Paragnost Eddie en Consulenten

Volle maan 31 maart in Weegschaal

Volle maan 31 maart in WeegschaalDe tweede volle maan ( blauwe maan= 2 volle manen in een maand) voor deze maand en dit in het teken van Weegschaal. In een vorig blog had ik een aantal reflectie- en zelfreflectiemomenten ingebouwd, als voorbereiding op de volle maan van morgen. De energie van Weegschaal richt zich voornamelijk op partnerschap en relaties ( in het algemeen), vrede ( innerlijke vrede), evenwicht en dwingt ons te zoeken naar evenwicht waar deze verstoord is.

Als je herkent dat je je teveel richt naar wat anderen van je willen/ verlangen, kan je nu op jouw manier zoeken naar evenwicht door te onderzoeken wat jij werkelijk wilt / verlangt.

Een aantal zaken kan je nu extra onderzoeken :
– Staat jouw laddertje tegen je eigen muur?
– Ben je in sommige opzichten te gemakkelijk te beïnvloeden geweest , zodat je de beslissingen hebt laten afhangen van anderen?
– Heb je teveel geleefd vanuit wat anderen van jou verwachtten, zonder rekening te houden met je persoonlijke grenzen, behoeften, verlangens?
– Heb je je teveel gefocust op de buitenwereld, wat anderen over je denken en ben je meer een ‘ rol ‘ gaan spelen dan authentiek jezelf te zijn / te blijven?
– Welke halsstarrige overtuigingen belemmeren je om voluit te leven, ongeacht op welk levensvlak je die overtuigingen hebt vastgezet?
– Heb je de kerk teveel in het midden gehouden, ten koste van jezelf?
– Is er voldoende evenwicht tussen werk en rust? Op welke manier neem jij je eigen verantwoordelijkheid meer balans te scheppen?
– Is er voldoende evenwicht tussen je denken – je voelen en wat je doet? Wat heb je nodig om de drie polen meer op elkaar af te stemmen?
– Waar ongelijkwaardigheid is in je partnerrelatie ( en andere relaties), hoe willen jij en je partner op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan – op élk vlak?
– Waar strijd heerst, waar en op welke manier kan je vrede brengen?
– Wat vraagt nu om opgehelderd, opgeruimd te worden?
– Hoe draag jij zorg voor jezelf op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak?
– Hoe wil jij je laten zien in wie je bent, waar je voor staat, waar je blij van wordt, waar jouw hart door geraakt wordt, hoe jij je verlangen naar verbinding vanuit jezelf met de ander ervaart
– Durf je met een open hart naar jouw pijnplekken te gaan en te voelen waar healing voor jou mag plaatsvinden, zodat je je script vanaf daar kan herschrijven? Kies je voor gelukkig zijn vanaf hier en nu omdat dit jou toe-komt?
– Waar afgescheidenheid is in je leven, hoe wil je het gevoel van afgescheidenheid transformeren naar éénheid in jezelf en de ander?

Onder de invloed van het vuurteken Ram kan je je aangestuurd voelen vooruit te willen, initiatief te willen nemen, plannen te willen maken en het kan allemaal niet snel genoeg. Je hebt het gevoel lang genoeg te hebben gewacht en net zoals alles in de natuur ontwaakt, wil je ook uitbreken. Kijk even naar de natuur, ga naar buiten en geniet ervan hoe alles zich langzaam ontwikkelt, teer en kwetsbaar. Kijk maar eens dat de natuur zich niet laat forceren, zich niet laat opjagen. Ik heb in een eerder blog geschreven dat Mercurius terugloopt tot 14/ 15 oktober waardoor je ergens intuïtief aanvoelt dat je in je groeiweg niets moet forceren.

De vurige ongeduldige impulsieve Ram- energie kan je emotioneel binnenste buiten keren waardoor lang geleden opgekropte emoties ontploffen, vooral in partnerrelaties kunnen heel wat onuitgesproken misverstanden tot ruzies leiden. Het is opvallend dat deze week zelfs heel goeie vrienden elkaar heel snel blokkeren op whatsapp en andere communicatiekanalen en dan vragen hoe de ander zal reageren. Het is ook opvallend dat dingen die irriteren openlijk op social media gegooid worden om anderen dan weer te raken of te kwetsen. Het zijn toch allemaal tekentjes om die irritaties te onderzoeken en wat het bijdraagt aan een betere en gezonde communicatie onder elkaar. Zeggen die irritaties iets over eigen onverdraagzaamheid of is het compensatiegedrag vanuit eigen onzekerheid tot jaloers gedrag?

We krijgen hier dus weer eens een mooie gelegenheid om te onderzoeken of we wel allemaal zo perfect zijn en vanwaar die onverdraagzaamheid vandaan komt. Eigen blinde vlekken van dichtbij onderzoeken, erkennen en ombuigen tot een kwaliteit.

Stapje per stapje komen we er wel, want we hebben elkaar nodig. We krijgen altijd de beste leermeesters op onze levensweg die ons laten zien waar wij nog geen balans vanuit vertrouwen in onszelf hebben gevonden. Waar we nog afhankelijk zijn van de bevestiging van de buitenwereld het goed te doen, goed te zijn, zijn we nog niet echt bewust van wie we zijn. Er is een verschil tussen afhankelijk zijn van bevestiging nodig hebben en een schouderklopje, een aanmoediging, een complimentje fijn vinden. Voel maar even het onderscheid hierin.

Wees niet te kritisch voor jezelf, want met dezelfde kritische stem, zie je meestal niet dat jij en de ander oké zijn. Onderzoek de stemmetjes van je innerlijke criticus, die heeft overal wat over te mekkeren trouwens, het is nooit goed genoeg, het moet altijd beter, best, het best. Je kan ook de afspraak met jezelf maken dat je iets naar beste vermogen aanpakt en dat vergissingen en fouten maken menselijk is , waar je voor jezelf een liefdevolle en geduldige meester voor jezelf wordt.

Luister naar je hart, doe wat je hart je ingeeft, wat het ook kost: Een toestand van volmaakte eenvoud die je alles kost en niet minder…

Eenvoudig-zijn is moeilijk, want eenvoudig-zijn kost je alles wat je hebt. je moet alles inleveren om eenvoudig te kunnen zijn. Daarom kiest iedereen ervoor complex te zijn en is iedereen vergeten hoe je eenvoudig kunt zijn.

Maar alleen een eenvoudig hart klopt samen met God, hand in hand. Alleen een eenvoudig hart zingt in diepe harmonie met God. Om dat punt te bereiken moet je je hart vinden, het kloppen van je eigen hart, je eigen hartslag.

Beschrijving van de Osho- kaart HARMONIE
Als je in meditatie tot rust komt in je hart, is dat niet een ervaring die je kunt pakken of dwingen. Ze komt vanzelf naarmate we beter afgestemd raken op het ritme van onze eigen innerlijke stilte.

De figuur op deze kaart weerspiegelt het zoete en delicate van deze ervaring. De dolfijnen die uit het hart springen en een boog trekken naar het derde oog, staan voor de speelsheid en intelligentie die bovenkomen als we contact kunnen maken met ons hart en van daaruit de wereld tegemoet treden.

Geef jezelf nu de kans zachter en ontvankelijker te worden, want er wacht je vlak om de hoek een onuitsprekelijke vreugde. Niemand anders kan je haar aanwijzen en als je haar vindt zal je geen woorden kunnen vinden om anderen erover te vertellen. Maar ze is er wel, diep in je hart, rijp en klaar om ontdekt te worden.

‘Door het aanvaarden word je wat je bent: enorm, ruim, je wordt heel. Je bent geen fragment meer, zoals het ego zichzelf ziet. Je ware aard, die één is met de natuur van God, komt naar boven.’ E.Tolle

Heb een prachtige Volle Maan en een mooi nieuw sprankelend begin.
Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com