Paragnost Eddie en Consulenten

Volle Maan 11 april in Weegschaal

Volle Maan 11 april in WeegschaalWeegschaal is het teken van balans, evenwicht, harmonie. Onze psyche is in evenwicht om emoties en kunnen doorleven en voelen en situaties te kunnen evalueren, te kunnen her-evalueren.

Seizoenen  ondergaan cyclische veranderingen en wij kunnen de vrijheid van geest voelen om te genieten van de sereniteit, de schoonheid ervan,  terwijl we toch op een gedisciplineerde manier doorgaan wat in hetgeen goed voelt.  Weegschaal staat voor diplomatie, en zoekt naar evenwicht in situaties waarin de harmonie is verstoord, in situaties waar conflicten zijn. Weegschaal houdt van elegantie en welsprekendheid in alles, vooral wat hartsgelegenheden betreft. Weegschaal vecht ook voor rechtvaardigheid. In deze volle maan worden we naar het pad van ons hogere doel geleid en worden de beste omstandigheden gecreeërd voor healing, liefde en groei.  Een volle maan geeft ons elke keer opnieuw de kans dieper verbinding te maken met wie we zijn, wat onze levensdoelen zijn, op welke wijze we op de meest liefdevolle manier met onszelf mogen omgaan, oude nog niet verwerkte ervaringen mogen zegenen in het licht van liefde en transformatie. De waarheid bevrijdt ons, hetgeen verwijst naar de kracht die waarheid bezit om los te komen van drama’s en wanen, zodat er meer helderheid komt bij het maken van gezonde keuzes. Keuzes die gemaakt worden vanuit het hart, creëren meer ruimte en kansen tot zelf-realisatie.

Het is een mooie gelegenheid je eigen waar-achtigheid te onderzoeken, wat voor jou jouw waarheid betekent, zonder de waar-achtigheid en waarheidsbeleving van de ander ter discussie te stellen, naar beneden te halen, te ridiculiseren, aan te vechten ( hetgeen iets anders is dan met een open vizier, een open hart naar elkaar te luisteren en daarrond eerlijke, transparante vragen te stellen), te onderzoeken hoe eerlijk je naar jezelf bent over jezelf en naar anderen toe. Openheid naar onszelf ontsluit nieuwe energievelden en maakt een stroom aan vitaliteit los, zet de deur open naar heling en verbinding. De maskers hebben geen nut meer, althans niet als je de woorden: word wie je werkelijk bent, écht voor jezelf waar-achtig leeft. Leef je jouw waarheid, van binnen naar buiten, ook al komt er geen applaus van anderen….ook al wordt het niet opgemerkt door de massa…je doet dit toch voor jezelf en niet voor de massa, voor een groep mensen, voor het applaus van wie dan ook. De engelen weten, zien, horen, voelen en kennen jouw ziel, jouw intenties, jouw behoeftes …en vragen jou te leven in het aanschijn van je pure Zijn. De waarheid is dat niemand in staat is je écht te zien als wie je bent, omdat het mens- zijn zonder uitzondering altijd zal kijken en evalueren, beoordelen, prijzen en misprijzen vanuit een eigen beperkte perceptie, hoe spiritueel iemand  om je heen zich ook mag voelen….laat die behoefte los en streef naar het leven zoals het voor jou is bedoeld, geef de vrijheid aan de ander er niet op die manier in te staan, net zoals jij zo graag die vrijheid en ruimte wil innemen. Dat is het pad van je verdere groei, of je nu graag spreekt over hogere of lagere trilling….waar je bent, daar ben je en vanwaar je bent is groei mogelijk. Misschien is het ook goed om het algemeen courante taalgebruik over spiritualiteit bij te sturen, kritischer te onderzoeken voor je het woord gebruikt, en te onderzoeken of dit jouw manier van je te uiten is, of dit jouw woordgebruik is…of heb je die door gewoonte overgenomen van hetgeen gangbaar is, of je hebt overgenomen van diegenen die je misschien op een voetstuk hebt gezet…waar sta jij hier allemaal in, in jouw waar-achtige spiritualiteit? Hoe authentiek ben je hierin? Durf je echt authentiek te zijn in de manier waarop je je uit, waarop je communiceert? Dit leidt ongewis naar het her-ont-dekken van jezelf.

Dit kan je tijdelijk wellicht uit balans brengen, doch zoals elke keer je de ervaring hebt gehad uit balans te zijn, weet je ondertussen door jouw ervaring dat je weer je evenwicht vindt, door je te verbinden met jezelf.

weegschaalEr is moed voor nodig om je hart te volgen. Er is moed voor nodig een andere richting uit te gaan, weg uit de massa. Er is zeker moed voor nodig om in tijden dat je je hierin alleen ( lees AL- EEN) in voelt, toch je hart te volgen. Weet dat je je nooit eenzaam hoeft te voelen, hoe kan het ook, met zoveel Helpers om je heen, die je aanmoedigen je weg te blijven volgen en nooit die weg alleen hoeft af te leggen. Ongetwijfeld kan je in conflict komen met anderen die misschien denken dat ze beter weten wat goed voor je is….het woord moed lijkt in dit opzicht iets moeilijk wat je te doen staat, alsof je een berg zou moeten beklimmen. Weet dat moed je leert te vertrouwen dat er altijd goed voor ons wordt gezorgd, wat er ook gebeurt.

In onze zoektocht naar onze spirituele waarheid is het belangrijk nederig te zijn, nederig te blijven. Engel Haamiah kan ons leiden en ervoor zorgen dat we ons niet laten misleiden door de zogenaamde ‘ valse profeten ‘, die zich ook nog in deze tijd voordoen als ‘ goeroes ‘ of ‘ spirituele leiders ‘. Geef toe, we zijn ook het slachtoffer van onze eigen zwakheden….we denken misschien dat we een spirituele weg bewandelen, terwijl we eigenlijk bezig zijn om ons eigen ego op te blazen, om ons de moeite waard te vinden….Het is nooit overbodig bij dit bewust-worden de Engel van spirituele kennis en waarachtigheid aan te roepen en een witte kaars te laten branden op jouw altaar, met wat reinigende mirre.

Volle Maan 11 april in WeegschaalDe communicatie kan nu weer duidelijker, liefdevoller, zachter, gemakkelijker gaan verlopen: misverstanden mogen uit de weg worden geruimd, van hart- tot- hartgesprekken kunnen hangende issues verzachten en oplossen. Het diepe verlangen om je te verbinden op een waar-achtige manier, waarin je je eigen kwetsbaarheid ruimte geeft, vanuit een respectvolle integere houding. Hier kunnen we onderzoeken of onze woorden en daden in overeenstemming zijn. Doen we wat we zeggen? Kom je je beloften na en zonee, communiceer je hier helder over zodat het vertrouwen niet wordt geschaad ?  Elke keer we een leugen gebruiken vallen we terug in de schaduw die in ieder van ons aanwezig is. Je licht laten schijnen door totaal, volledig een bron van integriteit te zijn dienen we naar beste vermogen na te streven.

Het is het perfecte moment om komaf te maken met zelf-saboterende excuses om te doen wat je te doen staat.  Wat het ook is, ga ervoor. Wil je al langer een verandering creëren in je relatie….het komt niet vanzelf, het komt niet zomaar goed, liefde is een werk-woord, liefde vraagt meer dan de woorden uit te spreken: ‘ ik hou van je ‘ , een relatie heeft voeding nodig, elke dag weer opnieuw, wil je al zolang een workshop volgen, schrijf je in, doe het gewoon, ook al vinden de mensen om je heen het geldverkwisting, onzin, belachelijk….als jij voelt dat dit echt iets is waar jouw hart blij van wordt, doe het. Je hebt van niemand de toestemming nodig.

Zoals Gandhi ons de wijze woorden heeft aangereikt….YOU MUST BE THE CHANGE  ( alleen JIJ kan de verandering creëren) YOU WANT TO SEE IN THE WORLD.

Heb een krachtige liefdevolle Volle Maan !

Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com