Paragnost Eddie en Consulenten

Vier jij mee…

Vier jij mee….

We zijn aan de vooravond van Midzomer ( zomersolstitium, zomerzonnewende of Litha) en dit is de langste dag van het jaar en de zon de hoogste stand bereikt. Na die dag worden beginnen de dagen te korten tot Yule. Met Litha bereikt alles een hoogtepunt, alles om ons heen is groen, groeit en bloeit. Wat in het plantenrijk nog niet voldoende is gegroeid, krijgt een extra zonne-boost.

Litha is altijd een vrolijk jaarfeest geweest , afkomstig uit het oud Germaans en betekent berghelling, wat mogelijks symbolisch de berghelling weergeeft die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt. Muziek in de vorm van drums met zang en dans waren veel voorkomend. Midzomervuren werden ontstoken voor bescherming, reiniging, en de hoop dat de zon zijn warmte lang genoeg zal behouden om een goede oogst te bieden. Vaak werd tijdens de kortste nacht niet geslapen.
Midzomerfeest wordt op heel wat plaatsen sinds de oudheid over de wereld uitbundig gevierd ( vb met steencirkels
Drie dagen lijkt de zon stil te staan, maar dan keert het tij. De zon neemt meer en meer in kracht af, de dagen worden langzaam korter.
De geboorte van de Yinkracht
Alles wat geboren wordt heeft voeding, koestering, zachtheid, aandacht nodig. Met Midzomer komt een einde aan de mannelijke Yankracht, zodat er ruimte is voor verzoening, samen- zijn, zachtheid, ontspanning, Tijd om naar binnen te keren, alle gebeurtenissen een plek te geven in het groter geheel.
Volgens de Kelten is het de meest magische nacht van het jaar, waar je de elfjes kan zien dansen in het maanlicht, als je onder een vlierboom slaat. Maanlicht, elfjes, de vlier, de nacht: allemaal krachtige symbolen van de yin-kracht die rustig vorm geeft aan alles waar je hart naar verlangt.
Heb jij zin om dit feest uitbundig te vieren als teken van dankbare verbinding met de natuur, met de zachte ontvankelijke Yinkracht, gegarandeerd dat je je boordevol energie voelt, stralend, gelukkig en dankbaar voor alles wat is.

Samen zingen schept verbinding en harmonie, gerechten die je hebt klaargemaakt delen met elkaar dankbaar voor wat de natuur ons allemaal schenkt, de zon begroeten voor ze op- en ondergaat, met de palmen naar de zon toe je handen opheffen, en klanken zingen die spontaan in je opkomen om je te verbinden met de zon. Een rondedans in de natuur, 3 rondes met de zon mee om de dansplek aan de zon te wijden. Water reinigt emoties….Het onderdompelen in koud water brengt een sterke reflex teweeg in het lichaam ( geen ijskoud water) Alle emotionele imprint wordt gereinigd zodat je je hierna een nieuw mens voelt. Ook over vuur springen in alle windrichtingen is een mooi ritueel ( in een lemniscaatbeweging) van oost naar west ( water) terug naar het noorden en van noord naar zuid ( vuur) vuur werkt purificerend, en helpt je los te laten wat je nog niet hebt losgelaten ( gedachten vb) Je kan dit samen doen of alleen. Je kan ook uiteraard een kaars aansteken.

medium mieke

Doe wat je leuk vindt uiteraard…er is zoveel wijsheid in het vieren van het leven op aarde te lezen via zoveel prachtige boeken…hoe meer we ons weer leren verbinden met de ritmes van de natuur, hoe meer we ons terug leren verbinden met ons lichaam, geest en spirit.
Geniet van deze prachtige avond!

Engelemedium Mieke
www.miekecoigne.com