Paragnost Eddie en Consulenten

Volle maan februari

sneeuwmaan1Volle maan februari en samenwerken met AE Haniel en Jeremiel

De Volle Maan van 22 februari wordt de Sneeuwmaan (ook wel Stormmaan genoemd) omdat er in februari eigenlijk nog een zwaar sneeuwtapijt wordt verwacht en het best nog stevig koud kan zijn.

Het thema van deze maand staat in het teken van KIEMKRACHT.
De Volle Maan staat in Maagd, hetgeen onze kritische, nuchtere, kritische kant belicht en kan overbelichten. Om die reden is het dan ook heel belangrijk je focus te leggen op je wensen en verlangens, doelen en dit op een liefdevolle manier.

Anderzijds schijnt de Zon licht op de Maan vanuit Vissen en dit maakt ons dan weer heel gevoelig, overgevoelig, niet alleen wat onszelf betreft, maar ook naar anderen toe, wat anderen om je heen van je verwachten, van je willen.

° Maak verbinding met jezelf tot op je allerdiepste Zielsniveau, vanuit wie jij bent, als een uniek en authentiek Wezen, transparant en helder.

° Voel, ervaar, erken wat werkelijk bij je past en wat niet en ga je hiervoor niet verontschuldigen.

° Onderzoek wat voor jou bijdraagt aan jouw groei als spiritueel kosmisch- aards mens.

° Laat los in liefde en licht wat niet langer meer op jouw pad hoort en laat ook alle oordelen hierover los.

° Dank alles en iedereen die heeft bijgedragen tot jouw groei en bewustZijnsproces,

Je kan de magische energie van deze Volle Maan gebruiken door middel van het schrijven van een brief voor jezelf:

– Wie en wat wil je vanuit je hart vergeven, jezelf incluis?

– Wat wil je vanuit je Zielsdoelen laten groeien in het volste vertrouwen dat je echt alles kan      manifesteren wat binnen jouw Zielsblauwdruk overeenstemt,?

– Maak er een fantastisch feestje van, jouw feestje, jouw ritueel op jouw manier…vier, dans, zing,voel je hele lijf zinderen van vreugde. Bevrijd je van wat je beknelt en sta open om te ontvangen wat werkelijk bij jou past.

Als Engelenmedium geef ik nog graag even aan hoe je ook met twee Aartsengelen kan samenwerken, omdat Engelen eenvoudig mijn krachtigste metgezellen zijn en ook iedereen ondersteunen die het maar enigszins wil.

Je kan in deze periode de ondersteuning vragen van Aartsengelen HANIEL enJEREMIEL.
Het volstaat eenvoudig hen aan te spreken, te vertellen wat je hart bezwaart, hoe je hiermee anders kan omgaan, hoe je dichter bij je Zielsdoel(en) kan komen, dichter bij jezelf…

De prachtige steen die bij AE JEREMIEL hoort is de prachtige amethist, het kan je helpen gemakkelijker verbinding te maken met zijn energie.
Heel vaak krijg je tijdens je dromen antwoorden, beelden, richtlijnen, tekentjes die je verder op weg helpen.
Je mag vertrouwen op alle antwoorden, beelden, ingevingen, tekentjes die je mag ontvangen: het is zijn gift aan ons…vertrouw maar!

Leven vanuit werkelijke verbinding- Zo Boven- Zo Beneden. Zo Buiten, Zo Binnen.

Liefs en een heel mooie krachtige Volle Maan- dag in het teken van KRACHT
Mieke