Paragnost Eddie en Consulenten

Spirituele dienstbaarheid

  Spirituele dienstbaarheidIk heb het nog niet eerder gehad over ‘ dienstbaarheid ‘ algemeen en specifiek in het spirituele werk.
Hoe kan je tijdens je eigen transformatieproces dicht bij jezelf blijven, zonder te oordelen waar je in je proces staat, of waar je zou moeten staan…die laatste gedachte komt veeleer vanuit vergelijken met anderen. Van daaruit ontstaat strijd en competitie. Wie staat het verst en wie is nog niet eens begonnen en is onbewust.
Eerlijk, wie zijn wij om hierover te oordelen? Er wordt zoveel onzin verkocht rond ‘ narcisme ‘, dat ik bijna geneigd ben om de term ‘ spiritueel narcisme ‘ te gebruiken. Diegenen die gemakkelijk klinkende neerbuigende labels gebruiken over wie iemand anders is of zou zijn, hebben een paar stappen overgeslagen…dit alles komt als een boemerang vroeg of laat terug op eigen bordje. Een aantal jaren geleden las ik één van de tweedelige boeken van Joshua David Stone, die het had over ‘ spirituele hoogmoed ‘. ( Het Gouden boek van Melchizedek 1 en 2 )
Gelijkwaardigheid en samenwerking kan enkel als we bereid zijn naar de ego-stukken te kijken die leiden tot vergelijken en oordelen. Niemand is verplicht mee te gaan in het veranderingsproces die ons verder kan optillen naar een hoger bewustzijn.
Dienstbaarheid zie ik als een hand uitreiken naar de ander die de stappen zet naar een bewust(er) leven, op een liefdevolle niet-veroordelende manier. Hierin zit werkelijk spirituele dienstbaarheid voor de zoekende mens: zich serieus genomen voelen.
Ik hoor heel regelmatig uitspraken als ‘ Die? Die wordt nooit wakker. ‘ Zij? Die staat nog niet ver hoor’ . ‘ Die? Ik geloof nooit dat die ooit zal veranderen ‘. ‘ Zo, denkt X dat ze dan zo spiritueel is, ‘? Wie zijn wij over iemands proces en zoektocht een waarde-oordeel uit te spreken?
Dit is bijzonder kwetsend en neerbuigend naar de medemens die nog in ont-wikkel-ing is en bovendien strookt dit niet meer met de nieuwetijd-energie, waarin openheid, transparantie, gelijkwaardigheid, samenwerking centraal staan. Het zou zoveel mooier zijn als diegenen die al een tijdje bezig zijn met persoonlijke en spirituele groei de hand zou uitreiken naar diegenen die willen doch zich een beetje onwennig voelen…kan je het je voorstellen als een jas waaraan je zo verknocht bent, dat je die wil blijven dragen, ook al is die jas helemaal versleten, ontbreken er een paar knoppen, is de authentieke kleur zo vergrauwd…je hoort langs alle kanten dat het tijd is dat je die jas wegdoet, een nieuwe moet kopen. Alleen…welke jas past jou dan na zoveel jaren dié jas te hebben gedragen, versleten tot op de draad? Kan je het je voorstellen dat je het fijn zou vinden dat iemand je mee helpt te kiezen en de beslissing bij jou laat liggen wélke jas jij uiteindelijk zal kopen. Is dat niet een simpel voorbeeld van ‘ dienstbaarheid ‘?

  Spirituele dienstbaarheidMededogen en dienstbaarheid , twee eenvoudige woorden, waar spiritualiteit in het dagelijks leven op een natuurlijke manier een doorleefd geïntegreerd vreugdevol leven wordt.
De mooiste weg in een bewust dagelijks spiritueel leven is samen de hand reiken, elkaars hart raken, bewuster omgaan met de kleine ego-stemmetjes die af en toe de kop opsteken, niet spiritueel genoeg te zijn, nog niet ver genoeg te zijn of de ander niet spiritueel genoeg te vinden.
Zolang het ego die verhalen brengt over zichzelf en de ander, wordt de weg naar een bewust doorleefde en geïntegreerde spiritualiteit verhinderd. Zie alle oordelen over zichzelf en de ander als hindernissen die je afremmen en afhouden van je ware Zielspad…het oordelen over de ander maakt dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf.
Belangrijker is de vraag te stellen waar je de ander ten dienste kan zijn met jouw aanwezig-Zijn, vanuit wat jij te bieden hebt in de groei van de ander.
Uitwisseling van ervaringen, aftoetsen aan het eigen leven, zelf-verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes en kiezen voor het allerhoogste, ontdaan van alle ‘ ruis ‘ in woord en gedachte, is een weg die we graag verder bewandelen. Hoelang deze weg duurt….tot we uiteindelijk onze aardse jas afleggen en alle ervaringen in onze Ziel meenemen naar Huis.

Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com