Paragnost Eddie en Consulenten

Super volle ( verduisterde ) maan

Super volle ( verduisterde ) maanSuper volle ( verduisterde ) maan in Leeuw op 31 januari 2018

Deze maand hebben we 2 volle manen en de kracht van die 2 volle manen in 1 maand worden ‘ blauwe manen ‘ genoemd.

De kracht van het vuur-teken Leeuw stuurt ons aan om ons verder bewust te worden van onze authenticiteit. En dat vraagt om nog dieper in onze werkelijke essentie van wie we werkelijk zijn in te dalen, verbinding te maken met onze eigen binnen-wereld.

Ik heb het al eerder gehad over de ‘ maskertjes ‘ laten vallen en voor zowel mannen en vrouwen geldt het zich ook kwetsbaar durven op te stellen: kwetsbaarheid laten zien maakt eerlijk en verbetert de verbinding vanbinnen uit met een partner, met vrienden, collega’s enz…

De vragen die we onszelf mogen stellen zijn voornamelijk gericht op onze eigen Bron, ons eigen licht, onze eigen kracht en hoe we die mogelijks nog laten afhangen van anderen.
– Waar wijs je jezelf in af, vind je jezelf niet goed genoeg, sta je niet in je eigen ‘ zon ‘, je eigen ‘ licht ‘, je eigen ‘ bron ‘?
– Waar en bij wie zoek je bevestiging dat je goed bent zoals je bent, dat je een waardevol mens bent, dat je mag zijn wie jij bent?
– Waar hou je nog de controle op het natuurlijke verloop van je leven, op relationeel vlak, professioneel , waar ben jij nog bang voor , onzeker over?
– Waar en door wie laat jij je leven van afhangen en/ of door bepalen?
– Waar en bij wie leg jij de verantwoordelijkheid voor de dingen die niet stromen in je leven ( je ouders, je partner, je werkgever….?)
– Waar ben je egoïstisch geweest?
– Heb je mensen om je heen als slaafse volgelingen behandeld?
– Heb je jezelf creatief uitgedrukt?
– Heb je voldoende zelfliefde getoond ( door vb gezonde grenzen aan te geven)
– Ben je te arrogant, trots, zelfingenomen geweest?

Ik hoor heel vaak in consulten dat het de ander is die jou kwetst of gekwetst heeft…een manier om niet te hoeven te kijken naar je eigen aandeel, een manier om in de slachtofferrol te blijven zitten en de oorzaak buiten jezelf te plaatsen zodat er niets verandert in jouw leven. Het kan erop lijken dat iemand je kwetst of gekwetst heeft, die gekwetstheid verwijst meestal naar de allereerste keer toen jij je gekwetst voelde en hier geen healing heeft plaatsgevonden. We nemen oude gekwetstheid mee in onze relaties en zodra iemand iets doet/ niet doet, zegt/ niet zegt voelen we ons gekwetst, terwijl de ander zich niet bewust is dat er bij jou nog niets aangeraakt wordt dat nog niet is verwerkt. Tijd om die oude wonden te healen en de ander als een ‘ katalysator ‘ te zien. Dankbaar dat iemand op dit knopje ‘ gekwetst ‘ drukt uiteindelijk om zelf de keuze te maken hier aandacht aan te geven en de gekwetstheid vanuit het verleden niet langer te projecteren op de ander.

Dit werkt zuiverend en verbindend en vraag een heel open, kwetsbare, transparante communicatie tussen partners bijvoorbeeld. Soms zeggen klanten ‘ Hij / zij weet toch wel dat dit kwetst ‘ . Niet altijd, om de reden dat soms patronen in stand worden gehouden die niet bevorderlijk zijn voor een relatie. Ik zeg heel vaak : ‘ Praten en praten is één, jezelf helemaal laten zien in wat je denkt, wat je voelt is twee ‘. Te vaak wordt onbewust beroep gedaan op het glazen-bol-fenomeen tussen partners, en relaties in het algemeen…Er is nogal eens een grote discrepantie tussen zakelijke intelligentie en emotionele ( en spirituele) intelligentie. Een advocaat kan een uitstekend pleiter zijn voor zijn klanten, maar op emotioneel vlak een ramp in een liefdesrelatie. Dit heeft deels te maken met het feit dat in het onderwijs de emotionele ontwikkeling en vaardigheden niet de aandacht krijgt die zo hard nodig zijn om tot een emotioneel vaardig mens uit te groeien. Giet de hoofden vol kennis en kunde en dat garandeert een geslaagd en succesvol leven?

We weten dat dit verhaal helemaal niet meer klopt in een tijd waarin net emotionele en spirituele waarden de voorwaarde zijn om een harmonisch en vreugdevol leven tegemoet te gaan. Ik heb het meer dan genoeg ervaren de tijd dat ik lesgaf: gebuisd voor wiskunde: zwak, dom, niet beter kunnen. Een kind reduceren tot een ‘ vak ‘ en een label ‘ dom, zwak ‘ kan op emotioneel vlak heel zware gevolgen hebben. Hetzelfde kind dat was heel knap was in artistieke vakken was dan toch maar wat flauwtjes, want ach, kunstzinnig zijn, is toch geen teken van ‘ intelligentie ‘ maar goed, het is dan gelukkig nog wel wat creatief…misschien wordt dat kind toch wel ‘ iemand ‘. Ach ach ach…het kwam me zodanig het strot uit, dat ik bij elke klassenraad meer en meer mijn best moest doen om te zwijgen en de orde niet te verstoren. Mijn lichaamstaal sprak wel boekdelen daarentegen. Ik heb me vaak machteloos gevoeld hierin en toch nam ik het op voor de innerlijke zon van mijn leerlingen en heb mijn boekentas in de wilgen gehangen. In theorie zijn het er veel mee eens met mij, in praktijk blijven sommigen toch nog het pad van het oude denken ( nog) volgen….Dit wou ik toch nog even terzijde meegeven: laat ons zeker aandacht schenken aan onze opgroeiende kinderen die helaas nog te vaak in een systeem terechtkomen waar hun eigen zonnetje niet echt kan schijnen door systemen waar hun authenticiteit, hun kwaliteiten, hun gaven en talenten nog te weinig waardering en ruimte krijgt of er slechts minimaal ontwikkeld worden. Hierin heeft het Steineronderwijs wel een heel andere aanpak, zij het dat ook dit onderwijs onderworpen is aan eindtermen en leerdoelen…structuur is goed en geeft richting en duidelijkheid, niettemin wordt wél ruim aandacht gegeven aan emotionele, spirituele en artistieke ontwikkeling.

We hebben het dus heel vaak over volwassenen…maar de kinderen zijn onze toekomst en kijk maar eens om je heen…depressies bij jonge kinderen, zelfmoordpogingen…ik maak me eerlijk gezegd wél grote zorgen over kinderen, jongeren die zich niet meer weten te handhaven in de samenleving.

Dus als wij , als volwassenen, nog niet eens in staat zijn onze zon van binnenuit te laten schijnen, hoe kunnen onze kinderen, opgroeiende jongeren ons nog serieus nemen als voorbeeld?

VOLLE MAAN IN LEEUW – is gunstig voor Rammen, Tweelingen, Leeuwen, Weegschalen, Boogschutters en Watermannen en uitdagender voor alle ander tekens. We krijgen met deze Volle maan een maansverduistering in Leeuw en dat kan een heel gemengd en onrustig gevoel geven.
De Leeuw-energie wil stralen, gezien worden, naar buiten treden….en waar en op welk niveau dat nog niet heeft plaatsgevonden kan iemand zich op dieper niveau best gefrustreerd voelen. Leeuw energie houdt van een zekere status en loyaliteit…misschien ontdek je dat je jezelf in de schaduw hebt gezet omwille van je partner, collega’s, vrienden? Misschien heeft je loyaliteit naar de ander toe ervoor gezorgd dat je niet loyaal bent geweest met jezelf? Hierbij is het opmerkelijk dat er nu vaker een einde komt aan contacten, relaties, samenwerkingsverbanden die niet langer gestoeld zijn op loyaliteit, openheid, eerlijkheid….het werkt in de beide richtingen: een werkgever die vb uit loyaliteit ten opzichte van medewerkers het beste van zichzelf heeft gegeven en waar een medewerker misbruik heeft gemaakt van die loyaliteit, leidt nu sneller naar een stopzetting van een samenwerking. Omgekeerd kan die medewerker gehandeld hebben uit loyaliteit of onderdrukking en manipulatie van een partner …zo zie je maar hoe de interactie en dynamiek duidelijker en helderder wordt? Loslaten is de meest wijze boodschap voor diegene die zich hierbij gekwetst voelt.
Door de stand van planeet Jupiter in Schorpioen worden diepere delen in onszelf uitvergroot, ook dit komt aan de oppervlakte en maakt healing mogelijk. Hoe meer we ons verzetten hiertegen, hoe pijnlijker het wordt en dit hoeft niet langer. Iedereen kan nu zelf de keuze maken: lijden aan het leven – of het leven leiden vanuit ieders innerlijke ZON.
Het is evenmin toevallig dat heel veel programma’s circuleren op openbare media rond thema ’s als: verbindend communiceren – beperkende gedachten en overtuigingen die je in de weg staan om voluit volgens je potentiële mogelijkheden je leven ‘ vorm ‘ te geven , te veranderen – vanuit een diepere spirituele zingeving ruimte te geven aan de betekenis van alles wat maar aan menselijke ervaringen op jouw levenspad komen, als hartsopeners, als katalysators, als leermeesters in relaties enz…- Je kan je geschiedenis wél herschrijven vanuit je Zons-energie, vanuit je innerlijke bron, vanuit je Hogere Zelf, vanuit de mens die jij bent…en dat gaat, mijn inziens, dieper dan het materiële denken die gebaseerd is op geld, macht en status.
2018 staat voor ( verder ) groeien in en naar eigen meesterschap, persoonlijke kracht, gemeenschapszin, sharing ( en delen is helen), gelijkwaardigheid in relaties op persoonlijk vlak, op professioneel vlak.

Sommigen varen reeds mee op de verhoogde bewuste frequentie van de vernieuwde waarden en normen, anderen hebben hier nog meer ‘ tijd ‘ voor nodig en dat is prima. Iedereen loopt zijn eigen weg hierin en hierin zijn we nogal snel geneigd te oordelen.

Er is dus ook op collectief vlak heel wat in beweging en ook dat is uiteraard heel voel- en merkbaar. Het is heel belangrijk niet af te stemmen op negatieve berichtgevingen die langs alle kanalen verspreid worden…alles wat ons ingelepeld wordt als enige werkelijke waarheid is gebaseerd op ‘ angst-en paniek-zaaien ‘. Als je al iets leest….lees heel selectief en voel of een berichtgeving al dan niet ‘ klopt ‘.

Ik geef een simpel voorbeeld: je kiest voor een alternatieve geneeswijze vb homeopathie en je ervaart hier positieve resultaten van, jij of je gezinsleden ( vooral kinderen) genezen, zijn amper ziek—denk maar niet dat jij geluk hebt of dat dit wel toeval zal zijn dat jij en / of je gezinsleden geluk hebben. Je leest in tijdschriften op anti- alternatieve geneeswijzen dat vb homeopathie omstreden is, kwakzalverij, goed is voor hypochonders…en je begint toch te twijfelen, want de éne of andere professor houdt het pleidooi vanuit zijn visie en overtuiging- vertrouw dan op jouw eigen ervaringen. Jij en niemand anders kan jou in principe van het tegendeel overtuigen. En dit is nog maar één voorbeeld uit de gezondheidszorg.

Blijf heel bewust bij de keuzes die je maakt op elk vlak van je leven en merk je dat één of andere keuze toch niet goed is voor je algemeen goed, zoek je eigen weg hierin en praat hierover met mensen die open staan voor een open en helder gesprek. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor het maken van keuzes, het nemen van beslissingen en dit op hartsniveau. Dat er voor de komende periode nog heel wat getrokken kan worden aan ons, met name om toch maar op oude voet door te gaan, toch maar jouw laddertje tegen de muur van iemand anders te laten staan, toch maar te kiezen voor schijnveiligheid en schijnzekerheid, zal de ervaring ons leren.

En ook dat is ieders vrije keuze, ook hierin moeten we niet oordelen, omdat we geen zicht hebben op iemands blauwdruk of iemands leerpaden…alles in het leven is er-varing…dus iedereen vaart op eigen- wijze. De ene staat al langer dan vandaag aan het stuur van zijn / haar boot en de ander is nog aan het zoeken en ook dat is prima.

Het is niet netjes om hovaardig en met minachting over iemands pad te oordelen…om de simpele reden dat je meestal helemaal niets weet over de omstandigheden waarin iemand terecht is gekomen.

Daadwerkelijk helpen is de ander vanuit het hart te helpen zelfs als iemand toch nog blijkbaar niet klaar is om de oude gebaande paden te verlaten die wellicht niet leiden tot geluk dan eerder tot ziekte en vervreemding…..en dat helpen kan zelfs : loslaten betekenen ….tot de ander jou een teken geeft klaar is om jouw hulp of ondersteuning te accepteren.

Helpen doen we niet als we blijven geven en investeren om de ander te redden…we mogen anderen leren aanspraak te maken op eigen innerlijke hulpbronnen, eigen Zon-energie, eigen verantwoordelijkheid om vanuit vertrouwen in zichzelf recht te staan, zoniet creëren we een situatie van afhankelijkheid en heeft de ander weinig tot niets geleerd .

Ik hoor het graag …we moeten elkaar helpen….jawel alleen de manier waarop de verwachting geholpen te worden heeft een randje die ik in vraag stel. Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin je iemand financieel uit nood kan helpen, doch als dit een patroon is geworden en jij blijft geven en geven, omdat je de ander wilt helpen, ontstaat de verwachting dat jij wel het geld zal geven, omdat jij het geld hebt en de ander niet. Dit leidt vroeg of laat tot een wrang gevoel, tenzij er ondertussen een ‘ co-dependente ‘ relatie is ontstaan, waarin jij de macht hebt geld te geven en de ander afhankelijk blijft van jouw goedheid. Allemaal patronen die bij sommigen niet meer in vraag worden gesteld, tot….de maat vol is.

Ook dit is slechts een voorbeeld van onbalans en ongelijkwaardigheid. De ander helpen kan ook constructief door te leren omgaan met inkomsten en uitgaven, een journaal bij te houden en het koopgedrag te onderzoeken enz….

Dus worden we zo allemaal in onze eigen thema ’s getriggerd en wakker geschud, dus het is anderzijds heel positief.

Hoe we dit zelf ervaren is aan ons om onze gekleurde bril af te zetten en door heldere glazen te kijken.
Niet altijd prettig, we kunnen deze tijd wél zien als een grote innerlijke en uiterlijke schoonmaak , zodat we onszelf kunnen zien zoals we echt zijn en de ander te ont-moeten op gelijke wijze.

Voilà. Ik ben blij dat mensen me stimuleren te blijven schrijven over al die dingetjes die ons beroeren , ons bezig houden en eigenlijk is er niets negatief als ik het zo mag stellen….loslaten kan emotioneel moeilijk, verdrietig, pijnlijk zijn in het moment, maar kijk eens naar alles in jouw leven wat je hebt losgelaten: een toxische relatie waar je ziek door werd, waar je de moed hebt gehad los te laten, zodat je nu echt gelukkig bent met een maatje die gewoon van je houdt voor wie je bent – een oersaaie job die je wel de garantie gaf tot op je pensioengerechtigde leeftijd te kunnen blijven zitten en er toch voor gekozen hebt je eigen onderneming te starten – een burn-out die je duidelijk heeft laten voelen en ervaren dat je je leven moest omgooien op elk vlak en je hebt gekozen voor gezonde voeding, een fijne vriendenkring- een leuke job – een harmonieus leven en je drang tot perfectionisme overwonnen hebt….aanvankelijk kan je dit bekijken als zwaar, negatief…maar meestal zie je achteraf ook dat dit het beste is wat er kon gebeuren. Weet dat je altijd geleid wordt naar een leven voor je hoogste goed en dat van anderen.

Wil je graag praten of chatten met mij of collega’s? Wil je meer weten over de verdere komende transities? Niet twijfelen!

Namasté en breng jouw zon in je hart.
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com