Paragnost Eddie en Consulenten

Waar vind ik die ‘ Nieuwe Wereld

Waar vind ik die ‘ Nieuwe Wereld ‘?De Nieuwe Wereld in de Nieuwe Tijd, in Aquariustijd….wat is er dan zo nieuw, waar staat die voor, waar is die ergens, waar kan ik die vinden…dat veel cliënten de verandering voelen en ervaren is heel duidelijk, dat er nogal onrust van binnen leeft is nog duidelijker, cliënten delen dit ook vaker….en stellen hier heel wat vragen over, vragen waarop ik zelf niet altijd in het moment hét antwoord heb, omdat ik zelf in mijn toenemende hooggevoelige natuur, ook wel eens te kampen heb met een onbestemd gevoel van onrust…tuurlijk, we zijn ook allemaal aangesloten op het collectief energieveld, we zijn ook allemaal verbonden met elkaar, al kennen we elkaar niet noodzakelijk en dat hoeft niet. We leven in 3 D , leven op een aan een sterke veranderend levend groots lichaam, Moeder Aarde, om het zo nog maar eens te benoemen….en ik vind persoonlijk dat het wel hier op onze Aarde is dat we ons leven leiden, dat is ook onze basis. Die nieuwe wereld zijn wij samen, en wel vanuit de waarden die kenmerkend zijn voor Aquarius ( of Watermantijd) samenwerking, gelijkwaardigheid, hartsverbindingen creëren in relaties ( alsook professioneel in bedrijven, waar de verticale structuur begint af te brokkelen en evolueert naar een horizontale structuur, waarin elke werknemer van belang is, gelijk-waardig ). Het verlangen naar andere dimensies ( voor sommigen is het een troostgedachte en/ of hun realiteit in hogere frequenties/ dimensies te vertoeven) leeft heel sterk onder spiritueel zoekende zielen, alleen merk ik soms wel eens op in gesprekken dat dit kan leiden tot het gevoel van afgescheidenheid ( zich niet thuis voelen op aarde, zich niet thuis voelen in het lichaam) innerlijke strijd tot zelfs zich beter voelen dan anderen. Lieve lezers, willen we nu elkaar eens elkaar optillen en elkaar hierin liefdevol steunen en onze grootse Moeder het respect geven dat ze verdient of blijven we op een of andere manier onbewust zelf de afgescheidenheid, dualiteit, omwille van het persoonlijke verlangen sneller verlicht te worden ( vanuit het kleine nietige egootje) in stand houden? De Nieuwe Wereld creëren wij allen SAMEN, we hebben elkaar nodig en tot zolang we dit niet hebben begrepen, blijft onze grootse Moeder Aarde ons tekenen geven. Tot zolang zal niemand verlicht worden of zijn….tot zolang zal Moeder Aarde wachten op al haar bewoners.

Waar vind ik die ‘ Nieuwe Wereld ‘?Ja , ze heeft geduld…en ze kan heel lang wachten…en ondertussen letten we niet op de tekenen die we elke dag weer opmerken.

Dus ja lieve lezers, mij maakt het niet uit in welke dimensie jij denkt te vertoeven…we zijn trouwens allen multidimensionele wezens, en ik vind het ook fantastisch de ervaringen hierover te lezen.

Er zijn een aantal prachtige boeken hierover van Sigrid Karssens en Michael J. Roads!

Ik geloof dit ook helemaal, want de schrijvers die ik lees staan naar mijn gevoel wel degelijk met de twee voeten op de grond en zijn heel goed ingedaald op aarde. We hoeven dit niet op te wekken om reizen te maken, hoewel we elke nacht heel wat reisjes afleggen…..en het ons vaak niet meer herinneren….maar het grote werk in de Nieuwe Tijd in de Nieuwe Wereld vindt nergens anders plaats dan hier, op onze grootse Moeder Aarde. Zij verdient ons respect, waarom dan willen vluchten naar andere dimensies waar het beter zou zijn….er is een reden waarom we dit leven hier op onze grootse Moeder Aarde hebben gekozen en laat ons die taak volhartig ter harte nemen en samen onze verantwoordelijkheid hierin opnemen.
Die Nieuwe Wereld:
‘ Bestaat die wel? ‘
‘ Jazeker, als je weet waar je moet zoeken ‘.
‘ Waar moet ik die zoeken dan ‘?
‘ Kijk naar jezelf ‘.

In elk van ons leeft een ongelooflijk onuitputtelijke wereld van gedachten en gevoelens en hoe we ons hierin bewegen bepaalt hoe we onze wereld waarnemen, ervaren.
Ook in het geval onze innerlijke wereld van gedachten, gevoelens ons niet rechtstreeks brengen bij wat we zien, hij beïnvloedt wel op heel diepgaande manier hoe we onze wereld van relaties en gebeurtenissen zien en ervaren.

Dit is een van de diepere aspecten van een gedachte hoe het innerlijke het uiterlijke bepaalt.
Een simpel voorbeeld hiervan is bv wanneer ons hart als bezwaard voelt, zwaarmoedig of in beroering verkeert.
Elke keer we ons bezwaard voelen lijkt al het andere om ons heen net zo donker te voelen.
Herkenbaar? Het is moeilijk om ergens een lichtpunt te zien…

Maar er zijn veel verdergaande implicaties van dit belangrijke inzicht.
Door onszelf geduldig te bestuderen kunnen we dat veranderen in een persoonlijke doorbraak van de meeste bevrijdende soort, die ons naar een fonkelnieuwe wereld kan optillen.

We hebben ons allemaal op een gegeven moment in ons leven wel eens in de val gevoeld, niet?
In die periode, waarin we ons minder blij voelen dan anders, lijkt één ding duidelijk: de enige reden waarom we ons grote potentieel niet hebben verwezenlijkt is omdat we worden tegengehouden.
Of dat we onszelf hebben laten tegenhouden.

We draaien de zaken vanuit een emotie vaak om: het is die persoon die ons tegenhoudt, het is een situatie dat ons belemmert enz….we zijn ervan overtuigd dat het door die persoon, die ongewenste situatie dat we ons vast voelen zitten…dus elke keer weer opnieuw plannen we onze grote escape en telkens weer merken we dat we ofwel nergens heen zijn gegaan of weer terug bij af zijn, wat
hetzelfde resultaat geeft.

Ook al doen we dan nog zo hard ons best, er verandert niet echt iets wezenlijk.

Nieuwe banen, nieuwe liefdes, nieuwe woningen, nieuwe woonplekken….het verandert het gevoel niet van ‘ gevangen zitten ‘.
We hebben het gevoel dat we maar alleen van ‘ cel ‘ veranderd zijn…is dat geen harde noot om te kraken? Ons dit bewust worden dat er in feite helemaal niets duurzaam is veranderd?

De conclusie moeten we niet aanvechten of vrezen omdat deze tijdelijk verstorende ontdekking over onze huidige toestand een belangrijk inzicht te bieden heeft.
Ons momentje in de zon werd nog nooit afgeremd door iemand of door een vervelende situatie, toch?
Hoe het ons misschien lijkt, we zitten nooit in de val van ‘ waar ‘ we zijn….de val is altijd ‘ wie ‘ we zijn.

Als je een persoonlijke hindernis, obstakel tegen het lijf loopt, ben je niet een uiterlijke omstandigheid in gerend die je het geluk ontzegt: jijzelf ben je huidige levensniveau in gerend.

Een paar tips om de volle verantwoordelijkheid voor jouw fonkel-nieuwe wereld- ervaring te nemen:

• Ook al keuren 99 mensen je initiatieven goed, trek je niets aan als die honderdste de wenbrauwen fronst.
• Hou op de goedkeuring van mensen te zoeken, die zichzelf niet eens goedkeuren.
• Jezelf zijn is het grootste plezier dat je jezelf geeft. Mensen willen vaak dat je bent zoals zij willen dat je bent zodat je hen een plezier doet. Stop met dit gedrag te stellen.
• Voor je iemand helpt, kijk eerst eens of die persoon ooit zichzelf heeft geholpen. Luister niet naar de woorden, maar kijk naar de zijn vleugels.
• De kwaliteit van je leven is niet afhankelijk van de goed- of afkeuring van iemand of een groep.
• Durf te springen in het onbekende, zodat je ook leert vliegen.
• Wanneer je begrijpt dat niemand echt weet wie hij werkelijk is, hoef je evenmin te vertrouwen over wat een ander zegt wie jij bent.
• Terwijl jij niet bezig bent met de zwakheid van de ander, is die ander zich vermoedelijk wel bewust van jouw zwakte. Laat gaan…

Blijf trouw aan jezelf in de Nieuwe Wereld, met de twee voeten respectvol op de Aarde ( je aarde-ster) en verbonden met de wijsheid van Boven ( je zielester).
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com