Paragnost Eddie en Consulenten

Verbinding in verwondering

Verbinding in verwondering Herken je het: je ontmoet iemand ‘ nieuw ‘ en je voelt je heel nieuwsgierig naar die persoon, je wil zowat alles te weten komen, je vertelt over jezelf …je ontdekt wat jullie verbindt met elkaar en waarin jullie verschillen en je ervaart deze ontmoeting en wat je bij elkaar ontdekt als een kostbaar geschenk.

Na enige tijd merk je op dat de ander zich wat afsluit of ben jij diegene die zich meer en meer terugtrekt. Er wordt niet meer zoveel met elkaar gedeeld en het voelt alsof nieuwsgierigheid en openheid naar elkaar toe vermindert.

Dit is een vaak gehoord ‘ verhaal ‘ bij mensen die ik beluister : ‘ In het begin is het een beloftevolle ontmoeting en na een tijdje verandert iets subtiel ( soms heel geleidelijk aan ) in het contact, in de openheid, in de verbinding’ . Dit kan behoorlijk verwarrend zijn en tot heftige emotionele reacties leiden. Ik merk ook op dat er soms heel weinig geduld is om elkaar de ruimte te geven elkaar te leren kennen, de tijd te gunnen om een contact te laten uit-rijpen…heel snel komen de angsten dat het niets wordt , dat het teveel tijd vraagt voor het duidelijk is dat een contact werkelijk kan uitgroeien tot een duurzame ‘ relatie ‘. Ik schrijf nog niet eens ‘ levenslang ‘, want dit is een onvoorspelbaar.

Soms is het contact van korte duur, soms verdiept een contact zich en groeit uit tot een mooie verbinding. Ook een vriendschap waarin elkaars ziel wordt gevoeld en herkend ( en dit heeft met vorige incarnaties te maken ) kan leiden tot een prachtige voedende verbinding en hierin kan evenmin de belofte worden gedaan dat dit tot het einde van het aardse leven de bedoeling is. Dit is de magie van het leven in verbinding en ondanks dat verbindingen in aardse vorm kunnen ophouden, toch de verbinding een bestaans-plek te geven : in het harts- en zielsbewustzijn.

Ik hou van het magisch onvoorspelbare…omdat ik weet dat er zoveel is wat in een zielsverbinding niet verklaar kan worden…liefst niet verklaard moet worden. De vreugde de goddelijke verbinding in / bij elkaar te herkennen is onbeschrijflijk. Ook al merk ik wel eens dat cliënten dit gevoel willen omschrijven…met een glimlach zeg ik dan wel eens: ‘ Moeilijk om in woorden uit te drukken ‘ . Ik hoor dan even een zuchtje door de telefoon en met enige verbazing wordt geantwoord ‘ Ah, wat fijn dat jij me begrijpt ‘.

De neiging om zich terug te trekken uit de verbinding kan met verschillende dingen te maken hebben: angst voor emotionele, spirituele diepgang en intimiteit. Hoe langer je optrekt met iemand, hoe meer de grenzen vervagen in het elkaar werkelijk toelaten , kwetsbaar en ontvankelijk. Door die groei af te remmen ontstaat een blokkade in de dynamiek en interactie…wat in het begin bijzonder en speciaal te zijn, is nu een flauw overblijfsel, vaal, saai, voorspelbaar…Als de harts-energie niet meer stroomt, vermindert en/ of verdwijnt de frisse levendigheid en spontaniteit.

Welke blokkades vragen om opgeruimd te worden om de verbinding te herstellen ( vanuit het herstel in / met jezelf) met je relatie, een dierbare vriend?

Misschien komt je bij een aantal gedachten vanuit je kindertijd, je jeugd of andere ervaringen vb je mag je niet voelen zoals je je voelt ( is ongehoord ).

Het blootleggen van je innerlijke zelf aan je partner is het meest levendige en geloofwaardige in de verbinding met elkaar. Wellicht heb je het allebei nodig om samen dingen uit te zoeken. Als je begint, zal je eerst richtlijnen willen hebben over het discussiëren en over het delen van emoties, gevoelens, behoeften en verlangens. Zoek een manier die constructief is, waarbij jullie zich allebei ‘ veilig ‘ voelen. Wat jullie delen met elkaar is iets van jullie twee en hierin is loyaliteit en discretie een heel belangrijk aspect. Praat over de manier hoe je respectvol kan zijn tegenover elkaar en vermijd uitspraken naar elkaar toe die eerder een ontwrichtend effect hebben, en dit in naam van “ eerlijkheid “.

Door het blootleggen van datgene wat je in het donker houdt, kunnen jij en je partner als een geschenk vanuit jullie goddelijke verbinding, her-ont-dekken. Het herontdekken van alle mogelijkheden om open en kwetsbaar te zijn naar elkaar toe zijn de basiswaarden in een relatie, zo ook in elke waarachtige verbinding.

Liefdevol en zacht voor jezelf, voor elkaar zijn en elkaars ( soms verborgen) schoonheid willen zien is de mooiste gift die je aan jezelf en de ander schenkt.

‘Het hele universum gehoorzaamt aan de liefde;
Liefde, liefde, al het andere is niets.’ ( Jean de La Fonteine – Frans schrijver 1621-1695)

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com