ik kan aanraden en dat ik vaak aanraad bij wijze van steuntje in de rug is: ‘ Als ik nee zeg, voel ik me schuldig ‘ van Manuel J.Smith.

Herken je bijzelf een behoorlijk hoog pleasingsgehalte? Onderzoek de diepere reden hiervan, meestal ontstaat dit in de kindertijd: graag gezien worden, zich geliefd willen voelen waardoor de eerste stappen naar het overschrijden van grenzen werden gezet. Je kan dit patroon doorbreken via bijvoorbeeld Gestalt, emotioneel lichaamswerk enz…. Alle ervaringen liggen opgeslagen als een bevroren geschiedenis in ons lichaam.

Maagd beïnvloedt de dunne darmmeridiaan. De functie hiervan is dat alles gefilterd wordt op fysiek vlak alsook emotioneel en spiritueel en wat je echt niet meer nodig hebt, mag loslaten. Het verband met vuur zorgt voor een optimale vertering en daar kan de juiste voeding ons bij ondersteunen.
Rode voeding ( paprika, tomaten, rode bieten….)
Bittere smaken ( stukje zwarte pure chocolade, groene thee, kurkuma, basilicum…) en om de darmen op te schonen algen.
Is die energie niet in evenwicht dan kan je een lastige vertering hebben, je verward voelen over wat goed is voor je en wat niet en oorproblemen.
De emoties die in verband worden gebracht met de werking van de dunne darm zijn gekwetstheid en kwetsbaarheid . Sommige mensen krijgen diarree als ze meer mee maken dan ze kunnen verteren. Diarree als reactie op emotie wordt ook wel ‘huilen met je darmen’ genoemd.

Door dichter bij jezelf te komen en te voelen welke patronen je tot op heden hebben gedwarsboomd, kunnen ook gevoelens van boosheid aan de oppervlakte komen; dat is het effect van de Mars-energie die er nu wél genoeg van heeft.

Loop niet weg van onverwerkte emoties want het zijn net die onverwerkte dieperliggende emoties die met de energie van de volle maan naar buiten worden geduwd en dat kan inderdaad leiden tot innerlijke strijd om ze toch naar binnen te houden, dit wordt moeilijker door de krachtige vurige energie van Mars.

Veroordeel geen enkele van je emoties, zorg er enkel voor dat je deze niet projecteert naar je omgeving en pak het constructief aan door vb van je af te schrijven, te dansen, hout te hakken ( een hele oefening!), een paar sessies emotioneel lichaamswerk ( Reichiaans lichaamswerk, Postural Integration) te nemen bij een prof. Lichaamstherapeut werken bevrijdend en louterend.

Zoek een manier waarop je werkelijk ervaart dat jouw energie verandert in positieve zin. Eén ding wat ik wel opmerk : sommigen hebben eigenlijk weinig zin om actief deel te nemen aan het opschonen van die bevroren geschiedenis, terwijl je net kan voelen en ervaren dat je lichaam een krachtige respons van leven geeft als je energie weer kan laten stromen, voluit…veel wordt helaas benaderd vanuit het denken, het hoofd…alles wordt geregeld en opgelost vanuit het brein, liggend, slapend en dat is nu net waarin ik betwijfel of dit naar een duurzame verandering leidt. Leven in een levendig lichaam…omdat we net alles ervaren IN de plek waar we dagelijks verblijven, de plek waar we ons veilig mogen voelen.
Als jouw zonneteken maagd is of je hebt meerdere planeten in je teken, zijn de hoofdthema’s zelf-analyse, de aandacht richten naar groei en ontwikkeling. Het is belangrijk elke obsessieve gedachte naar perfectie los te laten. Wil je toch weer iets krachtig lezen dan kan ik Brené Brown als topper adviseren ( De moed om imperfect te zijn ).

Zoals Einstein ons in één van zijn vele gedachten meegeeft: ‘ De wereld die wij creëren is een product van ons denken. We kunnen de wereld niet veranderen zonder onze gedachten te veranderen. ‘
Heb een prachtige Volle Maan! Geniet van de prachtige Moon chants.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com