Paragnost Eddie & Consulenten

Tweelingzielen

TWEELINGZIELEN EN ANDERE VERBINDINGEN DIEPERE BESCHOUWINGTWEELINGZIELEN EN ANDERE VERBINDINGEN DIEPERE BESCHOUWING

Heel veel vragen in mijn werk als medium gaan over ‘ relatievragen ‘ en vragen als ‘ wanneer ontmoet ik de ware ‘ , ‘ blijf ik voor de rest van mijn leven alleen ‘ , ‘ waarom is mijn relatie gestopt, ondanks dat we intens van elkaar hielden ‘…

Ik merk heel vaak in de gesprekken op, dat het verlangen naar die éne, of een tweelingziel bijzonder groot is, alsof andere verbindingen ‘minder-waardig ‘ zouden zijn.

Eerlijkheidshalve moet ik er ook op wijzen, na vele diepergaande studies en gesprekken die heel wat verhelderende informatie hebben meegegeven , dat het in dit leven voor sommige mensen niet in hun blauwdruk zit zich te verbinden op een exclusieve manier met een partner, laat staan…voor incarnatie een heel ander zielsplan hebben uitgestippeld dat niet aansluit bij het aardse persoonlijke leven.

Het is dan meestal de druk van de buitenwereld waar sommige mensen vertwijfeld in hun leven reageren: ‘ Ben ik wel normaal, want diep in mijn hart voel ik me gelukkig, alleen….maar ja, mijn vrienden, mijn familie stellen me vaak bedenkelijk de vraag of ik nu nog steeds alleen ben ‘.

Met andere woorden: iemand die me dit verhaal toevertrouwd, neem ik au sérieu…want deze persoon voelt diep in zijn hart, zijn waarheid, maar laat zich in verwarring brengen door de buitenwacht.

De omwereld gaat dan vaak dingen veronderstellen: hij/ zij is homo of lesbisch, hij/zij is een egoïst, hij / zij is autistisch , niet ‘norm-aal’…

Dus gaat deze mens, om de buitenwereld ergens gerust te stellen én zichzelf, in een relatie stappen, dat binnen de kortste keren op de klippen loopt, om de reden dat deze mens eigenlijk vanuit die blauwdruk en Akasha, vermoedelijk andere afspraken heeft gemaakt, voor incarnatie.

De idee van hoe iemand echt gelukkig kan zijn houdt veel meer in dan ‘ huisje-boompje-beestje ‘ en samen spelen we gelukkig, tot zolang het spelletje duurt natuurlijk.

Om die reden merk ik vaak op diverse kanalen, via qoûtes op FB o.m. bijna een verrechtvaardigiing van singles dat ze niemand nodig hebben om gelukkig te zijn…persoonlijk vind ik dit jammer, want niemand hoeft zich te verrechtvaardigen.

Verbindingen veranderen in de vorm…het gaat niet meer zozeer om ‘ huisje-boompje-beestje ‘ dan wel om hartsverbindingen.

Uiteraard is er niets mis met het verlangen ernaar, alleen merk ik in mijn werk doorheen de jaren  een mooie verandering en verder diepere transmutatie in relaties.

Dit kan best angst teweegbrengen in een partnerschap… de idee van je partner te verliezen aan iemand anders leeft nog heel sterk.

Er is niets mis met  hartsverbindingen, het hoeft geen bedreiging te zijn voor je relatie..tenminste als je relatie goed zit.

Als ik een relatiereading leg voor iemand en ik zie voor de komende tijd geen partnerschap, zeg ik dat eerlijk en kijk even dieper naar een mogelijke oorzaak hiervan…dit is vaak niet wat iemand dan graag hoort, sommigen beamen wel wat ik te zien krijg, anderen zijn ontgoocheld en ik begrijp dit best. We kunnen niet zomaar beloftes doen…er zijn op die manier al genoeg mensen die dan klagen en zeggen ‘ X heeft me een partner beloofd en na zoveel tijd is die nog steeds niet gekomen ‘.
In het werken met boven moeten we mensen zonder poespas op een eerlijke en niet-kwetsende manier durven zeggen wat we van Boven mogen, en ik zeg nadrukkelijk ‘ mogen ‘, doorgeven.
Misschien is er nog iets dat geheeld moet worden uit een ( ver ) verleden?

Misschien heb je jezelf afgesloten van je hart, om niet meer gekwetst te worden?

Misschien ben je ervan overtuigd dat je geen liefde verdient?

Misschien ben je zo kritisch geworden dat niemand goed genoeg is voor jou?

Misschien durf je niet voor je ‘geaardheid’ uitkomen en knoop je relaties aan om anderen gerust te stellen?

Misschien ben je verward omdat je gevoelens hebt voor meerdere mensen?

En met alle informatie die ons vanuit verschillende doorgaven, bronnen bereiken, raken we nog meer verward, herkenbaar?

Moet je dus zo nodig die tweelingziel ontmoeten om een gelukkig, liefdevol leven te leiden?

Mijn antwoord is simpel: neen.

Laat de overtuiging los dat dit de enige verbinding is dat gelukzaligmakend is, want ook deze idee is gebaseerd op een ‘ romantische ‘ gedachte… vergeet het maar, want zo werkt het helemaal niet.

Er zijn zowaar meerdere verbindingen die je met dit overzicht hopelijk wat meer duidelijkheid geeft.

Verbindingen die je wellicht ook dichter bij je eigen “eenheid” brengen.

1. Tweelingstraal ( of Twin Ray)

De vreugde van het mekaar ‘ terugvinden ‘ is ronduit ‘ overweldigend’.

Deze relaties vragen dagelijkse afstemming, overgave aan elkaar, innige verering in de geest, oefeningen waarvoor discipline en vanzelfsprekende voeding van elkaar nodig is.

In het geval men hier nog niet klaar voor is, of niet kan opbrengen, of de tijd zich hier nog niet voor leent, kunnen deze relaties abrupt stoppen.

Het hervinden van je wederhelft is slechts mogelijk als je in staat bent om in jezelf én in je partner de Meester of Goddelijke Helft te herkennen én te eren.

2. Tweelingvlammen ( of Twin Flame)

Een relatie met een Tweelingvlam kan die met een Tweelingstraal aankondigen.

En nu even dit: er bestaan er 7 van; de band die je met deze 7 kan hebben is de meest innige buiten die van de Tweelingstraal.

Alle zijn ze verbonden met het Hart. Je moet eerst deze 7 vlammen geïntegreerd hebben, wil je je Tweelingstraal kunnen ontmoeten.

Je moet eerst deze 7 vlammen geïntegreerd hebben, wil je je Tweelingstraal kunnen ontmoeten en dit gebeurt slechts wanneer de incorporaties van die Tweelingvlammen één voor één afscheid nemen van hun incarnatiegestalte, zodat jij in staat bent om je ultieme eenheid waar te maken.

Met een Tweelingvlam is de relatie heel innig en bijzonder op elk vlak.

Deze soort verbinding kan inhouden dat je in dit leven die relatie niet kan aangaan in de stof, omdat je Tweelingstraal afwezig blijft in de vorm of omdat de natuur van je opdracht dit vraagt.

3. Tweelingzielen ( of Twin Souls)

Dit gaat over verbindingen met een zeer gelijkende trilling/ vibratie.

En nu even dit: elk individu heeft 12 Tweelingzielen die deel uitmaken van de Tweelingmatengroepen, maar deze 12 staan heel dicht bij je aardewerkzaamheden.

Sommigen worden gezegend om één of enkele van deze Tweelingzielen te mogen ontmoeten.

Het gevoel van elkaar eeuwig te kennen, dat je al zo vaak hebt samengewerkt…twijfel niet aan dit gevoel, want dit is wel degelijk het geval.

Eenmaal verbonden met een Tweelingziel is men op een zodanige wijze gegroeid in bewustzijn en verantwoordelijkheid dat men de taak van leraar op zich neemt.

Men onderwijst anderen hoe zij naar het kunnen kunnen groeien.

De 12 zielen zijn de personen die jou linken met de Twaalf Verheven Meesters op weg naar de ultieme Christusverbinding.

Toen ik deze informatie  ettelijke jaren meekreeg van een bijzonder hoogstaande mystica, stond ik perplex…

4. Tweelingmaatjes ( Twin Mates)

Zij maken deel uit van de groep waarmee je gezonden bent om op Aarde ( of elders in de kosmos) of werelden, werk te verrichten.

Met hen bestaat er meestal geen romantische verbinding, maar wel een heel diep respect.

Ze begrijpen elkaar vanuit een gelijkgestemde opdracht.

Iedereen zou minsten 144 Tweelingmaten verbonden zijn. Het getal geeft de perfectie aan waarmee God zorgt voor de optimale verbinding en dienstverlening.

Niet alle Tweelingmaten ontwaken op hetzelfde moment, sommigen bevinden zich nog ver weg in een andere galactische werkelijkheid en het is ook mogelijk er contact mee te onderhouden!

Een teken dat men aangekoppeld is in het Tweelingen-netwerk.

5. Goddelijke  Expressie  ( of Divine Expression)

Hier gaat het over iemand die een heel sterke indruk in je leven maakt, die in jouw leven komt om je een duw in de richting te geven, als je dreigt van je pad af te wijken.

Het is een soort van ‘ gezant ‘ die je diepste angsten naar boven brengt en je je levensdoel(en)  laat onderzoeken.

Soms is deze niet erg gewenst, maar zijn of haar acties maakt dat je je ‘herpakt ‘, het is vaak op een later tijdstip dat je de aanvankelijk verborgen ‘ zegening ‘herkent en mag je hiervoor bedanken.

6. Zielemaatjes ( Soul Mates)

Ze komen in je leven om je op een sterke en doordringende wijze iets over jezelf te vertellen; ze zijn als jezelf, reageren als jezelf, voelen als jezelf.

Telkens je een zielemaatje ontmoet, krijgt je leven een draai.

Heel wat mensen geloven heel graag dat ze met hun zielemaatje getrouwd zijn, maar willen de ervaring niet gebruiken om de eigen ziel te exploreren.

Een zielefamilie is heel groot en er zijn bij deze dus heel wat zielemaatjes die je pad kunnen kruisen.

Vele levens kruisen elkaars paden, tot de noodzaak wegvalt.

Uit deze verbindingen valt er meestal veel ondersteuning te halen. De meeste relaties, huwelijken zijn tot op heden verbindingen met Soul Mates; ze verkijken zich vaak op de verschillen en de fouten van de ander en helaas nog niet op wat er geleerd kan worden.

Dit is ook de oorzaak van de talrijke breuken en scheidingen…die naar mijn gevoel en ervaring niet nodig zijn…als de beide maar de bereidheid tonen het beste in elkaar naar boven te halen en elkaar te steunen in wederzijds respect en groeipotentieel.

7. Complement ( of Divine Complement)

Dit is iemand die je in de spiegel laat zien wie je werkelijk bent, die je je schaduwkant laat zien en ook de mooie stralende kanten van jezelf. Het woord ‘complement’ betekent dat het om een persoon gaat die je ontbrekende/onbekende kant belicht, waarvoor je het gevoel krijgt eindelijk de heelheid in jezelf hervonden te hebben waarop je ergens hoopte.

Belangrijk is hierin het ontbrekende in jezelf niet te zoeken of hoopt te vinden in de ander…noodzakelijk om verder te kunnen gaan in je groei en heel-wording in en met jezelf.

We zijn ondertussen in een tijd aangekomen waarin eenwording en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Niet alleen verantwoordelijkheid voor familie, gezin…ook andere vormen van verantwoordelijkheid nl spiritueel engagement.

Soms wordt het spiritueel engagement verwaarloosd…in ontmoetingen tussen mensen, die op zoek zijn naar een relatie, wordt heel zelden nagegaan of hun levensvisie, spirituele of geestelijke gevoeligheden overeenstemming heeft…of ze op dezelfde golflengte zitten.

Liefde is méér dan aantrekkingskracht, verliefdheid, passie…het is een van elkaar houden, alle uitdagingen trotseren, geen moeilijkheden vermijden, vredevol in het leven staan, elkaar inzichten geven ….

Het woord ‘ echt- paar ‘ houdt zoveel meer in. De liefde voor het Al, de liefde voor het Leven, er wordt niets onder stoelen of banken gestoken.

Vaak zijn ‘ echt-paren ‘ werkzaam in de spirituele wereld omdat de hogere Wereld hen inzet als ‘ uithangbord’ voor de Hogere Liefde die in de Lichtwereld bestaat.

Hoe dan ook, de basis voor elke liefdevolle en duurzame relatie is RESPECT en VERANTWOORDELIJKHEID , met wie je je dan ook verbindt…of het nu een soul mate is of een twin flame….als het mag zijn in dit leven, zoniet is het voor een volgende keer, toch?

Het mooiste advies dat ik aan mensen aanreik is te leren communiceren op ZIELSNIVEAU, want daar ligt de weg naar eenheid, naar vereniging en versmelting.

Geniet van de éénheid in jezelf, sluit het heilige verbond met Jezelf en laat alles in handen van de Bron , vertrouw dat het Universum, onze Engelen beter weten wat goed is voor ons. ( al zijn we het er soms niet mee eens) en we hebben altijd de VRIJE KEUZE hierin.

Straal en geniet!

Medium Mieke

www.miekecoigne.com