Paragnost Eddie & Consulenten

Spirituele advieslijn, elke dag tot uw dienst

spiritueelSpirituele advieslijn, elke dag tot uw dienst, Jawel, je leest het goed lieve lezer, elke dag, 7 op 7 tot uw dienst en dit tot in de late uren of zelfs tot in de vroege uren.
In elk geval, zo werkt de spirituele advieslijn van www.paragnost-eddie.nl .
Uiteraard werkt niet iedereen full-time, sommigen hebben een job en zijn minder aanwezig uiteraard. Anderen werken full-time aan de spirituele lijn en zijn elke dag, vrijwel 7 op 7 te spreken. In ons team ook consulenten die elke dag aanwezig zijn en ook een eigen professionele praktijk hebben. We horen wel eens dat het onmogelijk is elke dag aan de lijn te werken, dat je nooit goed kan werken als je zoveel aan de lijn werkt enz….Ik heb dit nog maar zelden gehoord dat mensen die ook elke dag buiten de deur werken, hun job niet goed kunnen doen noch volhouden: de meesten staan tussen 5 of 6 uur ‘ s morgens op, zitten soms heel lang in de file, of nemen de trein die het ook nogal eens laat afweten door hindernissen, vertragingen enz….en ‘ s avonds komen die mensen rond 6 – 7 uur thuis, uitgeput van alle stress die zich doorheen de dag heeft opgebouwd, reorganisaties, dreigend ontslag, problemen met de baas, collega’ s ….burn-out.

spirituele-advieslijnEr rijzen heel wat spirituele lijnen als paddestoelen uit de grond, en dat is aan de ene kant prachtig om te zien.  Door de toenemende druk in de maatschappij, wordt er steeds minder en minder gepraat met elkaar in een relatie, is er minder tijd voor elkaar, ontstaat vervlakking, is er nog amper verbinding tussen elkaar met als gevolg: scheiden. Door de toenemende onzekerheid op werkvlak ( reorganisatie van bedrijven met -tig ontslagen tot gevolg) ontstaat meer en meer stress en angst  op materieel vlak….en daar zijn wij dan om inderdaad dagelijks naar onze cliënten te luisteren, op mediamieke wijze de informatie, inzichten, tendenzen aan te reiken alsook zinvolle en praktische handvatten op een zo objectief mogelijke manier. De stap naar een spirituele  advieslijn zetten is duidelijk nog groter aan het worden, dus het is ook een goeie zaak dat er nieuwe advieslijnen gestart worden en wel met de beste bedoelingen…tot blijkt dat die beste bedoelingen bereikt willen worden met een verborgen agenda nl het ronselen van consulenten die reeds werkzaam zijn( en vaak al jaren) voor eenzelfde advieslijn.

Uiteraard is het begrijpelijk dat consulenten ervoor kiezen voor meerdere advieslijnen te werken om welke reden dan ook, dit zijn niet onze zaken. En een samenwerking op een advieslijn kan ook stoppen, langs de kant van de lijnhouder en / of de consulent.
Het is net als een werknemer die ook aan verandering en vernieuwing toe is….of waar de spirit weg is…dit is in ons geval net hetzelfde.
De constante factor is wel dat de meeste consulenten wel het werk blijven doen en sommigen stoppen soms wel eens met dit werk, om weer iets anders te doen.

Dat nieuwe lijnhouders ( en zelfs reeds bestaande lijnhouders) zover gaan om persoonlijk via een foto reading uitnodigingen sturen om voor hun beloftevolle lijn te gaan werken, en op een nogal slinkse manier meedelen dat er méér wordt verdiend als je voor hen komt werken ( en dat je heus nog bij de huidige lijnhouder kan blijven werken) denken nieuwe lijnhouders ( en ook de bestaande) dat wij, van paragnost te koop zijn, te verleiden zijn, geen greintje zelfrespect én respect voor de lijnhouder hebben dan?
Ik kan maar voor mezelf spreken hierin en ik ben ervan overtuigd dat veel collega’s het met me eens zullen zijn….ik heb ook een tijd geleden met het mes op de keel de keuze gemaakt enkel voor deze lijn te werken.
De concurrentie onder de lijnhouders is ongelooflijk groot, en dat lijnhouders alles doen om zo snel mogelijk de ether in te gaan is ook weer begrijpelijk, iedereen die het nodige geld heeft om een lijn op te starten, heeft het recht om een advieslijn te beginnen, maar het is de manier waarop dit ronselen gebeurt…ongewenst, ongevraagd zomaar en dan via een foto reading een uitnodiging sturen. Als dat niet getuigt van domheid en grote naïviteit, alsof we te verleiden zijn met ‘ pak de poen ‘ gelukslijn?

Nieuwe lijnhouders die ECHT zuiver willen starten starten een procedure op, maken reclame via de open communicatiekanalen, maken een profiel op , en ronselen NIET via bestaande lijnen…dit is een heel achterbakse manier van consulenten ronselen.
A-collegiaal ten opzichte van de lijnhouder die al zoveel jaren , zoveel tijd, zoveel energie en geld heeft geïnvesteerd in het onderhouden van zijn ‘ kindje ‘, want het is en blijft een ‘ kindje ‘ van een lijnhouder en zeker in het geval van www.paragnost-eddie.nl  en dat dit het allergrootste respect verdient!

spirituele-advieslijnenMij is het in een verkeerd keelgat geschoten deze uitnodiging zomaar via een foto reading te hebben ontvangen en ik neem dit zelfs ook persoonlijk! Wie denkt die lijnhouder wel dat ik ben? Wat maakt dat die lijnhouder zelfs maar denkt dat ik te verleiden ben met een paar eurocentjes meer? Ben ik in mijn profielomschrijving niet helder en duidelijk dan? En met mij nog ettelijke collega’s?
Ik voel me bij deze niet vereerd, net integendeel….dat heeft te maken met het gegeven dat ik ànders in het leven sta, ànders in het werk dat ik met mijn hele hart doe en met mij vele collega’s .
Ik vind het onrespectvol en not-done.
Aan de nieuwe lijnhouders of de lijnhouders in spé zou ik maar één boodschap willen meegeven: wees creatief, zet een eigen procedure op poten, recruteer op een eerlijke manier zonder een mes in de rug te willen steken van een collega- lijnhouder.
En dat de oudere lijnhouders die voelen dat het wat in neerwaartse spiraal gaat, idem dito.

Hoge bomen vangen veel wind….en dat blijkt bij paragnost Eddie heel duidelijk aan de gang.
Wij van www.paragnost-eddie.nl kiezen bewust voor deze samenwerking, de afspraken zijn helder en duidelijk, consulenten hebben heel veel ruimte en inbreng, worden niet behandeld als kleine kinderen ( met dit mag niet en dat mag niet want dan is het een bedreiging ) alleen bij Eddie moet je echt eerlijk zijn of het is inderdaad snel klaar, hetgeen ook begrijpelijk is. Niemand wordt graag bedonderd, toch?

En het is stille waar het nooit waait…het kan er ook wel eens rommelen, een misverstand ontstaat snel…maar we komen er tot nog toe altijd weer uit, omdat we ook mensen zijn en mensen maken fouten en we hebben allen ons eigen temperament en onze blinde vlekken…

Voilà, het ei is gelegd en bij deze sluit ik dit blog af. We gaan lekker door met het mooie werk en uiteraard is het iedereen van harte gegund zich ten dienste te stellen van iedereen die er baat bij heeft…en dat op een fair-play manier, zoals het is bedoeld.

Voor paragnost Eddie
Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com