Paragnost Eddie en Consulenten

Veeleisendheid in relaties

Veeleisendheid in relatiesVeeleisendheid in relaties. Veeleisendheid. Hoe weet je nou dat jijzelf veeleisend bent. Jijzelf ervaart het niet zo, maar wel de mensen die met je omgaan en de mensen die het dichtst bij je staan, in dit geval je partner.
Ik hoor vaak het woord ‘narcisme’ vallen; oordelen daarover is niet aan mij in een gesprek, want elk verhaal is weer anders. Het gaat erom dat veeleisendheid zeer veel druk zet in het contact en tussen partners. Veeleisendheid kan zich onder zeer veel manieren tonen. Veeleisendheid (en op een nog diepere laag ‘vijandigheid’) zijn meestal een signaal van het gevoel van tekortkomen.
Soms zijn deze mensen heel sterk op zichzelf gericht en dat gaat wel richting narcisme. Narcisme moeten we niet gaan misbruiken of in een context neerzetten om de ander in een negatief daglicht te stellen. Het gaat erom te begrijpen vanwaar het komt, hoe ermee om te gaan en mogelijks enige verandering te creëren vanuit een andere omgangswijze.

Is dit typisch mannelijk of vrouwelijk? Ik geloof echt niet dat het daarmee te maken heeft, we mogen die overtuiging ook gaan loslaten. In elke mens zit daar een tikkeltje narcisme.
Veeleisende mensen voelen zich overwegend tekortgedaan en krijgen zeer veel gedaan van de mensen die ze liefhebben. Ze zijn er trouwens ook van overtuigd dat ze speciale rechten hebben op de realisatie van hun wensen.
Veeleisende mensen reageren meestal boos, in plaats van gekwetst te reageren, of vanuit het gevoel zich afgewezen te voelen. Daarin zit een behoorlijk belangrijke nuance. Narcistisch ingestelde mensen zijn in hun kindertijd veel tekort gekomen en hebben geleerd om hun gevoel van gemis te boven te komen door extreem veeleisend te worden op andere, vaak minder belangrijke gebieden.

Het kan dan bijvoorbeeld erg belangrijk zijn wat je eet, welke kleren je draagt, met wie je bent of waar je naartoe gaat. Veeleisendheid kent geen begrenzingen en kan werkelijk op alle levensvlakken weerspiegeld worden.
Het gaat om alles, behalve je gevoelsmatige behoeften. Materiële behoeften zijn een armzalige vervanging voor ‘liefde’ en ‘begrip’ en je wordt nooit tevreden gesteld. Je gaat maar door met tastbare zaken na te streven.
Daaronder zitten weer diepere lagen: je mocht niet laten merken wat je verlangde, wat je wilde. Misschien reageerden je ouders niet op jouw behoeften. Anderzijds is het heel goed mogelijk dat ze er wel waren op andere terreinen, maar niet op emotioneel vlak. In materieel opzicht ben je niets tekort gekomen, maar emotioneel ervoer je geen warmte. Op een bepaald moment ben je je behoeften emotioneel gaan opgeven, je had op dit vlak niets te verwachten.
In de omgang met een narcistisch iemand voel je vaak iets onechts. Zelfs bij mensen waar je het dichtst bij staat word je ervaren als oppervlakkig, niet te bereiken emotioneel. Er is iets onechts in je contacten, omdat je zo weinig laat merken van je werkelijke behoeften, je primaire emotionele behoeften.
Dus voor we iemand neerzetten of neersabelen als narcistisch is het toch wel de moeite waard om iets ruimer te gaan kijken.
Als je bij jezelf merkt dat je het heel moeilijk hebt om je kwetsbaar op te stellen, en je contacten niet echt die diepgang kennen die je misschien wel verlangt, kunnen een paar handvatten je naar een diepere zoektocht leiden.

– Begrijp wat je gevoelsmatig tekortgekomen bent in je kindertijd en voel het verwaarloosde kind in jezelf.
– Schrijf op wat je in je huidige contacten waarneemt en wat je mist. Ontdek je eigen behoeften aan koestering, begrip en veiligheid.
– Onderzoek de patronen in vroegere relaties. Welke patronen herhalen zich? Wat zijn de valkuilen?
– Neem waar dat je je wellicht aangetrokken voelt tot afstandelijke partners, want dit is een energie die je meegenomen hebt vanuit het verleden.
– Als je een partner vindt die emotioneel veel te bieden heeft, geef dit een kans en maak duidelijk waar jouw behoeften liggen. Stel je kwetsbaar op.
– Stop met verwijten te maken en te eisen dat hij of zij aan je wensen voldoet.
– Erken de behoefte aan koestering, begrip en veiligheid!

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45