Paragnost Eddie en Consulenten

Symboliek in dromen

Symboliek in dromenIn het ontleden van dromen ben jij diegene die de beelden die je in je dromen ziet verschijnen, een plek kan geven, jij zelf bent de enige die je droom het beste zal kunnen uitleggen en begrijpen. Ook al twijfelen nog heel veel mensen aan de betekenis van hun eigen dromen, toch kan alleen de dromer zelf de ware betekenis ervan begrijpen.

Uiteraard is het prettig om dromen te delen en hierover te praten, zeker wanneer bepaalde dromen zich blijven herhalen, kan het ondersteunend werken, meer inzicht op te doen.

Het hoeft niet onmiddellijk duidelijk en helder te zijn wat een droom je te vertellen heeft, meestal wordt de betekenis ervan helder en duidelijk.

Het is belangrijk in droomduiding de symboliek die in dromen aan bod komen niet te letterlijk te interpreteren en te kijken wat er zich afspeelt in je leven zodat je niet in paniek schiet.

Ik had een tijdje geleden de vraag rond dromen over de dood. Deze jonge vrouw droomde over zichzelf. Dus was het eerste reactie en angst of ze binnenkort zou doodgaan. Het gaat er niet zozeer over domweg iemand te sussen, want iedereen gaat ooit wel eens de transitie maken van het leven op aarde naar de Andere Kant. Zelden verwijst een droom over de dood naar een fysieke dood. Meestal gaat het om een droom over een eerder leven of een voorspellende droom, doch voorspellende dromen over de dood zijn eerder zeldzaam. Dromen over de dood symboliseert een overgang in je persoonlijk leven en / of veranderingen in het persoonlijk leven. De dood symboliseert eveneens het loslaten van het oude hetgeen concreet kan verwijzen naar het loslaten van oude patronen, overtuigingen, aardse zaken, situaties of relaties die je niet langer dienen. In het verhaal bij deze jonge vrouw was het nogal duidelijk dat ze op een kruispunt stond in haar leven in het kiezen van haar zielsdoel : het pad volgen die haar ouders met haar voorhadden – al was het met de beste bedoelingen – of haar eigen weg volgen, met het gevolg haar ouders te ontgoochelen. Dit was de grootste hindernis om voluit voor zichzelf te kiezen nl de angst om de liefde van haar ouders te verliezen en dit maakte haar heel verdrietig. Ze vertelde me ook dat ze zichzelf in een eenvoudige maar prachtige blauwe jurk zag in haar eigen droom en vroeg me of ook de kleur een bepaalde betekenis had. Bijzonder dat ze zich haar droom heel levendig kon herinneren. Ik vertelde haar, op basis van de kennis van de chakraleer en de psychologische betekenis van de kleuren dat de blauwe jurk verwees naar de keelchakra, haar innerlijke waarheid aldus haar expressiekanaal en communicatie. Blauw verwijst dus naar de keelchakra en de situatie waarin ze zich bevond , vroeg om openheid en duidelijkheid in een liefdevol gesprek met haar ouders. Ze herkende onmiddellijk wat ik precies bedoelde en vertrouwde me toe dat ze schroomde om te zeggen wat ze voelde, wat ze dacht, wat ze verlangde en had ondertussen geleerd haar eigen stem en innerlijke waarheid te smoren. Angst om tekort te schieten naar haar ouders toe.

Blauw moedigt aan om gedachten, verlangens te delen en via deze droom werd haar duidelijk gemaakt dat ze klaar was om haar eigen koers te varen. Blauw in een droom geeft aan je eigen authenticiteit te aanvaarden en dit op gepaste wijze mag laten horen; het dromen over deze kleur weerspiegelt een zekere onevenwichtigheid hierin. Ergens leeft onbewust het verlangen om zichzelf te bewijzen dat de eigen mening, de eigen waarheid de juiste is, doch als de blokkade om zich te uiten dit verhindert, ontstaat frustratie, verdriet, boosheid …ook dit heeft een effect op de kosmische doorstromingspassage ( dewelke met de keelchakra correspondeert en gelegen aan de achterzijde).

De dood en de blauwe jurk vormden een krachtig afgerond verhaal, duidelijker kon het niet, vond ik.

Het enige wat het wijze meisje nog te wachten stond was het gesprek aangaan met haar beide ouders en het enige wat mijn stukje ondersteuning is geweest was haar aan te moedigen het gesprek aan te gaan op basis van wat haar nu heel duidelijk was geworden via haar droom. Voor jonge mensen die nog hun weg zoeken in de diepere betekenis van een droom , is het ondersteunend hen wegwijs te maken in de symboliek van dromen en -duidingen.
Ik wijd met plezier een aantal blogs rond dromen en de symboliek ervan, zeker omdat het heel opvallend is dat heel wat mensen intensievere dromen hebben.

Wil jij ook graag over jouw dromen praten / chatten , je dromen delen, of meer inzicht/ informatie? Ik ben er graag voor jou en met mij mijn collega’s .

Hartelijke groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com