Paragnost Eddie & Consulenten

Verbinding met het Goddelijke

Verbinding met het GoddelijkeVerbinding met het Goddelijke en Aardse deel in jezelf. We willen graag een hemel creëren op aarde…maar hoe moeilijk is het als we ons niet verbonden voelen met de aarde, met het aardse leven, met alle uitdagingen op onze weg, waardoor het een uitdaging is het leven te leiden waarvoor het is bestemd.

Door ons in verbinding te stellen met de krachtige energie van Opgestegen Meester, Sanat Kumara, wordt de toegang tot hogere bewustzijnsniveaus geopend, waardoor we inzicht krijgen en gaven ontwikkelen die we tot op heden geen weet van hadden.

De energie van Sanat Kumara bevrijdt ons van de ‘ last ‘ van het aardse bestaan, onze waarneming en beleving veranderen omdat we in staat worden gesteld vanuit deze krachtige verbinding, het Goddelijke te zien en te erkennen in het aardse leven. We ontdekken de zin van het leven, we zien helder wat onze levensmissie op aarde is in dit leven; de energie heelt de strijd met de dualiteit, waarin we ons vast voelen zitten en hoe we vanuit dualiteit bestaan, en brengt de tegenovergestelde polen vanuit verbinding, in balans.

Ze versterkt en bekrachtigt de verbinding tussen het Hogere Zelf én het aardse bewust-zijn, tussen de kosmische en de aardse energie, tussen de vrouwelijke en mannelijke polen, tussen het Hoger Bewustzijn en het stoffelijk lichaam. Ze bevordert het overbrengen van het fijnstoffelijke naar het stoffelijke.

Door de beide polen met elkaar te verbinden, accepteren we de andere kant. Het kan vb gaan over de verbinding tussen twee posities binnen een gegeven situatie nl de verbinding met je levensdoel of met je Hoger Bewustzijn. Het kunnen evengoed emotionele, psychische inhouden zijn waarmee je verbinding dient te maken.

Sommigen verlangen naar hun werkelijke Thuis, en verkorten soms vroegtijdig hun aardse leven, herinner je dan dat je zelf, voor incarnatie, de beslissing hebt genomen om af te dalen naar de aarde, om je levenstaken te volbrengen.

Anderzijds leidt het ontkennen van het goddelijke Zijn in jezelf vaak tot innerlijke leegte, vervlakking, vervreemding en een gevoel van afgescheidenheid. Tijd om je voor je goddelijke Zelf open te stellen.

Kijk eens voor vandaag voor jezelf in hoeverre je je niet kan verbinden met het aardse leven? Waar ervaar je je weerstand? Waar hou je je krachten tegen? Wat is jouw levensmissie en hoe ga je je levensmissie neerzetten op aarde?

We groeien door middel van de dualiteit. De aarde voedt ons, zorgt ervoor dat we kunnen uitrijpen, om ons te kunnen ontpoppen, als een rups uit haar cocon.

De weg van de dualiteit leidt ons uiteindelijk naar eenheid en maakt deel uit van ons transformatie- en creatieproces.
Geniet van bijgevoegd filmpje SANAT KUMARA

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com