Paragnost Eddie en Consulenten

Volle Maan ( Graanmaan/ Dondermaan)

Volle Maan ( Graanmaan/ Dondermaan)Volle Maan ( Graanmaan/ Dondermaan) 7 augustus 2017 In het teken van bevrijding – oogsten – nieuwe inzichten

De zaadjes die je eerder gezaaid hebt beginnen zichtbaar resultaat te zien, misschien nog niet ten volle, of zoals je het graag wilt zien. Kijk even terug vanwaar je komt, welke weg je voornamelijk tijdens de voorbije maanden hebt afgelegd, welke patronen/ gewoonten je hebt doorbroken die je vasthielden om vooruit te komen in je leven. Kijk eens naar de verandering(en) die jij zelf hebt mogelijk gemaakt, die jijzelf hebt gecreëerd. Misschien is niet iedereen uit je omgeving blij met die veranderingen, zijn er nog wat meer mensen van je pad afgegaan, misschien is het wel voor het eerst dat je heel bewust gekozen hebt voor jouw leven. Een keuze uit liefde en respect voor jezelf. Misschien komen mensen wel terug in je leven, nadat ze een beetje van de verandering bekomen zijn en uiteindelijk de verbinding met jou willen herstellen, op een andere manier. Misschien niet…wie zal het zeggen. Om te denken in woorden als nooit meer…is een beetje spelen voor God de Vader, dus in die zin is het onvoorspelbaar wie/ wanneer een verbinding zich herstelt en of een verbinding zich zo nodig moet herstellen. Soms is het beter voor alle betrokkenen elkaar te laten gaan, soms zijn er toch nog afgewerkte zaken die als ‘ ruis ‘ blijven hangen waardoor de verbinding in stand wordt gehouden en voor hooggevoeligen wel wordt gevoeld als drukkend, claimend op energetisch vlak.
Volle Maan GraanmaanVerbindingen die niet langer wenselijk zijn, ongezond, toxisch, destructief, kunnen niet zomaar verbroken worden door spiritueel werkers, in het geval de leerinzichten/ lessen/ervaringen die uit die verbinding geleerd dienen te worden niet zijn geleerd…onvermijdelijk blijft de één of de ander of zelfs allebei die ongeziene energetische verbinding telkens weer voelen. Dus het doorknippen van die banden omdat iemand graag van de ongeziene invloed van de ander vanaf wilt geraken, geeft misschien wel voor ‘ even ‘ het gevoel van opluchting, maar binnen de kortste keren komen de klachten terug. Soms houden mensen elkaar heel lang ‘ vast ‘ ( energetisch en emotioneel) vb exen die al -tig jaren uit elkaar zijn, verder zijn gegaan met een nieuwe partner én toch elkaar in de grip houden ( tot op de meest destructieve manier).
Dus als je nu even terugkijkt naar je leven , hoe voel je je over je oogst, over de veranderingen die je hebt doorgevoerd, ben je er blij mee en wat wil je voor de komende tijd aanpakken?
De Volle Maan in Waterman staat voor diepere inzichten rond je emoties en gevoelens, zodat je de veranderingen die nodig zijn in jouw specifieke levensthema ( of meerdere thema’s) aan te pakken. Doordat de Zon licht schijnt op de Maan vanuit Leeuw ( vuur) laat je je authentieke Zijn mogelijks meer gelden. Doordat er diezelfde avond ook nog eens een gedeeltelijke maansverduistering optreedt is het mogelijk dat het nog niet heel duidelijk is waar je gevoelens en emoties nog niet helemaal stromen, mogelijks nog onderdrukt worden, geen paniek in dit geval, we krijgen voor de komende maanden de mogelijkheid om onderliggende emotionele zaken verder aan te pakken en af te werken. Waar laat je je nog steeds bepalen en beperken door regeltjes die je bij wijze van opvoeding en socialisatie zijn opgelegd om aanvaard te worden? Waar creëer je nog steeds drama’s in je leven omdat je merkt dat drama’s je mogelijks aandacht opleveren? Waar doe je je jezelf nog steeds te kort ? Waar heb je je nog niet ‘ verzoend ‘ met je verleden : verzoening is niet hetzelfde als ‘ ik leg er me passief bij neer, ik ben een krachteloos en zielloos mens ‘ neen: het is het iets groter plaatje van alle doorleefde ervaringen willen zien en te kijken waar je nu op dit moment staat in je leven, wat voor wijze levenslessen je hieruit hebt meegenomen naar een volgende fase.
Het is toch reeds een paar dagen duidelijk dat er gemakkelijker conflicten escaleren, kortere lontjes en dit doet Mars ( vuur- oorlog) tegenover Maan ( gevoel ). Als je aanvoelt dat een discussie dreigt te escaleren, neem dan beter een pas op de plaats en verplaats de focus naar jezelf. Het betekent NIET dat je een discussie moet ontlopen, je kan er op een moment dat het wat rustiger voelt en aanvoelt op terugkomen—de vraag is wil je toch per sé de strijd aangaan en gelijk halen, dan zal je inderdaad strijd krijgen en dit geldt eveneens voor de ander.

Volle Maan GraanmaanAnderzijds voelen we ons ook moedig en kijken we al uit naar een positieve wending en dit doet de invloed van Pluto; wel even opletten hierbij want doordat Pluto vierkant Jupiter staat, kunnen we misschien iets te fanatiek reageren en in bepaalde openbare posities onze macht laten gelden, ten koste van een gelijkwaardige communicatie! Ik merk in consulten dat heel wat lezers de weg naar herstel van hun innerlijke kind teruggaan en hier de meest diepe lagen aanraken en dat kan ik toch zelf maar toejuichen! Heel wat oude wonden vanuit het gekwetste kind, worden herhaald in relaties, op het werk met hun werkgevers ( vb autoriteitsconflict) met kinderen, vrienden…..en ergens hebben we ons als kind op een of andere manier ooit gekwetst gevoeld omdat ouders niet perfect zijn en ook zij kinderen van hun ouders zijn ( geweest). Soms hebben we niet gekregen waar wij als kind net wel behoefte aan hadden, omdat onze ouders zelf met een hele bagage rondliepen en niet wisten hoe hier mee om te gaan. Wij kunnen nu met alle mogelijkheden die er zijn onszelf bevrijden van dit verleden ( is niet hetzelfde als: vergeet het maar, vergeten is niet het punt) en onze geschiedenis vanaf hier en nu herschrijven. Niet weinig lezers ervaren op dit moment een dieper verdriet en komen niet bij de oorzaak van het verdriet….weet dat nu door de komende verduistering net dié thema ’s aan de oppervlakte komen die vragen om healing en bevrijding. Niet enkel de wonden en pijn van dit leven, maar van eerdere levens kunnen nog diep ingeslagen zitten in je celgeheugen en DNA. Dit is nu een heel mooie en uitdagende tijd om ruimte te geven aan jouw diepere emoties ( waterman= element water) zonder erin te verzwelgen of situaties groter te maken…zie het als een intensieve schoonmaak waarin jij tot op je allerdiepste zielsniveau helemaal gelouterd herboren wordt. Je hoeft niets alles meteen aan te pakken, je hogere zelf weet precies wat je nodig hebt, hoever je hierin kan gaan, zonder je eigen grenzen te overschrijden. Rekening houdend met het opnieuw openen van de Engelenpoort op 8 augustus, waarin het mogelijk is je te verbinden met de energie van de Engelen en met meer gemak en gratie vanuit het licht je lichtlichaam- je fysieke lichaam te healen, op te schonen van alle karmische ballast, kan je dus wel stellen dat Augustus heel wat in petto voor ons heeft. Ga mee in deze bijzonder krachtige en tot vernieuwing aanmoedigende energie, niet omdat je moét veranderen…dan wel om het leven voor jezelf lichter, vreugdevoller en met meer gratie en gemak te laten verlopen. Soms vragen mensen me wel eens, omdat ik een Engelenmedium ben, waar die Engelen zijn en waarom ze niet helpen…Misschien heb je je nog niet gericht naar de Engelen of onze Helpers ( Gidsen, Dierbaren, Meesters…) misschien heb je het nog niet echt stil gemaakt in je hart om Hen goed en duidelijk te kunnen horen en zit je denken nog teveel in de weg, of wil je iets té hard , is het duidelijk niet echt goed voor jouw zielsplan….of vraagt het zelfs onvoorwaardelijk vertrouwen. Engelen leiden ons, maar kunnen nooit de aardse stappen zetten die wij als spiritueel-aardse mensen zélf moeten zetten. Dat is de reden waarom we geboren zijn….de verbinding van onze Aarde-ster met onze Ziel- ster en dapper de stappen zetten naar onze zielsmissie.

Volle Maan GraanmaanIk hoor heel frequent van onze lezers dat de vooruitgang uitblijft, het gaat niet snel genoeg, ben ik wel goed bezig dan, want mijn project waarin ik zo hard geloof, loopt voor geen meter. Geef niet op, want doordat Uranus retrograde loopt, loopt niet alles zo snel als je wilt. Soms willen lezers/ cliënten nu al het resultaat zien, en liefst het eindresultaat, het is dan soms heel frustrerend aan een cliënt te vertellen dat het nu het beste is verder rustig aan te doen, jezelf niet verder te stressen, niets te forceren noch te pushen, en alles zich nu rustig verder te laten ontwikkelen. Ik kan hierin evenmin een belofte doen in tijd wanneer iets precies in een stroomversnelling komt, omdat er zoveel meer speelt in ons werk. Ik hoor de laatste paar weken en nu heel wat mensen die hun angsten voeden, angst omdat hun relatie op het punt staat te eindigen, angst omdat ze dreigen uit het huis te worden gezet , angst angst angst….sommigen neigen er dan toe drastisch knopen door te hakken, net in de tijd waarin ik vraag : doe het (nog) niet …dit is echt niet het juiste moment, dit is te voorbarig en dat krijg ik dan wel te zien. Het is begrijpelijk en menselijk dat vertrouwen houden voor cliënten niet altijd even evident is…het is wel opvallend dat soms een reading van een levensthema met vertrouwen wordt onthaald en in een ander levensthema waar nog oude onverwerkte ervaringen het vertrouwen blokkeren, meer wantrouwen is.

De maand is nog maar gestart…herken je bij jezelf ( en je omgeving) wat er leeft in je hart, zet zelf de nodige stappen om eventueel met professionele hulp je rugzakje verder op te ruimen, kijk naar je innerlijke kindsdelen, kijk naar de relatie die je hebt met jezelf en welke invloeden er zijn die de relatie met anderen bepaalt, zoek naar meer balans en evenwicht met je mannelijke én vrouwelijke kant, dit is de groei waar we naartoe evolueren- en als ik eerlijk mag zijn: mannen hebben vrouwen nodig om meer en meer vanuit hun zachte kant te leven, want de man heeft de yin-kant zolang moeten onderdrukken dat ze ondertussen niet goed weten hoe zich ook kwetsbaar op te stellen. Vrouwen willen graag een partner die communiceert, die zijn gevoelens deelt, die liefheeft vanuit een wezenlijke hartsverbinding. Seks om de seks is voor veel relaties een afgelopen zaak….de man hoeft niet te presteren, hoeft niet te turven hoelang hij ‘ kan ‘…ook dit is voor de doorsnee man Volle Maan Graanmaanheel nieuw én ook verwarrend. Voor relaties die hierin vast zijn komen te zijn…Tantra, alle vormen van lichaamswerk is een heel mooie manier om elkaar opnieuw te leren kennen, te her-ont-dekken en ontdaan van prestatiedrang ( of -dwang). Dus ook op dat vlak is er al een hele tijd vernieuwing aan te komen, zij het dat het meestal de vrouw is die aan de bel trekt en hulp vraagt hoe die verandering te creëren. We hebben elkaar echt nodig doorheen alle veranderingen die we voor de komende tijd nog verder mogen verwachten.
Zo….dit is wel weer eens een lang stukje blog geworden…herken je wat er op dit moment ( en vaak al langer ) leeft in/ bij je, bij je partner, je omgeving? Voel je toch even over dit blog na te praten of enkele handvatten, richtingwijzers, mogelijkheden , voel je vrij om mij of collega’s die jou verder kunnen ondersteunen te contacteren. Weet dat wij evengoed op onze prachtige Moeder Aarde leven en niets vreemd is. Althans, ik kan enkel voor mezelf schrijven en spreken en mezelf laten zien in mijn gevoeligheden, kwetsbaarheid …en dit is geen zwakte, dan wel een sterkte. Kwetsbaarheid en veerkracht gaan hand in hand samen.

Aloha Namasté, so much LOVE.
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com