Paragnost Eddie en Consulenten

Spirituele groei in/ en vertrouwen

Spirituele groei in en vertrouwenWanneer we geboren worden, verliezen we heel vaak het contact met ons goddelijke zelf en kunnen ons zelf door ons afgescheiden te voelen van dit spirituele deel, gedeprimeerd door voelen. Om ons ‘ heel ‘ te voelen is het belangrijk ons weer met dit goddelijke deel te verbinden.
Aangezien we ons allemaal op een ander niveau ( lees het ajb niet in hoger, lager, verder…) van spirituele ontwikkeling bevinden, bereiken mensen dit inzicht elk op hun eigen unieke manier.
Ons lichaam is daarentegen regelmatig in tegenspraak met de geest dan in harmonie, doordat ons lichaam de geest het zwijgen oplegt, ten koste van de geest.
Het is dus als het ware een zoektocht naar evenwicht tussen ons lichaam, verstand en geest. Pas wanneer we meer evenwicht bereiken, functioneren we het creatiefst, spiritueelst en natuurlijkst terwijl we op aarde zijn.
Dit is natuurlijk het ideaal…wanneer ik een gebrek aan evenwicht ervaar, voel ik de noodzaak me terug te trekken, een rustige plek in mezelf te zoeken om te kunnen voelen waar mijn geestelijke behoeften zitten.
Sommigen komen in contact met hun innerlijke zelf door mediteren, door het werken met kristallen , rustgevende muziek…ik maak het overwegend heel stil in mijn omgeving, mijn gedachten slingeren dan ook al vaak alle richtingen uit, het enige wat ik doe is bewust ademhalen en alle gedachten laten voorbij komen, vriendelijk te kijken naar mijn gedachten en bij mezelf te zeggen: ‘ dit is slechts een gedachte, ik ben niet mijn gedachte, dank je wel ‘.
Op die manier kan ik me meer verbinden met het spirituele deel van mezelf en sta ik toe dat dit het grootste deel wordt, in plaats van nerveus te worden en het ego de overhand te geven.
Onze geestkracht wordt voortdurend op de proef gesteld. Naarmate we bewuster worden, wordt onze geestkracht ook sterker en worden ook onze uitdagingen groter. Het kan gebeuren dat we zien hoe mensen met de ene na de andere uitdaging geconfronteerd worden, en dan stellen we ons de vraag hoe het mogelijk is dat deze mensen er nog iets bij kunnen hebben. Herkenbaar of ken je mensen bij wie je dit herkent? En toch blijven die mensen groeien door hun bereidheid om ‘ schijnbaar ‘ negatieve ervaringen om te zetten in iets positiefs.
Onze relaties met andere mensen kunnen ons helpen spiritueel te groeien. Ik geloof dat de mensen die we ‘ nodig hebben ‘, op het juiste moment in ons leven verschijnen. Mensen met wie we ons op diep niveau verbinden, die ons ‘raken ‘ en ons helpen verder te gaan.
Er kunnen ook mensen zijn die, op dat moment, helemaal niet op ons ‘ afgestemd ‘ leken te zijn en weer uit ons leven verdwijnen, maar die toch als een ‘ brug ‘ hebben gediend en ons in staat hebben gesteld ons bewustzijnsniveau te verruimen.
Hiertoe kunnen ook therapeuten, hulpverleners deel uitmaken van ons spiritueel netwerk. Er zijn zoveel mensen die, bij hun geboorte op aarde, terechtkomen in probleemgezinnen en ze zien zichzelf nog steeds als ‘ een probleem ‘ , ‘ als minderwaardig en minderbedeeld ‘. Soms hebben we , voor het ontwikkelen van een helder beeld, iemand nodig op wie we een tijdje kunnen steunen, iemand die ons helpt onszelf in een ander licht te zien.
Het is belangrijk niet gevangen te raken in de overtuiging dat slechts één persoon ons kan helpen. Ik moedig mensen altijd aan niet te blijven hangen in één of andere vorm van hulpverlening als ze het gevoel hebben niet vooruit te gaan, omdat het wellicht aan de oorsprong ligt niet met de juiste persoon te werken en dat die alvast wél te vinden is.
Vaak lijkt het makkelijker om niet verder te gaan; zelfs de troep en de modder waarin we vastzitten lijkt minder angstaanjagend en uitdagend dan de onbekende weg die voor ons ligt. Sommige mensen gebruiken geloof, vertrouwen als een excuus om te blijven zitten. Ik hoor hen vaak zeggen ‘ Ik heb vertrouwen, dus ik wacht maar af ‘. Vertrouwen is echter niet zelfgenoegzaam, vertrouwen betekent ‘ actie ‘. Vertrouwen is niet zoiets dat je hebt en vervolgens ja je zitten wachten. Wanneer je vertrouwen hebt, kom je in beweging. Zelfgenoegzaamheid laat in feite juist een gebrek aan vertrouwen zien. Als het tijd is een nieuwe richting in te slaan op vooruit te kunnen in het leven, zullen ook de juiste mensen, de juiste situaties op ons afkomen.
We zijn verantwoordelijk voor elkaar, ook collectief. Het leven is een gezamenlijke inspanning. Ik kan het zo eenvoudig voorstellen: het leven is een reusachtige puzzel en ieder van ons is er een belangrijk en uniek onderdeel van. We kunnen ons collectief verenigen en een krachtige verandering creëren in de wereld. Door ons bewustzijn tot het hoogst mogelijke niveau van geestelijk inzicht te verheffen, kunnen we onszelf helen, elkaar én de wereld.

Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com