Paragnost Eddie en Consulenten

Super Volle Maan in Kreeft 2 januari 2018

super volle maanIn Januari 2018 krijgen we 2 Volle Manen, de eerste Super Volle Maan op 2 januari ( 3 u 25 ) en 31 januari ( de Blauwe Maan). De Super Volle Maan van 2 januari is de Maan van de langste nacht met als thema: reiniging.
Deze krachtige Volle Maan beïnvloedt op gezondheidsvlak de milt-pancreas-maag meridiaan, dus we kunnen hier op gezondsvlak hier ook bewust aandacht aan geven omdat de thema’s energetisch hiermee verbonden zijn.
De milt -pancreas- maag zorgt ervoor dat we ons verankerd voelen in onze basis, gecenterd in ons midden en dit laat ons ook zien welke plek we innemen in onze omgeving, in de maatschappij, en laat ons zien of wie we toelaten in onze persoonlijke ruimte. We verliezen heel veel energie door ons zorgen te maken. Het element aarde is het element waar we onze basis stabiliseren en verankeren en je kan dagelijks een paar emotioneel evenwichtspunten behandelen. Het effect is zeker de moeite waard om hiermee aan de slag te gaan. De kennis die we via zoveel informatie meekrijgen stouwt in eerste instantie ons hoofd vol…we weten het dan wel ondertussen, alleen vergeten we meestal ons lichaam de aandacht te geven. Door het behandelen van de milt- pancreas en maag meridiaan ervaar je dat je meer van jezelf gaat houden, je minder zorgen maken, je zelfwaarde gevoel positief verandert, je gevoel van vertrouwen in jezelf en anderen toeneemt en je steviger in je basis staat.
Het maagpunt ( het primaire E.E.punt) ligt in het midden van de benige rand van de oogkas. Ook die punten kan je allebei tegelijk masseren of zachtjes aankloppen ( het zich zorgen maken -punt) Ook blijven ademen is belangrijk.
Spreek hierbij de affirmatie uit : ‘ Ik hou van mezelf tot op mijn allerdiepste niveau, zelfs als ik me zorgen maak, of een gering zelfwaardgevoel heb ‘ . Adem in, adem uit. ( herhaal deze affirmatie een aantal keren)
Het miltpunt (het secundaire E.E.punt) bevindt zich aan de linkerzijde en voor vrouwen vindt je dit punt waar de lengtelijn van de beha zich kruist aan de zijkant van het lichaam, met als beginpunt onder de oksel. Masseer dit punt dat best wat pijnlijk kan voelen en blijf rustig doorademen ( nooit je adem blokkeren of vastzetten).
Volle Maan in Kreeft is bij uitstek heel gunstig voor Kreeften, Maagden, Schorpioenen, Steenbokken, Vissen en Stieren en wel uitdagender voor alle andere tekens.
Thema’s die aandacht vragen zijn onder meer:
– Heb ik me afhankelijk opgesteld naar mijn omgeving ( partner, kinderen, familie, vrienden ) zodat ik niet zelf in mijn eigen kracht stond?
– Heb ik slinkse sluwe manier gebruikt om te krijgen wat ik wil?
– Heb ik me achterdochtig en / of gesloten opgesteld naar anderen toe?
– Heeft onzekerheid me parten gespeeld om beslissingen te nemen, keuzes te maken?
– Heb ik te weinig ruimte en tijd gemaakt voor mensen die me aan het hart liggen?
– Heb ik me nog steeds verborgen achter een masker en me geïdentificeerd met de rollen die ik speel naar de buitenwereld toe?
– Pantser ik me met een stevig harnas om niet gekwetst te worden en verlang ik tegelijk naar verbinding?
– Ben ik bang om waarachtige verbinding met mezelf te maken, mezelf te zien zoals ik werkelijk ben…met mijn schaduwkanten en blinde vlekken..en vanzelf te houden zoals ik ben?
– Voel ik me vervuld in datgene wat ik doe ( professioneel) , voel ik me werkelijk verbonden in mijn relatie, kan en durf ik keuzes maken en mezelf hierin voorop stellen, zonder afbreuk te doen aan de ander?
– Zijn er patronen ( vb voeding ) die mijn gezondheid aantasten en de kwaliteit van mijn leven verminderen?
– Zijn er gedachten en overtuigingen die ik vasthoud en die mijn lichaam vastzetten waardoor ik meer pijn ervaar?
– Wil ik gelukkig zijn of gelijk krijgen en hou ik hier halsstarrig aan vast?
– Waar en in welke situaties laat ik mijn masker vallen en waar en in welke situaties zet ik mijn masker terug op? Wat zou er kunnen gebeuren dat ik mijn masker verbrand, begraaf ….

Deze Volle Maan laat ons een stukje dieper en verder kijken naar onze schaduwkanten en blinde vlekken, herinneringen uit een ver verleden kunnen terug aan de oppervlakte komen…herinneringen uit onze kinder- en schooltijd, overtuigingen die we voor waarheid hebben verinnerlijkt, kunnen ons zelf-waarde gevoel negatief bepaald hebben of ervoor gezorgd hebben ons meer te voelen dan de ander. Het kan verschillende kanten zijn uitgegaan…waardoor we een beeld van onszelf hebben opgebouwd die niet overeenstemt met wat we werkelijk voelen en wie we werkelijk zijn. Die maskertjes worden voor sommigen nog verder een zekere houvast en zal nog even een gevoel van veiligheid geven, voor anderen is het al duidelijk dat ze hierin al flinke stappen hebben gezet.
Ergens voelen we al een hele tijd dat we onszelf willen bevrijden van het juk van de schone schijn, dat we niet meer gediend zijn met het oppoetsen en beter voorstellen van ons verleden, we willen ruimte geven ( en de ruimte ook aan de ander respecteren) aan wat onze ervaringen en onze beleving is geweest en liefst zonder opnieuw in een strijd verwikkeld te geraken. Wie heeft gelijk en niet heeft ongelijk, wie spreekt de waarheid en wie spreekt de waarheid niet….dit is niet de essentie en niet het doel van onszelf die ruimte geven.
Waar blijven we herhalen dat we ons gekwetst voelen…in onze meest intieme relaties en verbindingen? Waarvoor zijn we het meest angstig om gekwetst te worden…in onze meest intieme relaties en verbindingen. En toch zijn het allemaal herhalingen van niet geheelde ervaringen die via intieme relaties en verbindingen getriggerd worden.
We zijn niet meer het ‘ gekwetste kind ‘ van zoveel jaren geleden, en toch blijven we vaak in intieme relaties en verbindingen het gekwetste kind ‘ uitacteren ‘. Tijd om de gekwetste delen van ons innerlijk kind op het allerdiepste niveau te helen en onszelf hierin niet langer af te wijzen.

Kreeft laat ons voelen en ervaren om onze kwetsbaarheid ruimte te geven, om op een waar-achtige manier in con-tact te komen met onszelf, zodat relaties daadwerkelijk gaan stromen….zonder een verborgen agenda, zonder bijbedoelingen, zonder te manipuleren…maar in vrij-heid.
Loslaten in liefde is niet hetzelfde als loslaten omdat we de ander niet langer meer kunnen manipuleren…..en dit horen we vaak vertellen: ‘ Ik heb hem/ haar losgelaten…en zelfs in licht en liefde ‘ terwijl dat loslaten slechts een illusie is..want de ander is nog steeds het onderwerp van een gesprek en vaak niet op een fijne manier. Er wordt dan gezocht naar redenen om de ander in een negatief of bedenkelijk daglicht te stellen, omdat diegene niet langer manipuleerbaar was. Dit is geen loslaten in licht en liefde. Dus ook die kanten zullen we bij onszelf nader dienen te belichten, eerlijk en ontdaan van allerlei nep-excuses.
Dat het begin van 2018 ons verder de weg naar binnen toont zal ongetwijfeld ervaren worden …en dit is nu al voelbaar. Ik hoor van heel wat cliënten die voor deze dagen liefst ‘ thuis ‘ in hun eigen ‘ thuisbasis ‘ zijn , de rust te nemen na de intense ervaringen van 2017 en ik kan me hierbij aansluiten, alsook mijn dierbare gezinsleden. Wat anderen hierover denken, zeggen of vinden…dit hoeft ons niet langer uit balans te brengen. Zolang dit nog teveel belang heeft in ons leven, is het goed om dichter bij onszelf te blijven.

2018 wordt een vervolg het verdere transformatie proces, waarin Saturnus in Steenbok de hoofdrol speelt ( zie blog van Elisa- Lis ) voor de komende 2 ½ jaar.
2018 kan een jaar worden waarin we meer vanuit een hartsverbonden gevoel met de ander samenwerken, samenleven, vanuit gelijkwaardigheid, wederzijds respect, authenticiteit, waarin we meer en meer onszelf laten zien niet zozeer vanuit wat we doen als coach, heler, medium, maar wie we als bezield gepassioneerd mens waarachtig zijn.
Spiritualiteit heeft als doel te verbinden, bruggen te bouwen naar en met elkaar , open te staan voor de eigen-tijdse manier van spiritualiteit verweven en verankeren in eigen leven, want we moeten zeker niet vergeten dat we allen ons eigen unieke leerpakket hebben meegebracht en dit ook wel om een andere leerroute en ervaringen vraagt. Het heeft dus helemaal geen zin om iemand route vooruit te willen stippelen of vast te leggen, het heeft geen toegevoegde waarde om kritiek te geven op iemands keuzes vanuit eigen perceptie én eigen leerervaringen, het maakt het wel een stuk eenvoudiger als we ons dit voor ogen houden. We kunnen heel veel betekenen voor elkaar, als er maar niet meer die behoefte zit, elkaar de les te lezen vanuit de illusie het wel beter te weten. Het voelt anders iemand ten dienste te staan, met een open hart en open vizier. Het ‘ Ik ‘ tijdperk mag langzaam evolueren naar het ‘ Wij ‘ tijdperk, het ‘ Ik weet het beter ‘ mag nu langzaam worden ‘ Wij samen voegen elkaars kennis en ervaringen tot een Bron van Wijsheid ‘ en ‘ Wij delen belangeloos zonder verder te claimen ‘. We mogen dankbaar zijn dat het Universum de Bron is waar we alles ontvangen , onze Moeder Aarde die ons elke dag draagt en verdraagt en uit liefde voor dit alles is het niet meer normaal dat we elkaar helpen het leven te dragen zoals het is bedoeld. We kunnen nu leren de strijd om te buigen, de dualiteit die we zelf creëren te overstijgen. Het is zeker een mooi en positief begin voor 2018.
Aartsengel Jeremiël helpt je je leven te evalueren zodat je heldere liefdevolle keuzes kan maken over de dingen die je zelf wilt veranderen. Neem voor de komende dagen een pen en papier en maak een lijstje van de dingen je jijzelf wilt veranderen, voor jouw hoogste welzijn en zonder anderen te schaden. Onderzoek wat nog geheeld mag worden, waar je diepere gewonde delen in je Innerlijke Kind vastzitten, vergeef jezelf en degene(n) die erbij betrokken waren. Wat / wie laat je los. Het is nu een perfecte tijd om alles opnieuw te bezien en te her-evalueren.

Heb een magisch meesterlijk begin voor 2018 en een bezielde Volle Maan !
Liefs
Mieke Moon Box 45 www.miekecoigne.com