Paragnost Eddie en Consulenten

Niet tevreden….geld terug?

Niet tevreden….geld terug?
Niet tevreden, geld terug: geldt dat ook voor een hulpverlener? geldt dat ook voor een spirituele advieslijn?

geld terugIn eerste instantie is hulpverlening geen ‘ tastbaar ‘ produkt, is het afmeten van de tevredenheidsgraad niet mogelijk omdat de tevredenheid verbonden is met het resultaat van de verkregen hulp.

Ik wil dit nu graag even nuanceren. Wij werken als spiritueel adviseur, medium, paragnost aan een bellijn, en we weten heel goed dat bellijnen nog steeds achtervolgd worden door de overtuiging dat we  allemaal bedriegers zijn, nep- mediums….en dat heeft wel te maken met het verleden, van waaruit veel bellijnen zijn opgestart en hoe mediums werden gerecruteerd. Wil je het graag even onderzoeken?

Ga maar even op onderzoek uit….maar oordeel evenmin te snel, want media knippen en plakken dat het een lieve lust is/ was, om net het beeld te creëren waarop wellicht velen zaten/zitten te wachten.

Dit terzijde….steeds meer en meer klanten die hun verantwoordelijkheid in handen blijven leggen van hulpverleners, mediums, paragnosten, eisen hun geld terug, omdat ze niet het antwoord horen dat ze heel graag willen horen, omdat ze niet accepteren dat ze hun leven zelf in handen moeten nemen om de verandering die ze graag willen zien dat gebeurt, niet gebeurt.

We merken ook helaas vaker op dat sommige klanten steeds brutaler worden en allerlei truukjes gebruiken om liefst een gratis consult los te peuteren. En dit heeft mijn inziens ook te maken met het feit dat velen die maar iets van een gave ontdekt hebben, ook vaak ‘ gratis ‘ een kaartje schudden…alleen: een echt professioneel hulpverlener heeft wel meer vaardigheden nodig om iemand daadwerkelijk te kunnen helpen. Alleen soms ziet een klant soms wel eens hoe zo voordelig mogelijk en liefst nog gratis een consult te verkrijgen, en dat hierbij -tig manieren worden gehanteerd, dat weten we ook best.

vind-je-passieHelaas gebeurt ook het wel eens dat een hulpverlener, al dan niet op vraag van een klant, een healing geeft aan een bellijn…en de klant zich dan toch de vraag stelt waarom een healing aan een lijn meer dan uur tijd in beslag neemt en de klant hier best een hoog bedrag uiteindelijk voor betaalt.

Mediums die op die manier werken en aan klantenbinding doen is bedenkelijk: vertellen aan een klant dat dit de enige manier is om een healing te krijgen is helaas een grove leugen.
Als we het langs de kant van de klant bekijken, heeft ook een klant hierin zijn / haar verantwoordelijkheid te dragen en een neen tegen te zeggen, tenzij die klant zodanig wanhopig is en gelooft dat dit de enige manier is om terug rustig te worden. We gaan er vanuit dat een medium/ healer altijd de beste intenties met de klant voorheeft en de klant echt wilt helpen.

Alles wat neigt naar uitspraken als ‘ het is de enige manier waarop je kan geholpen worden , je moet nu aan de telefoon blijven ‘ klopt niet. Dit blijft klanten bij, krijgen verkeerde informatie hoe healing werkt, en uiteindelijk is het vertrouwen geschonden tussen klant en medium, en krijgt een spirituele advieslijn nog eens een negatieve stempel erbij. Is dit de fout van een lijnhouder?
Neen. Een liijnhouder heeft vertrouwen in zijn medewerkers, tot het tegendeel bewezen is.
En lijnhouders onderzoeken op een degelijke manier de klachten die binnenkomen en gaan er niet zomaar vanuit dat zijn medewerkers boeven zijn , profiteurs, of geldwolven.
Een lijnt dient zuiver te werken, maar wat mijn definitie van zuiver werken is, is waarschijnlijk weer anders bij de ander….ethiek, deontologie in het werk is heel rekbaar en voor zoveel interpretaties vatbaar.

We werken allemaal op zelfstandige basis en zijn verantwoordelijk voor onze manier van werken, maar dat er natuurlijk wel dingen gebeuren die not done zijn, tja….jammer.
Het is niet omdat je een paar leerlingen in een klas hebt die de boel verzieken dat een ganse klas gestraft moet worden, toch? Een verwittiging is op gepaste wijze wordt dan wel meegegeven.

Het gaat er ook om dat diezelfde klant weer een klacht kan neerleggen bij de lijnhouder en klaagt dat hij/ zij niet beter is geworden van de healing, dan dat hij/ zij flink betaald heeft voor de healing aan de telefoon.

Een medium kan uiteraard een healing geven op afstand ( op gepaste gekwalificeerde wijze)  omdat dit net zo krachtig werkt, mits een medium een tijdstip overeenkomt waarin de klant zich dan ook kan voorbereiden op de afstandshealing. Dit zijn gratis diensten die we aanbieden en niemand hoeft hiervoor te betalen. Diegenen die bij mij een Soul Body Fusion of een Reiki healing hebben ontvangen, kunnen zonder twijfel beamen dat ik nooit iemand aan de telefoon vasthoudt, dan wel duidelijk de naam noteer, een datum en uur prik wanneer het voor beiden kan. Ik geef altijd de nodige tips mee om zich voor te bereiden en als ze hiervoor voelen, kunnen ze even terugkoppelen, maar het moet niet. Ik laat dit ook elke keer weer los. Dat is het vertrouwen dat ik heb in mijn klanten.
En soms word ik nog eens gebeld om me te bedanken, of lees ik een fijn berichtje via mijn website…of soms word ik enige tijd later gebeld met de vraag of ik nog eens een healing wil geven.
Een healing hoeft zeker geen uur te duren…max. 30 minuten volstaat, een overload heeft geen enkele meerwaarde.

Motivational-inspirational-font-b-quotes-b-font--font-b-RESPONSIBILITY-b-font-print-on-silkDe ervaringen van een healing zijn uiteraard zo uiteenlopend…de één voelt niets de ander voelt weer heel veel….sowieso, of je al dan niet iets voelt, heeft niets te maken met de kwaliteit van de healing. De healing heeft plaatsgevonden en brengt altijd enig resultaat. Voor mensen die toch met diepere problemen te kampen hebben, kunnen zelf nog altijd de keuze maken een behandeling te ontvangen in real life.

Dus lieve mensen…het is altijd goed om even hand in eigen boezem te steken…de klant is koning, tot zolang de klant ook eerlijk, integer, rechtschapen handelt , net zoals wij als hulpverlener ook moeten doen.

Denk na over wat je graag wilt in een consult, je wilt inzicht, je wilt even ventileren, je wilt een healing op afstand…allemaal prima…doch weet ook dat jijzelf uiteindelijk alle verantwoordelijkheid draagt om iets met die inzichten te doen, de adviezen die je meekrijgt toe te passen, minstens te kijken hoe het uitpakt in je leven, een hulpverlener lost jouw problemen nooit op, dat kan niet, net zoals wij ook onze issues zelf moeten aanpakken, het werkt voor ons net op dezelfde manier als voor jou, als klant.

images-50_jpegNiet tevreden, geld terug?
Heb je je mening ondertussen al wat  bijgestuurd bij dit blog of blijf je toch halsstarrig vasthouden?
Misschien groei je wel het hardst hierdoor en komt iedereen die vasthoudt aan eigen gelijk, in een versnelde transitie van zelfbespiegeling:

Mocht dit blogje belerend overkomen, dan is dit geenszins de bedoeling, de bedoeling is één en ander in ons werk toelichten op een genucanceerde manier, waar we ons zelf ook in de vraagstelling dienen mee te nemen.

Wij verkiezen in alles op een eerlijke, zuivere en transparante manier te werken…en dat we het niet iedereen en altijd naar de zin maken, dat is heel menselijk. Ook wij leren elke dag wel weer iets meer over onszelf…dus het imago: een hulpverlener, medium, healer staat ‘ boven ‘ het menselijke, gelukkig voor de meesten ‘ niet ‘…Ik kan me ook diep geraakt voelen door het verhaal van een klant, dat ook ik een traan wegpink en hier ook mezelf eerlijk in laat zien…niet omdat ik dan zelf nog met diezelfde pijn of datzelfde verdriet zit ( ook dat  kan  wel eens verkeerdelijk geïnterpreteerd worden) dan wel geraakt worden, aangeraakt worden……mag dat niet dan? Van wie dan niet en waar ergens kan je dit lezen en vanwaar komt die overtuiging dan?

Heel veel liefs
©Engelenmedium Mieke

Voor paragnost Eddie

www.miekecoigne.com