Paragnost Eddie en Consulenten

Wat vertellen getallen je in je dromen?

Wat vertellen getallen je in je dromen?Wat vertellen getallen je in je dromen?  We dromen vooral als we licht slapen en onze geest betrekkelijk actief is.
Zintuiglijke waarnemingen worden onderdrukt en droombeelden kunnen door het onderbewuste gemakkelijker verwerkt en beïnvloed worden.

Dromen zijn vooral een weerslag van hetgeen onze geest doet met emotie; door je eigen dromen bij te houden, te onderzoeken en te bestuderen kan je de verborgen betekenissen achterhalen. Dromen moet je niet ‘ letterlijk ‘ nemen of als dusdanig interpreteren. Ze zijn boodschappen en boodschappers voor ervaringen ( met emoties) die we in het dag bewustzijn verdrongen hebben.

De Romeinse droomuitlegger Artemidorus beweerde dat nachtelijke dromen in inzichten bedoeld zijn om de mens in de goede richting te sturen.

Iedere droom afzonderlijk is van belang voor een individu, maar ook het collectieve belang van onze droombeelden is de gidsfunctie op onze levensweg. Dromen onthullen onze persoonlijke verlangens , verwachtingen, dromen en ambities.

Dit blogje staat in het teken van dromen over getallen.
Dromen over getallen komen verrassend vaak voor, hoewel we ons dat minder herinneren. Mocht je je toch getallen herinneren, en zeker als ze vaker voorkomen, dan is het wel interessant om de betekenis ervan te weten én te onderzoeken wat zich in jouw leven voordoet.
Even een korte kennismaking van de getallen 1 tot 9 in dromen.

Het getal 1 verwijst altijd naar de ziel en verwijst naar onafhankelijkheid en individualiteit.

Getal 2 verwijst naar vriendschap, kameraadschap, eenheid en kan het begin van een nieuwe vriendschap/ relatie verwijzen en ook naar een verdere groei in een vriendschap/ relatie.

Het getal 3 komt vaker voor en staat voor het creatieproces, het scheppingsproces vb een idee voor een nieuw project, een nieuwe onderneming of zaak.

Evenwicht, structuur, stabiliteit zien we terug in het getal 4.

Het getal 5 verwijst naar de drang om vrij te zijn, de drang naar avontuur.

6 staat voor harmonie en evenwicht met de onderliggende gedachte dat de schepping in 6 dagen werd voltooid.

Het getal 7 wordt gezien als het geluksgetal en verwijst naar de relatie tussen God en de mens.

Het getal 8 staat voor de dood en ouderdom al verwijst dit getal naar nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en ten slotte verwijst het getal 9 naar groei ( zwangerschap) hetgeen concreet kan verwijzen naar verandering en transformatie.

Soms baseren mensen zich voor wedstrijden of kansspelen op de getallen die ze in hun dromen zien, maar de getallen in je droom zeggen veeleer iets over emoties en energieën!

Als er vaker dezelfde getallen in je dromen voorkomen, is het interessant om uit te spitten wat in jouw leven speelt, noteer die dromen in je droomdagboek, heel vaak worden die dromen je na verloop van tijd helder en duidelijk.

Liefs en veel plezier met je droomonderzoek!
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com