Paragnost Eddie en Consulenten

Spirituele hoogmoed vs Spirituele samenwerking

Spirituele hoogmoed vs Spirituele samenwerking2017: numerologisch staat dit voor een 1(0) een nieuw begin, een nieuwe frisse start, de waarden begrijpend en toepassend van de Nieuwe Tijd of Aquarius: het Watermantijdperk ( 2000- 4000).
Dat nog niet iedereen volgens deze waarden leeft, of nog niet begrijpt dat de veranderingen naar een andere manier van denken en leven zich verder zal opdringen, is wat we helaas in de spirituele wereld opmerken. Vooral dààr, waar in het werk dat we doen, het net zo belangrijk is, te begrijpen hoe we in dit werk zou moeten staan: met een open vizier, vanuit gelijkwaardigheid, zonder de behoefte te vergelijken, zonder collega’s/ lijnhouders af te kraken, te bedreigen, belachelijk te maken enz…
Maar we zijn allemaal mensen, met een ego, het ene ego al wat volumineuzer dan het ander. Het ego is absoluut niet verkeerd, we hebben het ego nodig om vooruit te komen in ons leven, onze doelen neer te zetten, het is wel een verkeerde zaak als het ego een zodanige richting uitgaat als het anderen wil overheersen, ten koste van net die waarden die nodig zijn om samen te werken. Zolang dit speelt, is er geen sprake van samenwerking dan wel van een blijvende strijd om te concurreren.
Is er dan iets mis met ‘ concurrentie ‘?

Het antwoord is twee-ledig: gezonde concurrentie waarbij je de ander evenveel succes toewenst en het beste van jezelf laat zien is best acceptabel en voelt niet onoprecht. Mensen die durven communiceren op een eerlijke en transparante manier zijn mensen die geen verborgen agenda hebben, geen slag onder de gordel toedienen om hun doelen te bereiken. Ook dat zijn de waarden die kenmerkend zijn voor een samenleving die verder zal uitgroeien naar een doorzichtige manier van denken, handelen.
Het is toch maar allemaal een kwestie van verdere groei en bewustwording. Het is best een beetje vreemd dat het blijkbaar toch moeilijk is de ander hetzelfde succes toe te wensen als het succes dat je jezelf toewenst, niet?
Het is dan ook verbazingwekkend dat ondanks het toenemend bewustzijn rond de nieuwe waarden, nog steeds lijnhouders zijn die andere en meer succesvolle lijnhouders belagen, bedreigen, in diskrediet brengen en zichzelf tot de beste mediums, spirituele lijnen uitroepen….mensen zich een beetje nuchter en kritisch nadenken stellen zich hier toch ook wel vragen bij, of niet?
Als we dit soort toestanden eens zouden bekijken vanuit Spirits ‘ zijde : denk je nu echt dat Spirit dit soort gedrag toejuicht?
Denk je nu echt dat Spirit dit soort gedrag zelfs maar aanmoedigt?
Spirit oordeelt niet omdat we een vrije wil hebben om ons te gedragen volgens ons bewust-Zijn, maar het wordt wel opgemerkt, niet met een bestraffende vinger, maar ik geloof wel vol compassie…omdat we nog niet veel hebben geleerd over de essentie en de manier waarop we dit werk behoren te doen.

Gedrag zoals bovenstaand beschreven past echt niet meer in Aquarius en of dit nu leuk nieuws is of niet: op deze manier doorgaan wordt bij deze niet meer mogelijk, omdat mensen ( en hierbij bedoel ik ook de cliënten die ons contacteren) bewuster worden, wijzer omgaan met ongewenst gedrag van collega’s, andere lijnhouders en lijnhouders (die op een onethische manier) de zaak willen bevechten verplicht zullen worden diep in hun hart te kijken wat ze hiermee willen bereiken en of deze weg wel de juiste weg is voor hen? Een retorische vraag. Zonder meer.

Aan de andere kant treffen we zonder meer ook cliënten aan die vanuit wanhoop medium ophemelen, als dé beste uitroepen, in superlatieven schrijven of spreken…..hetgeen evenmin zo zou moeten zijn, maar wel begrijpelijk als een cliënt een goeie klik heeft met een medium. In het werken met mensen is dit heel aannemelijk, net zoals een dokter voor de ene patiënt de beste dokter is en voor de andere patiënt helemaal niet: geen punt van discussie, het werken met mensen is een heel subjectief gegeven.
Cliënten als bovenstaand willen er dan ook vaak alles aan doen om dichterbij te komen, snuffelen verder wie het medium eigenlijk is, zoeken uit via -tig kanalen hoe ze privé te bereiken zijn, willen vriendschap opbouwen vaak uit eenzaamheid en ook dat is de verantwoordelijkheid van een medium, hoe dicht laat een medium een cliënt komen. Nabijheid en gepaste distantie is een gezonde houding in elke vorm van hulpverlening. Dit voorkomt mogelijke problemen, misverstanden als grenzen worden overschreden.
Ook al zijn we heel betrokken in ons werk met mensen, toch is een gepaste ethische houding belangrijk.

Spirituele hoogmoed is nergens voor nodig, we hoeven al zeker niet over onszelf uit te roepen dat we het altijd juist hebben…we hebben helemaal niets juist, want we worden geleid door Spirit, we hoeven niet over onszelf uit te roepen dat we de beste zijn, als we maar het beste van onszelf geven, als we maar bereid zijn dankbaar te zijn voor dit mooie werk, de fijne gesprekken met onze cliënten, de fijne samenwerking met onze lijnhouder en respect tonen voor onze collega’s : werken voor het allerhoogste doel en het allerhoogste welzijn voor iedereen die op ons pad komt.
En dat er ook wel ontevreden mensen zijn, die heel graag meegaan in de stroming van negatievelingen omdat een ‘ voorspelling ‘ niet is uitgekomen ( en ook dat is niet de essentie van een reading! ) is te betreuren. Soms vergeten ontevreden mensen zelf alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en de adviezen ter harte te nemen na een reading.
Er komt altijd dàt moment van zelf-reflectie, vroeg…. of laat.

Voor paragnost Eddie
Mieke Moon
www.miekecoigne.com