Paragnost Eddie & Consulenten

Valkuil in communicatie

Valkuil in communicatieEr zijn heel wat valkuilen in de communicatie en ééntje ervan wil ik graag even belichten…wees maar gerust, we hebben allen te dealen met valkuilen, en op één of andere manier weten we wél wat onze valkuilen zijn en welke de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Ken je het volgende: je bent geïnteresseerd in een onderwerp en bent tot en met geboeid, je slurpt de informatie helemaal op…bij een nagesprek wordt na wat nagepraat over het onderwerp en blijkt dat jij bepaalde zaken niet hebt gehoord, niet hebt opgepikt en je twijfelt er zelfs aan of dit stukje informatie- wat jij minder boeiend vond – zelfs gehoord hebt. ‘Zeker weten dat dit stukje informatie aan bod is gekomen, want ik heb het echt niet gehoord’!
Dit voorbeeld hoeft de communicatie tussen elkaar niet te schaden: je hebt enkel je oren gespitst naar datgene wat jou interesseert.
Geen paniek: we luisteren allen wel eens heel selectief!
Selectief luisteren wordt over het algemeen gedefinieerd als ‘ horen wat je wilt horen ‘. Als je de boodschap hoort die je wil horen, functioneer je misschien als een meer betrokken en begrijpende luisteraar. Maar als je niets wilt weten van die ene boodschap die wordt gebracht, krijg je wellicht de neiging om af te haken. Deze manier van selectief luisteren kan wél voor ruis zorgen en heel wat mis-communicatie, waardoor een relatie ( zowel in de privé – sfeer als werkgerelateerd) kan verzuren.
Als je op een selectieve manier luistert naar een boodschap die je niet wilt horen, kan je bij jezelf het volgende gedrag herkennen:
– Je kijkt ongeïnteresseerd
– Je kijkt weg naar iets anders ( vb je kijkt naar buiten, naar de klok ….)
– Je zit er heel stilletjes bij
– Je onderbreekt diegene die iets vertelt of neemt zelfs het gesprek over
– Je verandert van onderwerp
– Je zoekt tegenargumenten
– Je stelt een vraag over iets wat jezelf aangaat, soms op een onderzoekende, ondervragende manier, die niet past bij de boodschap die de zender op dit moment wil uitdragen
Kritische acties als afhaken tot grof en onbeleefd reageren, vormen obstakels voor een constructief gesprek. Ze creëren hindernissen die ervoor zorgen dat de boodschap niet volledig tot zijn recht komt.
Het is dus heel eenvoudig in de val te trappen en een selectieve luisteraar te worden!
We hebben vaak oordelen en vooroordelen en soms maakt de boodschapper iets los in onszelf.
We zijn niet alleen selectief in wat we horen, maar ook ten opzichte van degene die spreekt en/of de manier waarop de boodschap of informatie gepresenteerd wordt.
Een voorbeeld op werkvlak: stel je voor, één van de verantwoordelijken komt naar jou om je iets te vragen. Je bent aandachtig en betrokken en je hebt de boodschap goed ontvangen. Enkele minuten later komt een collega binnen en eigenlijk vind je die collega niet zo leuk omdat die nogal luidruchtig is. Wat doe je als die collega begint te praten? Je haakt af, je luistert maar met één oor naar wat die te vertellen heeft, je pikt wel iéts op, maar heel selectief. Dat is dus een voorbeeld van selectief luisteren.
Hoewel het inderdaad behoorlijk lastig kan zijn om naar sommige mensen te luisteren, kan je er zelf over waken en voorkomen een selectieve luisteraar te worden, omdat je wel eens de boodschap kan missen die mensen te vertellen hebben. Misschien ook best de moeite waard om even stil te staan of er mensen zijn die ons wél raken, ons wél degelijk aanspreken, ons raken maar ons laten beïnvloeden door oordelen en vooroordelen!

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com