Paragnost Eddie en Consulenten

Tarotkaart KRACHT EN Leeuw

Tarotkaart KRACHT EN LeeuwTarotkaart KRACHT EN Leeuw. Krachtige kenmerken voor de huidige energie zijn
– Onder ogen zien wat er werkelijk speelt
– Controle over eigen leven terugnemen
– Verantwoordelijkheid opnemen voor de keuzes die gemaakt worden
– Verdraagzaamheid tegenover jezelf en anderen, vergeving en zelfvergeving
– Bewuster worden van onze instinctieve reacties

Kracht en moed zijn de sleutelwoorden voor de komende periode. Je kunt je nu vastberaden voelen om knopen door te hakken, je zielspad te volgen, de veranderingen die er reeds zaten aan te komen aan te gaan.
Kracht gaat niet zozeer over fysieke kracht als wel mentale en emotionele kracht.
Ben je bereid om te vergeven, of te accepteren dat iemand meer ruimte nodig heeft of dat jij meer ruimte nodig hebt?

Het is tijd om de boosheid van jezelf of iemand anders vanuit compassie te benaderen, een flinke uitdaging! We reageren meestal vanuit eigen pijn, eigen frustratie en komen maar niet tot geweldloze communicatie.

Heb je het gevoel de controle over je situatie kwijt te zijn en voel je daarom gefrustreerd, boos, kwetsbaar?

Heb je teveel van jezelf gegeven? Welke patronen vragen om herziening en verandering? Kun je dit veranderen vanuit zelfliefde en respectvol naar anderen toe?

Doe je dit vanuit een slachtofferbewustzijn of het erkennen van de onderliggende patronen? Dit zijn één van de vele valkuilen door veranderingsprocessen heen, verandering vanuit verwijten naar anderen toe, vanuit het zich slachtoffer voelen. Dit is niet de verandering die van binnenuit wordt aangegaan. In werkelijkheid verandert niets.

Onderzoeken welke je onderliggende motieven en drijfveren zijn om een situatie te veranderen of te laten zoals het is, worden voor de komende tijd nog duidelijker dan voorheen.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45