Paragnost Eddie en Consulenten

Vloeken en andere bezweringen…

Vloeken en andere bezweringen… Ik word soms wel eens gebeld met de melding of de vraag ‘ ik ben vervloekt ‘ of ‘ Ben ik vervloekt ‘?
Soms hoor ik hierbij dat de een of andere magiër handenvol geld vraagt om de vloek op te heffen…en dat de cliënt nog steeds in angst leeft dat hij nog steeds vervloekt is.
Soms zijn er ook healers die beweren vloeken die reeds generaties lang doorgegeven werden, vernietigd te hebben, doch de cliënt heeft niets gevoeld hiervan.
Een healing ontvangen is over het algemeen gunstig voor je lichaam en geest…
Belangrijk is enig inzicht mee te geven rond ‘ vloeken ‘.

Een praktisch voorbeeld kan een en ander verduidelijken. Stel, ik schrijf, stel dat je in een eerder leven de overtuiging hebt opgedaan dat mensen je niet aanvaard hebben en je bij weinig mensen aansluiting vond. Die karma- overtuiging die je meeneemt in een volgende incarnatie is dat je je buitengesloten voelt, geen aansluiting vindt met mensen om je heen . Hier ontstaat er innerlijk een bepaald energieveld en dat straal je ook uit nl je hebt moeite om vriendschappen te sluiten, je voelt je heel snel het vijfde wiel aan de wagen, je voelt dat anderen je negeren enz…
Je roept onbewust het energieveld van buitengesloten worden, genegeerd worden, uitgelachen worden op en dit maakt je ongelukkig, boos én heel achterdochtig. Je omgeving ziet je als een rare kwiet, ongewoon, aparteling, vreemd…je ziet mensen bij elkaar staan, hun blikken gaan richting jou en je ziet hen lachen…je weet zeker dat ze om jou lachen, die rare kwiet dat je bent! Je stapt op de groep af en iemand uit de groep spreekt je met een grap en een grol aan…je bent boos en je roept uit dat je hem vervloekt en je wenst hem een ongelukkig leven toe, je gunt hem het licht niet meer in zijn ogen, en hoopt dat zijn zaak overkop gaat, regelrecht failliet gaat…je spuwt je gal en je bent helemaal over de rooie. Heftig, misschien op het eerste gezicht overdreven…maar mensen zijn echt in staat dit soort vervloekingen over elkaar uit te roepen, en niet altijd waar de ander fysiek aanwezig is.

Er zijn nu wel twee opties hoe die persoon hierop kan reageren: enerzijds kan die persoon zich wel schuldig voelen dat hij je tot mikpunt van de grapjes maakt, en schiet in paniek omdat hij er bovendien nog van overtuigd is dat je een heks bent…en dat jouw vervloekingen wel eens zouden kunnen uitkomen. Met andere woorden: hij neemt je haatenergie over en zijn geweten begint toch wat te knagen. Stel nu, dat die heks gelijk krijgt, ik moet al zo hard trekken aan mijn zaak…en mijn relatie loopt al niet zo denderend…wat gebeurt er nu? Vanaf dit moment beziet die persoon de wereld door een andere bril, gefocust op gevaar, verlies, ongeluk en het is dus niet je verwensingen en vervloekingen die aan het werk zijn, maar wel die persoon zijn eigen slecht geweten! Die gedachten gaan richting ongelukkig zijn, verlies lijden, de afgrond intuimelen. En we weten: waar we onze aandacht op richten, groeit, dus focussen op nog meer ongeluk, nog meer ellende, nog meer miserie….doe je zelf en niet die heks die je voorheen vervloekt en verwenst heeft.

Een tweede mogelijke reactie is dat die persoon zich een ongeluk lacht en zich absoluut niet schuldig voelt en hij is niet van plan zich te laten intimideren door jouw vervloekingen en verwensingen.
In dit geval keert die toxische energie richting jou terug. De vloek treft zichzelf! Je ziet in je gedachten hoe die persoon zich een breuk lacht om je gekke verwensingen en er komt een gevoel van schaamte, want je hebt gezicht verloren en je vermijdt die persoon en de groep. Je achterdocht wordt nog groter en kan zodanig toenemen dat je mensen gaat schuwen.

Wanneer je na dit leven aan gene zijde bent, je levensfilm bekijkt, zal je je realiseren dat dit aspect van de vloek je niet gelukkig heeft gemaakt; je zal de vervloekte persoon opzoeken en bespreken welke emotie jou ertoe aangezet heeft deze vloek uit te spreken. Klaar ermee.
Eigenlijk is het onmogelijk om vervloekingen over generaties families uit te spreken, want elk ‘ individu’ die in de vervloekte familie wordt geboren heeft de keuze dit al dan niet aan te nemen. Hierbij heeft iedereen een vrije wil! Wie zich er niet door geraakt voelt, heeft evenmin last van die energie.

Vloeken en andere bezweringen… Het is opvallend dat in het aardse leven heel veel waarde wordt toegekend aan het effect van vloeken dan in werkelijkheid nodig zou zijn. We verwarren vloeken vaak met het onszelf opgelegde beperkingen, gebaseerd op angsten uit vorige incarnaties. Zowat alle doemscenario’s die we notabene voor onszelf ( onbewust) uitlijnen, zijn gebaseerd op ervaringen uit een ( al dan niet ver) verleden. Veel bedenkingen worden gevoed door het verleden en dit is interessant om via een inzichtgevende regressie- sessie te achterhalen. Je ziel wil heel graag leren en evolueren.
De vraag of er toch ook mensen zijn die vloeken uitspreken én resulteren in ….ongeluk en andere ellendige toestanden?

Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die zich met een aura van macht profileren en in staat zijn anderen te imponeren, te intimideren en anderen naar hun hand weten te zetten. Als jij je zwakker voelt, niet bewust bent van wie je bent, niet in jouw basis geankerd bent…zal jij geloven dat die persoon over magische krachten beschikt om jou aan zich te binden en omgekeerd. ( zie de vermeende goeroes en andere trawanten)
Wetend dat we allen diverse fasen in onze zielsontwikkeling doormaken ( 7) zullen we eenmaal voorbij de tienerzielleeftijd nog enkel even lachen met de illusie van het machtsvertoon.
Belangrijk is dat jij niet meer onder de indruk hoeft te raken door personen die nog steeds vanuit macht, manipulatie en indoctrinatie handelen.

Warme groet
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com