Paragnost Eddie & Consulenten

Telepathie?

Telepathie? Telepathie…er wordt soms wel wat lachwekkend over gepraat en voor strikt wetenschappelijk en rationeel gerichte denkers vrij neerbuigend.

Het woord bestaat en alles wat taalkundig benoemd wordt, heeft betekenis, zo ook ‘ telepathie ‘.

Telepathie komt van het Grieke ‘ tèle ( ver) en patheia ( gevoel). Er zijn ontelbare voorbeelden deze communicatie ‘ van geest tot geest ‘, die à la minute oceanen overbruggen.

Telepathie treedt meestal op tussen nauw verwanten en vrienden die op momenten dat één van beiden door sterke- positieve als negatieve- emoties overmand wordt.

De telepathische boodschap kan voor de ontvanger onbegrijpelijk zijn, maar zet hem/ haar er niettemin toe aan van het ‘ normale ‘ gedragspatroon af te wijken.

Soms kunnen de telepathische kanalen ook gebruikt worden om een in nood of gevaar verkerende verwant psychokinetische energie toe te sturen om hem extra kracht te geven of te beschermen.

Een ander veelvoorkomend voorbeeld is dat iemand routinematig de telefoon oppakt om een goede vriend of een ouder of kind te bellen en de lijn blijkt dan bezet te zijn, omdat de ander op dat moment zijn/ haar nummer draait.

Dat gebeurt ook wanneer er niet op een vast tijdstip wordt gebeld.
Aan iemand denken die we jaren lang niet gehoord noch gezien hebben vlak voordat we een telefoontje of een brief van hem/ haar ontvangen, komt eveneens heel vaak voor dat we er evenmin bij stilstaan.

Hoe kan jij je telepathisch vermogen verbeteren?
– Hou zeker een dagboekje bij! Noteer de voorvallen zich in de loop van de komende tijd voordoen ( en die ja als bij ‘ toeval ‘ zou omschrijven.) Kijk of er zich een bepaald patroon aftekent met bepaalde personen en op momenten dat je in verhoogde mate receptief bent. Noteer wat je deed voor en na het experiment en wat daarbij telkens jouw stemming was.

– Noteer vb hoe vaak je ‘ wist ‘ dat de telefoon zou overgaan nog voordat het gebeurde én wie de beller zou zijn. Hier is sprake van een overlapping met intuïtie en helderziendheid, omdat al deze vermogens heel nauw met elkaar verweven zijn.

– Wacht nog voordat je de post oppakt en wacht af er personen bij je opkomen, vooral personen met we je al enige tijd geen contact hebt gehad. Doe hetzelfde voordat je je emailberichten doorneemt.

– Anticipeer op de vragen die vrienden en familie zullen stellen wanneer je elkaar ontmoet en maak ‘mentaal ‘ hun zinnen af. Sommige gespreksonderwerpen zijn voorspelbaar, maar heel wat andere onderwerpen niet.

Mieke Moon Box
www.miekecoigne.com