Paragnost Eddie en Consulenten

Van liefdeclaim naar zelfliefde

Van liefdeclaim naar zelfliefdeVan liefdeclaim naar zelfliefde. Je hebt behoefte aan liefde, aan een geliefde. Tegelijk ervaar je het als moeilijk en zelfs gevaarlijk om je in de liefde te begeven. Er is niets dat zoveel angst inboezemt als liefde, want zodra je toenadering gaat zoeken, moet je buiten jezelf treden.

Je weet niet of de ander je kan aanvaarden of niet. Er is het risico dat je afgewezen wordt. Angst. Aarzelend of je de stap zult zetten of niet, twijfelen of je de ander zult benaderen of niet. Vanaf het moment dat je buiten jezelf treedt, stap je uit je comfortzone. Je kunt er nooit zeker van zijn dat de ander ja gaat zeggen tegen jouw verlangen of jouw behoefte.

Zal de ander een ja of een neen geven? De ander kan je afwijzen en neen zeggen. Jij kunt dan wel zeggen: ‘Ik houd van jou’, maar je hebt geen enkele garantie dat de ander dezelfde gevoelens koestert voor jou.

De angst van afwijzing is wat de diepste innerlijke verwarring brengt. En die angst leeft bij elk levend wezen. Ik hoor wel eens van klanten dat ze beter single blijven, ze hoeven niet meer zo nodig, ze hebben het allemaal al gehad en nemen geen risico’s meer om afgewezen te worden. De boodschap luidt dan om dicht bij zichzelf te blijven, dat voorkomt die diepe pijn. Beter voorkomen dan genezen.
Op een dieper niveau belicht werkt de ander als een spiegel. Het is niet omdat de ander niet in diezelfde mate van je houdt, je je afgewezen zou moeten voelen. Liefde wordt gekoppeld aan iemand buiten onszelf en zodra we hierop een neen te horen krijgen, voelen we een scala aan gevoelens en emoties. Je hebt er behoefte aan dat iemand van je houdt, dat iemand je nodig heeft, die je aanvaardt, want als iemand je liefheeft, ben je in staat jezelf lief te hebben, niet eerder. Pas als iemand met jou gelukkig kan zijn, ga je je gelukkig voelen met jezelf. Dit is wat in werkelijkheid gebeurt.

Liefde moet samengaan met iemand buiten onszelf, als die er niet is, dan voelt men zich dodelijk ongelukkig.
De oorzaak van het zich ongelukkig en afgewezen voelen vindt al heel vroeg in de kindertijd plaats. Wie heeft zich als kind niet minstens één keer afgewezen gevoeld? Niet geliefd, niet erkend, niet aanvaard gevoeld? Dat diepe gekwetste gevoel is door velen in de kindertijd onderdrukt. Een kind dat zich vaak onderdrukt heeft gevoeld, heeft aangenomen dat het niet wordt geaccepteerd zoals het is. Een kind met een matig rapport dat ontgoochelde blikken ziet, of uitbranders krijgt, doet de ervaring op dat er pas van hem wordt gehouden als het rapport schitterende cijfers laat zien.

Liefde onder voorwaarden en ja, helaas begint dit al zeer vroeg. De toon wordt gezet. Je ervaring is al heel vroeg dat er niet van je wordt gehouden om wie je bent, maar om wat je presteert, wat je doet. En dat leidt naar een zeer diepe zelfafwijzing die in relaties geprojecteerd wordt.

Waarom zou je je beledigd moeten voelen als iemand niet van je houdt zoals jij dat graag zou willen? Als de ander dit niet voelt, laat het geen wonde worden, want dat is het niet. Het zegt niets over de ander of over jou. De ander deelt eerlijk wat er is en bedriegt je niet. Er wordt eerlijk gezegd: ‘Sorry, ik voel niet die liefde voor je of ik voel niet die aantrekkingskracht.’

Stel je eens voor dat de ander uit medelijden een ja geeft. Een niet oprechte ja. De ander is oprecht en eerlijk en ook jij bent dat. Als je dit kunt delen vanuit die wederzijdse oprechtheid en eerlijkheid is er in werkelijkheid niets aan de hand.
Leef verder en leef intens en laat elke diepe gekwetstheid transformeren naar een diepe zelfliefde om wie je in wezen bent, wie we allemaal zijn. Liefde.

Jezelf aanvaarden en accepteren, herbronnen in zelfliefde zodat liefde niet langer een claim naar buiten toe wordt, maar van binnenuit ongehinderd kan stromen. Je creëert een heel nieuw bewustzijnsveld vanuit innerlijke rijkdom en vrijheid.
Liefde is riskant, het leven is riskant, alles is riskant. Het is hoe we hier nu zelf de verandering pakken of laten liggen en hopen dat het universum cadeautjes brengt. Het werkt anders. Wat wij erin stoppen, krijgen we terug en altijd als een spiegel én bewustwordingsmogelijkheden.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45