Paragnost Eddie en Consulenten

Van het verleden naar jouw toekomst

Van het verleden naar jouw toekomstVan het verleden naar jouw toekomst. Herken je op dit moment dat het verleden en de toekomst met elkaar conflicteren? Je wordt geconfronteerd met jouw persoonlijke verleden, hoe je je hierover voelt en wat je er allemaal bij waarneemt en je voelt heel diep in je hart dat dit niet de toekomst is die jij jezelf gunt.

Je kunt onzekerheid en twijfel ervaren om komaf te maken met gewoonten die ontstaan zijn vanuit patronen. Patronen die gewoonten zijn geworden, zonder er verder bij stil te staan.
Er kunnen zich voor de komende periode heel wat veranderingen voordoen. Zoals ik vandaag een paar gesprekken rond het blijven wachten op een niet-vrije partner, na jarenlange beloftes. Sommigen stellen dan een ultimatum en anderen kiezen resoluut om een einde te maken aan het wachten op iemand die andere keuzes maakt.
Het kan een einde betekenen van een relatie of juist het begin van een nieuwe relatie betekenen.
Eigenlijk is dit een innerlijk proces waarin we enkel ons hart mogen volgen. Wijzelf kunnen besluiten hoe wij met een situatie omgaan. Spreken we ons uit en scheppen we helderheid voor onszelf. Zijn we bereid om schuld- en schaamtegevoelens los te laten of elkaar op te zadelen met emoties en gevoelens die we allemaal hebben meegekregen vanuit onze opvoeding en zeer uitgelijnd en doorgetrokken zijn in de samenleving.

Je kunt op een zeer bewuste manier kijken naar alle aangeleerde en verinnerlijkte secondaire emoties en gevoelens. De stemmetjes zullen zeker in deze stappen nog heftig tekeer gaan. Wat we jarenlang verinnerlijkt hebben, kunnen we haast niet zomaar eventjes wegzetten. Leef je in een omgeving waarin je elke keer teruggefloten wordt, op je donder krijgt, of woordenloos haarfijn de energie kunt voelen, dan is het dat zeker een uitdaging om je los te maken. De vele ‘ja, maar ik kan toch niet…’ maken deel uit van het vastzitten in die patronen. En die je maar afleidt, klein houdt en in de pas.

Je kunt in die weg leren om vanuit vertrouwen je hart te volgen, al kan dit haaks staan op de verwachtingen of gangbare normen. Doe het op jouw manier op een integere manier. Je kunt jezelf niet verwijten dat jij nu voor andere beslissingen staat, andere keuzes moet maken omdat jij meer bent gaan voelen. Je hebt die weg niet voor niets afgelegd.

Je kunt jouw toekomst zelf veranderen door de verbinding te maken met de wijsheid van je hogere zelf. Neem aan dat je in een overgangsfase zit en dat zich nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden zullen voordoen.
Spirituele groei die gebaseerd is op de oude spirituele wereld mag je achter je laten. Engelen werken door je heen om je te laten voelen en ervaren, maar Engelen laten je liefdevol en krachtig ervaren dat jijzelf je toekomst en je leven in eigen handen hebt. Ben je ervan overtuigd een speelbal te zijn en overgeleverd aan het grote web van intriges en leugens, dan wordt dit jouw toekomst.
Verbind je je dagelijks bewust met je hart dan creëer je je nieuwe wereld en dit samen is de kracht om het web van intriges en leugens te overstijgen. Elk hardvochtig draadje laat los, de eerste scheurtjes zijn voelbaar en merkbaar.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 45