Paragnost Eddie en Consulenten

Veranderingen als grootste transformators

Veranderingen als grootste transformatorsWat gaat er door je heen bij het zien van deze kaart? Neem even de tijd om deze kaart te laten inwerken en voel wat het met je doet, wat het bij jou teweegbrengt…..sluit even je ogen en kijk of je het beeld van deze kaart kan oproepen: de kleuren- de vormen- de voorwerpen…..

Wat je ook voelt, denkt….het is altijd vanuit jouw beleving dat je voelt, dat je denkt, laat het er gewoon zijn, zonder dat je oordeelt over hetgeen je voelt en denkt.

Wat vertelt deze kaart jou: met andere woorden: de persoon die je ziet op deze kaart: wat herken je er van jezelf in….welke energie….de betekenis van het woord ‘ verandering ‘….

Sluit nogmaals je ogen, en daar waar je over jezelf oordeelt, laat elk oordeel los….kijk op een vriendelijke manier naar je gevoelens, je gedachten en laat op een vriendelijke manier gaan.

De betekenis van deze kaart weerspiegelt het proces waarin velen zich herkennen: verandering – sommigen ervaren verandering als bedreigend – gevaarlijk – onveilig – onzeker , anderen ervaren verandering als een uitdaging- vernieuwing – verbetering – nieuwe mogelijkheden ….

De vrouw die je op deze kaart waarneemt kan er wat bedreigend, gevaarlijk uitzien….met een dolk in haar hand is ze klaar om alle oude gedachten, gevoelens, patronen door te snijden….sommigen zijn klaar met het verleden en dat hoor ik ook vaker in gesprekken – anderen blijven nog vasthouden aan het oude vertrouwde, ook al draagt het niet bij tot het allerhoogste welzijn….in relaties leeft nog de gedachte ‘ ik kan niet zonder hem/ haar ‘ ‘ wie ben ik zonder hem/ haar …in het werk ‘ ik kan niets, dus ik blijf maar zitten waar ik zit ‘ ‘ ik weet wat ik heb ( al ben ik niet gelukkig op het werk) dus ik hou dit vast ‘ .

2016 is een 9 – jaar waarin we alles wat onze groei echt belemmert mogen loslaten, het is een jaar van afronding, loslaten om in 2017 ( een 1 jaar) op een nieuwe frisse lei te beginnen, het verleden achter ons latend, hetgeen niet betekent dat je het verleden moet vergeten, dan is trouwens onmogelijk, maar wel hetgeen we aan ervaringen hebben opgedaan, hetgeen we met vallen en opstaan hebben geleerd over onszelf , te integreren en in wijsheid en afgestemd op de hogere wil van onze Ziel, door te gaan vanuit onze Zielsblauwdruk.

Door onszelf los te maken en te bevrijden van wat onze weg verspert, kunnen we ons volledige potentieel gaan leven: hoe meer we ons volle licht laten schijnen op wie we werkelijk zijn, hoe meer het volle licht schijnt op anderen…;waar sommigen nog steeds bang zijn te weinig in het licht te staan, de ander weinig licht te gunnen, blijven er nog veel donkere kanten de overhand nemen op aarde. Het leven op aarde kan maar in haar volle potentieel gedijen als wij, aardbewoners, zonder uitzondering elkaar be-lichten, het licht gunnen.

Zolang dit niet gebeurt, zijn we nog lang op weg naar de droom naar Eénheid, het blijft een droom, een illusie, zolang de mens in zichzelf nog steeds leeft vanuit een trage energie. Traag zie ik als het nog niet kunnen doorlaten van licht in de ander, omdat er nog angst leeft zelf niet genoeg in het licht te staan. Als ik alles van bovenaf bekijk, merk ik vaak op dat spiritueel werkers heel vaak bang zijn collega’s in het licht te zetten, bang om zelf niet genoeg volgers te hebben, collega’s worden wel gevolgd, maar het kost bijzonder veel moeite….
Een teken dat we toch niet in die 5de dimensie aangekomen zijn….al beweren sommigen van wel.
Mocht dit het geval zijn dan zouden alle spirituele werkers elkaar niet veroordelen, elkaar niet beconcurreren, elkaar niet negeren, maar wel degelijk écht tot een gelijkwaardige samenwerking komen.
Kijk zelf eens kritisch rond…kijk eens wat nog steeds op openbare media te lezen is….kijk eens hoe nog steeds vanuit die ego-laag ( die we echt allemaal hebben) reageren, van zodra we ons bedreigd voelen en ergens volgers zoeken die ons in het gelijk stellen….Vijfde Dimensie?

Het is dus hoogtijd dat oude denkwijzen te onderzoeken , oude gedachten loslaten die uiteindelijk leiden naar een groter persoonlijk en collectief gevoel van geluk.
Op die manier vormen we voor elkaar en onszelf de grootste inspiratiebron, kunnen we elkaar spiritueel empoweren vanuit licht en waarachtigheid, zonder nog bang te zijn dat iemand wegloopt met meer geluk, meer succes….hoe meer we geven, hoe meer we ontvangen en laat ons hier even aan denken dat we allen aangesloten zijn op het collectief bewustzijnsveld, waarin we allen onze verantwoordelijkheid dragen de aarde en het leven op aarde op een hoger plan te brengen.

Dat is het allerbelangrijkste doel van ons leven op Aarde.

Bij nader inzien is deze kaart een grote zegen, een krachtige wake-up call om niet alleen als individu wakker te worden, maar ons te richten naar het groter geheel.
En dat vraagt in eerste instantie te onderzoeken of wij wel die verantwoordelijkheid willen dragen, collectief, of het liever bij ons eigen succesjes willen houden?
Weet dan wel, dat iedereen hierin een keuze in mag maken…doch zolang we blijven teren op kleine succesjes voor onszelf, onze Aarde onze grootste boodschapper is en blijft.
Tot we gezamenlijk hopelijk voor dit leven geleerd zullen hebben, wat onze belangrijkste missie op Aarde is.

Veranderingen vragen veel moed om doorheen de fasen van onzekerheid te durven gaan…het is werkelijk durven vertrouwen op de wijsheid van je Ziel, en dat weer vraagt het zich naar binnen keren, de verbinding maken met jouw licht , ongecensureerd durven kijken wat je nog vasthoudt en tegenhoudt om vanuit jouw licht zoveel andere licht-wezens in hun licht te laten schijnen.
Een daad van nederigheid, ontdaan van alle hoogmoed, ontdaan van alle labels en etiketten, maar vanuit ons pure zijn…in dankbaarheid dat we elke dag de kans krijgen iets te veranderen in onszelf en bijdraagt tot het welzijn van onze Moeder Aarde. Zijn we haar dat niet ergens verplicht?

Sta open voor nieuwe mogelijkheden, vertrouw erop dat alles in het leven een natuurlijke cyclus doorloopt, net als de seizoenen. Alle veranderingen die gevoed worden met ons licht luiden een nieuwe positieve periode in, maar het vraagt ook van ons de bereidheid die stappen daadwerkelijk te zetten. Schep enkel datgene wat voorkomt uit liefde.

‘ Een reis van duizenden kilometers begint met een enkele stap ‘. Lao – Tse

Engelemedium Mieke

www.miekecoigne.com