Paragnost Eddie en Consulenten

Verslaafd aan computer(spelletjes )?

verslaafd

Verslaafd aan computer(spelletjes )?  ‘ Ik, verslaafd ‘ ? ‘ Hoe kom je erbij ‘?
Ik merk vaak in een reading als een partner ‘ verslavingsgevoelig ‘ is tot ‘ verslavingsgedrag ‘ vertoont. Soms reageert een cliënt(e) verbaasd ‘ hoe ik dat kan weten ‘ en meteen is dit een opening om dieper in te gaan op één van de mogelijke problemen in een relatie, op het werk, in vriendschapsrelaties …
Het excuus dat we meestal te horen krijgen van verslaafden is : ‘ Het ontspant me ‘.
‘ Is dit werkelijk zo ‘? ‘ Is het niet eerder een afleiding, een ontsnappingsweg uit een ontevreden en onevenwichtig leven?

Waarom raken mensen ‘ verslaafd ‘, waarom de ene wél en de andere niet?
Verslaving is een vertwijfelde zoektocht naar vervulling…en het is datgene wat velen zijn kwijtgeraakt. Het gevoel van vervulling, dewelke soms een kort euforisch gevoel teweegbrengen is op veel manieren herkenbaar…om een paar voorbeelden aan te halen; een korte intense jubelstemming omdat je geliefde voetbalploeg heeft gewonnen, het euforisch gevoel van geslaagd te zijn voor een examen, kinderlijke opwinding als je een reisje boekt, en niet te vergeten na een slopend ziekteproces er helemaal bovenop komen. In die momenten voelen we ons hart stromen en zijn we vrij van verslavingen.

Als we het thema ‘ verslavingen ‘ aanraken en belichten, kunnen we de oorzaak van verslavingen verklaren vanuit een verlangen naar een perfecte wereld, het is een herinnering aan de vrijheid en de vrede die we ervaarden in de hogere sferen. We zijn onstoffelijke wezens en het verblijf in hogere sferen is ons veel bekender dan het leven op aarde. Het kan misschien voor de lezer wat ver-gezocht overkomen…en toch de moeite om hier even stil bij te staan.
Om los te komen van, in dit geval , een computerverslaving, is het belangrijk dat de wil vanuit de verslaafde dient te komen. Niemand heeft de macht om hier een einde aan te maken, het werkt averechts en creëert stiekem gedrag.
Pas als de spelletjes meer frustratie teweegbrengt dan vervullend is, is de kans heel groot om er los van te komen.
Je kan heel wat voor jezelf tips inbouwen, wil je echt loskomen van je computer – en spelletjes verslaving:

Stel je voor één keer de vraag door welke situatie of frustratie je je laat inpakken door spelletjes?
De meeste mensen beginnen te spelen als er iets in hun leven fout is gelopen.
Verveel je je zodanig dat je de leegte opvult via spelletjes?
Noteer voor jezelf wat je hierbij ervaart zodat je duidelijk inzicht krijgt in de oorzaak van de verslaving.

Bij sommige mensen ligt de oorzaak in het verdringen van een dieper gevoel: vb na een relatiebreuk . Gevoelens worden verdrongen, het gevoel van zich wat beter te voelen tijdens de spelletjes is van korte duur, en om meer van die good feelings te creëren tijdens de spelletjes ontstaat automatisch een behoefte naar langer en meer.
Misschien was er al wat sprake van vaak spelletjes te spelen, doch niet in diezelfde mate en frequentie. Het is pas nadat de relatie verbroken is, dat iemand volledig het spel ingezogen wordt en op dàt moment slaat de verslaving toe.
Werkt dit bij iedereen op deze manier? Zeker niet! Sommige mensen zijn ‘ verslavingsgevoelig ‘ en als we hierbij de onderzoeken raadplegen, wordt het vaak wel vb in ouderlijke lijn teruggevonden. Verslavingsgevoelige mensen hoeven geen verslaafden te worden, alleen is de lijn van het overschrijden van grenzen en het onder controle houden heel erg dun.

De zaken die tot bewustzijn mogen komen in vb een verbroken relatie zijn voornamelijk het verdriet, hulpeloos- en machteloosheid, ontreddering….pijn.
Wat kan diegene die het probleem erkent voor zichzelf doen? Alle weggeduwde, verdrongen gevoelens neerschrijven, erover praten met iemand die niet oordeelt, want praten over verslaving vraagt moed om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Merkwaardig is dat in het benaderen van ‘ verslavingsgedrag ‘ vrij subjectief geoordeeld wordt. Ik geef hiervan een voorbeeld: drugsverslaafd versus koopverslaafd.
Wat is het eerste wat je hierbij denkt?
Wat voel je bij die gedachte?
Welke overtuigingen, aannames en gedachten heb je hierbij?
Wat is jouw conclusie?
Is die conclusie gebaseerd op feiten, ervaringen of het beeld dat maatschappelijk aan ons is ‘ opgedrongen ‘?
Wat is de waarheid?

En waarop baseer jij die waarheid?
De vraag die ik dan stel is de volgende: Stel dat jij jezelf herkent in dit blog, wat denk je en wat voel je? Wat heb jij echt nodig om je los te maken van je verslavingsgedrag, tenzij je bij jezelf denkt dat ik nonsens vertel en het toch maar spelletjes zijn en je niemand tekort doet.
Stel dat je iemand anders voor ogen hebt, misschien je partner, je kind of meerdere kinderen, wat denk je en wat voel je? Heb je de vraag reeds gesteld wat je partner, of je kind ( eren) écht nodig hebben om zich los te maken van de computerspelletjesverslaving, tenzij je het zelf goed vindt, geen gezeur aan je hoofd van partner noch kind, kan je lekker je eigen leven verder zetten, of is het zo pijnlijk dat je niet weet hoe je je zelf hierin de ruimte geeft eerlijk te praten wat dit gedrag met je doet, als partner, als ouder van….?
Het kan best hard binnenkomen…één ding is zo goed als een weten: alles wat we onszelf hebben aangeleerd, kunnen we ook wel af-leren, al kost dit inderdaad de nodige inspanningen én de vrije wil om stil te staan bij zichzelf.
Er wordt snel gezegd dat de ene verslaving de andere niet is, dit klopt gedeeltelijk…één gemeenschappelijke factor die aan de bron van verslavingen ligt is wél het vertwijfelde zoeken naar geluk, vervulling. Mijn inziens is niet zozeer de vraag: ‘ Wanneer geraak ik ( of iemand anders) ervan af ‘, maar wel ‘ Wat kan ik doen om mijn leven zin te geven vanuit wie IK BEN ‘.

Aartsengel Michaël kan je in het doorbreken van verslavende patronen in eerste lijn helpen ( en dit sluit absoluut andere hulpbronnen nooit uit! )
Je kan gedurende 20 dagen een losmakingsrituel uitvoeren, als je de intentie hebt om oprecht los te komenVisualiseer twee lichtcirkels om de vloer.

verslaafd 2
In de ene cirkel zit jij en in de andere cirkel ligt een briefje met alle niet verwerkte gevoelens/ of een afbeelding met een pc of laptop.
Vraag AE Michaël om zijn aanwezigheid en stel je voor hoe zijn blauwe licht in de vorm van een 8 ( lemniscaat) rond de cirkels heengaat. Begin bij de cirkel tegenover jou ( de cirkel waar je briefje of de afbeeldingen liggen) , laat het blauwe licht in de richting van de wijzers van de klok de scheidslijn tussen de cirkel passeren en visualiseer hoe het licht aan de linkerkant aan jou voorbijstroomt, om je heen gaat, opnieuw de scheidslijn passeert en in de richting van de wijzers van de klok rond de andere cirkel stroomt.
Blijf de blauwe 8 van licht die cirkels beschrijft, een paar minuten visualiseren.
Voer dit ritueel dagelijks uit op een vast moment en dit 20 opeenvolgende dagen ( zonder onderbreking).

Op de 21 ste dag sluit je het ritueel af en visualiseer je dat AE Michaël de 8 met zijn lichtzwaard doormidden klieft. Neem rustig de tijd om terug in het hier en nu te komen.
Bedank AE Michaël , je Hogere Zelf en jezelf om de moedige stappen die je hebt gezet naar healing.

Dit blog is géén vervanging voor professionele hulp bij verslavingsgedrag, dan wel spiritueel ondersteunend.
Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com