Paragnost Eddie en Consulenten

Transactionele Analyse

Transactionele AnalyseWe Transfer –  werkt nog steeds. Eric Berne is de grondleggen van de Transactionele Analyse (TA). Hij was van oorsprong psychoanalist en ontdekte het Humanisme. In de jaren vijftig van de vorige eeuw, combineerde hij beide stromingen tot een nieuwe theorie: De Transactionele Analyse. Oude theorieën werden ermee vereenvoudigd en makkelijk praktisch toepasbaar gemaakt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw, maakte Thomas Harris en Elisabeth Swildens de TA wereldberoemd met het boek “Ik ben Oké, jij bent Oké”.

De samenstelling van het IK

In de TA heeft een persoonlijkheid drie delen, die delen worden ‘zijnswijzen’ genoemd. De meest bekende is: Ouder, Volwassene, Kind. Die heb je in jezelf, maar je communiceert er ook mee met anderen. Dat maakt de TA een hele goede manier om zowel jezelf als je sociale situaties te verbeteren. Een transactie gaat over de manier van communiceren vanuit binnenwereld van een persoon (zijnswijzen) met de buitenwereld. Communiceren wordt het als dat over en weer gebeurt. Je kan dus onderzoeken of een reactie of gevoel van jezelf een oude Kind-reactie is of de Ouder. Als een reactie vanuit je Volwassene is kijk je er meestal niet naar om: Dan is alles in balans en loopt het gesmeerd.

De Ouder: Oorspronkelijk bedoelt om op te voeden en dus richtlijnen te geven over wat wel en niet kan of nuttig of veilig is. Bij een te verzwaarde ouder worden de boodschappen verhard, dogmatisch, belerend en onderdrukkend voor je persoon. Dat kan twee reacties geven: een onderdrukte of een agressief Kind. Bij een de eerste worden mensen vaak te meegaand, verliezen hun grenzen en hebben een te zwaar, belastend geweten. Bij de tweede worden ze zelf ook agressief. Bij een te lichte ouder worden de richtlijnen van het leven te vaag. Je weet niet wat je moet doen, wat gevaarlijk is of wat goed voor je is en bent veel bezig met het uitdokteren van hoe het leven in elkaar zit.

Het Kind gaat over de driften en behoeftes (hongers). Een kind heeft verschillende behoeften en gevoelens. Het heeft nog geen grens om deze te stroomlijnen of sociaal te zijn. Behoeften kunnen zijn honger, liefde, erkenning willen, veiligheid, etc. De meeste behoeften zijn niet lastig voor de omgeving, maar een kind is ook ongeremd in zijn agressie en erg direct in zijn gekwetstheid. Een Kind in balans is rustig, vrolijk en heel speels. Een teveel aan Kind vraag is snel gekwetst en vraagt erg veel aandacht. Een te weinig aan Kind maakt teruggetrokken en schuw.

De Volwassene is de grote balansbrenger. Impulsen vanuit het kind (bijv. snoepen), worden gecorrigeerd door de ouder (is niet goed voor je, je kan beter iets gezonds eten) en leidt tot een bevredigende oplossing (regelmatig en gezond eten). Een goed ontwikkelde Volwassene in jezelf geeft balans, een goede richting bij conflicten en bij de koers in je leven. Een slecht ontwikkelde

Volwassene geeft natuurlijk een disbalans in je persoon: Of je bent teveel weggedrukt door geboden of leeft je driften teveel uit op je omgeving. Dat in het kort over de innerlijke kant van de Transactionele Analyse.

Communicatie De toepassing van Transactionele Analyse in communicatie, wordt vaak gebruikt bij management workshops, cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en ook voor het leren van agressie-beheersing. Daarbij wordt rekening gehouden met kruistransacties ( waarbij mensen vanuit verschillende rollen communiceren), verschillende niveaus en bijbedoelingen, statusbewegingen en respect. Het geeft een vereenvoudigde en treffende uitleg aan misverstanden en onplezierige communicaties. De een communiceert bijvoorbeeld vanuit zijn Ouder (Je mag hier niet staan), de ander dan vanuit de gekwetstheid van het Kind (Ik mag gaan en staan waar ik wil!). De keuze om in een situatie gelijk als het voorbeeldje te reageren vanuit je Volwassene, betekend niet dat je je alleen maar keurig en beleefd houd (kan een onderdrukte Kind-rol zijn). Het betekend dat je helderheid hebt in je geraaktheden (Kind), je je sociale aanpassing kent (Ouder) en oplossingen hebt om daar evenwichtig in te blijven (Volwassene).We transfer Het leren van dat soort oplossingen is altijd een onderdeel van een Transactionele Therapie en vaak erg verrassend en ordenend.

Dit alles is natuurlijk maar een korte samenvatting van de TA-methode. Maar het is opvallend hoe het nu nog goed van toepassing kan zijn en door zijn eenvoud en compleetheid.

Meer informatie: Boeken:

Eric Berne – Mens erger je niet (Games People Play)

Ian Stewart & Vann Joines – Transactionele Analyse. Het handboek.

T. Harris & E. Swildens – Ik ben Oké, Jij bent Oké.

Websites o. a.:

www.transactionele-analyse.startpagina.nl

www.hetfenomeenstatus.nl

www.coreal.nl

www.wikipea.nl