Paragnost Eddie en Consulenten

Transformatie en loslaten van (geboorte) familie

Transformatie en loslatenJe geboortefamilie, een zegen of een vloek?

Ai…dat is nogal een uitdrukking, lees toch maar rustig even verder, lees met een open hart en voel wat aansluiting vindt bij jou, zonder te oordelen en mocht het toch het geval zijn, het is ok, geef dat oordeel ook ruimte en laat dat oordeel dan weer gaan.

Sinds jaren werd ons op tig manieren aangekondigd dat we een overgangstijd gingen doormaken van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, een transformatie proces van de derde naar de vijfde dimensie.

Er werd ons reeds jaren geleden meegedeeld dat waarden en normen een langzaam maar zekere verandering zouden ondergaan waardoor wij, als mens, ook zouden aangeraakt worden op een dieper zielsniveau en niet anders zouden kunnen dan meegaan in de veranderingsprocessen.
Ieder op eigen ritme. Dat relaties ,te begrijpen als partnerrelaties, familierelaties, vriendschappen ook aan die verandering onderhevig zijn is tot op heden heel helder, heel duidelijk.

Dit merk ik in eerste instantie in mijn persoonlijk leven en ook tijdens de zovele gesprekken op een dieper niveau met mensen die een grote verschuiving voelen in de dynamiek tussen ouders- kinderen- partners- ex- partners.

We zijn het erover eens dat we voor incarnatie zelf ons leerpakket hebben samengesteld incluis wie onze ouders zouden worden, waar we zouden incarneren, wie deel zou uitmaken van ons grote levenstraject op aarde en nog zoveel meer.

Laat ons even eerlijk zijn met onszelf: we hebben allen ergens een grote behoefte aan zekerheid en houvast, we willen eigenlijk dat het leven in vrede en vreugde mag verlopen, doch daar wringt het schoentje. Niet toevallig heeft iedereen die hier voor dit leven op aarde heeft gekozen de taak op zich genomen mee te werken, mee te helpen aan de grote transformatie en het her-creëren van de waarden die eigen zijn aan de Nieuwe Tijd.

Je kan ervoor kiezen je niet in te laten met allerlei negatieve voorspellingen of drama scenario’s, of je kan onbewust meegaan met negatieve voorspellende boodschappen, die je afhouden van je wezelijk doel op aarde.

Transformatie gaat over jezelf: je innerlijke proces van voelen, ervaren, waarnemen, en dit is een proces waar geen stop , geen einde aan komt.

Het is onze innerlijke bewustwordingsgroei van het ego- bewustzijn naar het hartsbewustzijn.
Oftewel het groeiproces van de derde naar de vijfde dimensie, dat niet buiten jezelf is te vinden ( en zich wel naar de omwereld weerspiegelt) alles heeft te maken met jezelf.
Na onze geboorte dragen we allen nog de herinnering aan ‘ Thuis ‘ mee en tegelijkertijd werden we geconfronteerd met een wereld waarop het bewustzijn gebaseerd is/ was op het ego. Onze ziel werd als het ware ondergedompeld in de realiteitsbeleving van onze ouders, familie met hun eigen overtuigingen, waarheden, ervaringen, bewustzijnsgraad.

Op een bepaalde manier zijn we slachtoffer geworden van het oude paradigma. Relaties veranderen voortdurend, verdiepen zich verder of worden losgelaten.
Dit is de hevige strijd die velen aan het voeren zijn…en die strijd drijft ook veel mensen zover dat ze een einde aan hun aards leven maken.

Ik hoor helaas nog zo vaak welke strijd gevoerd wordt tijdens een echtscheiding waar de strijd vaak jaren na datum verder gevoerd wordt, waar kinderen, familie en ook vrienden in meegesleurd worden.

De wraakgevoelens van diegene die zich in de steek gelaten voelt, uitgespeeld worden, in eerste instantie op materieel/ financieel vlak, want dat is een krachtig aards wapen, de ex- partner zoveel mogelijk ‘ pluimen ‘ en helaas trof dit jaren geleden en nog steeds vaak de man, vanuit het patriarchaat: de man als kostwinner en voor alle comfort -van het gezin- zorger, vrouw en kind (eren) en in sommige gevallen ook nog eens voor hun ouders.

Dit  is een overblijfsel van het oude paradigma, het oude denken en de waarden en normen die voornamelijk in het Vissentijdperk golden en die nog steeds leven bij mensen die zich nog vastklampen aan het dualiteitsdenken en – handelen.

Hoe vaak ik mannen heb gehoord, wanhopig en niet meer wetend hoe ze met hun wraakzuchtige, op geld beluste ex- partner en vaak ook hun kind (eren) hun leven terug te op te nemen, ik kan de tel niet meer bijhouden.

Hoe vaak ik  heb gehoord dat hierdoor de man letterlijk door de hel is gegaan en nog steeds gaat in sommigen gevallen ( dit is nog steeds helaas de aardse realiteit) op elk vlak, en dankzij de kracht en de moed om zichzelf ‘op te rapen ‘ en succesvol worden.

“Eindelijk”…verzucht menig man,” ik heb hard geknokt om een zaak uit de grond te stampen en wil die zaak of de zaken nu eens fantastisch verlopen en wil het nu zo zijn dat diegenen die me in de periode dat ik support kon gebruiken en me regelrecht de grond hebben ingestampt, nu terugkeren….”.

Enerzijds is de basis van vertrouwen zo diep geraakt dat er twijfel is gegroeid om de verbinding te herstellen en anderzijds is er toch dat wezenlijk verlangen om de ander (en), familie, kinderen en allen die mee in het hele verhaal verwikkeld zijn, een nieuwe kans te geven.

Een nieuwe kans blijkt in sommige situaties niets meer dan een lege doos te zijn: het verlangen naar herstel, een nieuw begin, naar oprechte verbinding blijkt een verborgen agenda in te houden van de ander (en ) : mee profiteren, genieten van het succes van die persoon, die jaren geknokt heeft een succesvol en gelukkig persoon te worden.

Als het enige motief terug datgene is waarover zoveel strijd is geweest nl materie, geld….dan zal dit sneller dan anders  heel sterk  conflicteren in je hele wezen.

Je ziel schreeuwt hard dat de verbinding niet langer bijdraagt aan jouw verdere groei in een vrede- vreugdevol leven. Er is dan nog slechts de innerlijke gewaarwording van opnieuw loslaten en dit keer kan dit door niet mee te gaan in een nieuw gevecht, een nieuwe strijd.

“Lief mens, je bent een Lichtwerker, je kan nu alle karma dat je ooit voor incarnatie hebt meegenomen in dit aardse leven, transformeren en naar het Licht brengen.
Karma mag nu opgeheven worden, lijden is niet langer nodig. Je mag alle actoren die je dit inzicht hebben gegeven, die je dichter bij je Ziel hebben gebracht, danken dat je ondanks/ dankzij alle te leren lessen, nu geleerd hebt. Jouw ziel wil verbinden op de wijze waarop jij in dit leven bent gekomen, dit is jouw zielsopdracht, loslaten wat niet langer meetrilt in jouw zielsfrequentie.
Ex-partners, kinderen, familie hebben in vele levens van mensen de lessen geleerd en mogen in Licht en Liefde de geboortefamilie loslaten en zich verbinden met hun ware spirituele familie. ”

Neem het me bij deze niet kwalijk dat ik het stukje meer benader vanuit de beleving van de man…schreeuw als vrouw niet ‘ en ik dan, ik herken dit ook “.

Inderdaad zijn er ook vrouwen die zich zullen herkennen , en die hoor en beluister ik ook wel in hun verhaal. Ik zou hier bij wijze van ook mijn verhaal kunnen brengen, als vrouw, als zuster, maar vanuit mijn gevoel heb ik me laten leiden door mijn hart…de overgang van het patriarchaat naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid tussen man en vrouw een verdere groei kent.

De verschuiving gaat maar door…enkelen blijven hangen in het vasthouden van schijnzekerheden, schijnwaarden die aan het afbrokkelen zijn en ruimte creëren  voor een leven vanuit het hart, in verbinding met alle dappere strijders die gestaag doorgaan met het werk.

En om af te ronden….we zijn allen Meesters aan het worden…over ons leven, ons soul purpose, onze reden van dit leven, in deze tijd, op deze plek.

Eigenlijk wil ik schrijven: we zijn allen Meesters. Leef het Meesterschap zoals het is bedoeld, en laat ons samen een energieveld van pure zuivere liefde in verbinding creëren en laat die prachtige energie in je hele wezen stromen….het is een bijzonder goddelijk geschenk, voor iedereen. We maken allen een heftige rit door, dwars doorheen onze innerlijke shift en hercreatie voor het allerhoogste welzijn voor jezelf en de ander….en ook kan mogelijks het loslaten zijn van je geboortefamilie.

Als we hiermee klaar zijn, is het tijd om terug naar Huis te gaan….stel niet uit, doe het NU, want niemand heeft ons morgen beloofd.

Liefs van mij

©Medium Mieke

www.miekecoigne.com