Paragnost Eddie & Consulenten

Totaal in je Zijn

Totaal in je ZijnVelen voelen al enkele dagen de sterke energetische opbouw van de Volle Maan in Ram voor morgen. Heel veel emoties die nog vastzaten, worden behoorlijk heftig losgetrild. Er is dan ook nog de Equinox geweest. Veel lagen die nog lagen te sluimeren om aangepakt te worden, komen als een verrassing aan de oppervlakte. Ex-geliefden zoeken contact terug en hopen dat alles goedkomt, of hebben nog issues uit te werken. We zijn natuurlijk ook vatbaarder voor wat in het collectieve vrijkomt aan emoties, gevoelens, zeker voor hooggevoeligen is het niet altijd te plaatsen vanwaar al die emoties en gevoelens vandaan komen.
Voor meer informatie kan je ook het laatste blog van collega Bob lezen die elke week de Pele rapporten van Kaypacha verzorgt. Inzicht geeft meer rust en ook helderheid. Niettemin moeten we toch ons huiswerk maken. We moeten niets natuurlijk, maar we voelen wel dat we niet langer moeten vasthouden wat ons niet verder brengt, of ons niet gelukkiger maakt. We kunnen er nu voor kiezen dwars door de hangende lagen heen te gaan.
Je krijgt elk moment de kans om totaal te zijn en je leven de inhoud te geven die resoneert met wie jij bent.
Voor je verder de boodschap van deze kaart leest, neem even rustig een moment om de kaart naar binnen te laten komen. Wat zie en voel je erbij? Vind je een aanknopingspunt voor jouw leven? Hoe zit het eruit voor jou op dit moment? Er is geen goede of slechte interpretatie, je kan slechts jouw verhaal hierin herkennen.
Drie vrouwen hangen hoog in de lucht, enerzijds heel speels en anderzijds zijn ze ook afhankelijk van elkaar.
Stel je even voor. Bij een trapeze-nummer kan niemand zich veroorloven maar één kleine fractie van een seconde afwezig te zijn. Het vraagt alertheid en aandacht. Wat in deze kaart wordt weergegeven is de kwaliteit van de totale aanwezigheid voor het hier en nu moment.
We kunnen wel gemakkelijk vertellen om hier en nu en dit moment aanwezig te zijn, maar hoe? Onderzoek dat eens bij jezelf. Hoe vaak zie je bij jezelf de versnippering aan aandacht? Tien dingen tegelijk doen. We zijn ook er ook nog trots op dat wij, vooral vrouwen, in staat zijn te multi-tasken.
Ervaar je dat je teveel dingen tegelijk doet, maar door gewoonte en gewenning niet echt stilstaat dat je jezelf onder stress zet?
Ik kan mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben een bezige bij en dat is mijn vuur, mijn passie, en nog eens geboren met een vuurteken en als ascendant ook in vuur. Dubbel vuur. Enkel nog maar dit als gegeven.
Tuurlijk voel ik dat ik soms mezelf voorbijloop en dat mijn lichaam heel snel aangeeft dat ik over mijn grenzen ga. Ik ben 60 en voel me helemaal niet in mijn biologische leeftijd, ik sta er niet bij stil. Het is mijn lichaam dat af en toe wel roept: ‘héla, wil jij wat rustiger aandoen zeg’.
We proberen van alles wat te doen. In plaats van één ding tegelijk aan te pakken en helemaal af te werken, doen we tien dingen tegelijk.
Een van de prachtigste geschenken die we aan onszelf kunnen geven is het vermogen te ontwikkelen totaal betrokken met aandacht te reageren op alles wat zich voordoet, in de mate dat het voor onszelf waardevol kan zijn. Dat bedoel ik met ‘alles’.
Ik merk bij mezelf op dat ik minder en minder bezig ben met de buitenwereld. Ik weet wat ik nodig heb om niet verward te geraken in de wirwar van gebeurtenissen.
Als je stap voor stap door het leven gaat en elk stap volledige aandacht en energie geeft, ervaar je op termijn veel meer vitaliteit waardoor je ook creatiever in je leven staat.
Het loslaten van oude gewoonten, doordenderen van het ene station naar het andere station verdwijnt langzaam. Je kan ook met aandacht geniet van elk station.
Bewust waarnemen wanneer je niet in je totale zijn bent. Elke keer als je in je hoofd leeft – lees: piekeren, overdenken, plannen bedenken, controleren, verhalen creëren die vooral met de ander te maken hebben – ben je niet totaal met Jezelf.
Voor vandaag kan je een moment van zelfreflectie inbouwen en de volgende vragen even naar binnen laten komen:
– Heb je op dit moment heel veel verschillende dingen die je aandacht vragen?
– Wat heeft op dit moment jouw hoogste prioriteit?
– Hoeveel tijd investeer je in die dingen die jouw hoogste prioriteit hebben?
– Als je merkt dat er heel veel energie gaat naar piekeren, denken, verhalen bedenken die geen betrekking hebben met jou, hoe zou je je voelen als je de aandacht terugtrekt naar jezelf en waarmee jij bezig bent?
– Wie maak jij tot je hoogste prioriteit en waarom?
– Wat voel jij erbij om vanuit jouw hoogste prioriteit te leven?
– Welke gedachten gaan er door je heen bij het lezen van de vorige zin?

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com