Paragnost Eddie en Consulenten

RETROGRADE SATURNUS IN STEENBOK

  RETROGRADE SATURNUS IN STEENBOKNu Mercurius uit de retrogade is en vooruitloopt, krijgen we vandaag vandaag tot 5 september 2018 een terugloop of retrograde Saturnus in het aarde-teken Steenbok.

Steenbok staat voor structuur, aarding, duidelijkheid, standvastigheid!

Om nog eens kort te duiden betekent retro ‘ achteruit ‘. Het betekent niet dat planeten achterwaarts lopen, het is een optische illusie vanop de aarde. Alle planeten en de aarde bewegen in verschillende snelheden en banen en dit veroorzaakt periodes van retrogrades.

Saturnus is de leermeester, de planeet van karma en rammelt ook dan soms wel eens door elkaar. Of je hier nu bewust mee bezig bent, de effecten zijn voor iedereen voelbaar. Saturnus laat ons dus als een strenge leermeester zien hoe we ons leven leiden, op elk vlak.
Met een retrograde werkt de kracht naar binnen….dus alles waar we tempo in zetten in het korte verleden qua projecten , wordt nu afgeremd en dat kan dan wel tot frustraties leiden. Het is dus tijdens de retrograde Saturnus een periode van vooral kalm te blijven, na te denken over het project bijvoorbeeld, de dingen die je wilt veranderen en aanpakken, op welke terreinen we onze verantwoordelijkheid dienen op te nemen, op welk vlak we zijn gegroeid, op welk gebied we orde op zaken moeten stellen….tijd die we tijdens een retrograde krijgen om schoon schip te maken voor je weer verder kunnen. Het kan voelen als getest worden of je toch nog wil doorgaan met een project bijvoorbeeld of was het toch maar een impulsieve handeling? De leerlessen kunnen tijdens deze periode best pijnlijk zijn én toch heel leerzaam op termijn!

Saturnus retrograde leert ons problemen te herkennen en aan te pakken en op een constructieve manier. We kunnen wel eens de controle verliezen over onze emoties en ons schuldig, boos, verdrietig voelen…die gevoelens kunnen dus wel sterker aanvoelen, waardoor het doemdenken centraal staat. Eigenlijk worden we aangemoedigd om onze doelen te herbekijken, te her-evalueren door wellicht nieuwe verworven inzichten uit het verleden. Het heeft vaker te maken met blokkerende gedachten en overtuigingen waarin je nu kan inzien dat je jezelf te vaak op de achtergrond hebt geplaatst uit angst ‘ opgemerkt ‘ te worden en het risico om kritiek te krijgen wou vermijden. Saturnus is ook de planeet van het karma…misschien heb je nog hete hangijzers uit het verleden of vorige levens, beloften afgelegd die nu voor dit leven niet meer herhaald hoeven te worden. Saturnus wordt in oude geschriften als de grote boosdoener neergezet, terwijl Saturnus ons net de kansen geeft om naar binnen te keren, af te werken wat we nog niet afgewerkt, verwerkt hebben, los te laten waarin we onszelf vast-zetten , op te schonen en op te ruimen, te evalueren en te veranderen…en dat is net die retrograde die ons dit mogelijk maakt: even stil-staan bij onszelf, naar binnen keren en toch doorgaan zonder haastige spoed.

Op sociaal- politiek- economisch vlak vinden ook vaak veranderingen plaats, dewelke een invloed hebben op onze samenleving en onderlinge verstandhoudingen.
Je kan op www.astro.com in jouw geboortehoroscoop lezen in welk huis en teken Saturnus staat.
Bij mij staat Saturnus in het vierde huis, in het teken van Boogschutter. Het vierde huis staat voor het huis, de emotionele sfeer, de persoonlijke omgeving en de activiteiten die er plaatsvinden. Het vierde huis weerspiegelt de emotionele behoeften om ergens bij te horen en dit kan verwijzen naar de eigen thuis tot de grenzen van het land waar we wonen. Het teken Kreeft en de Maan corresponderen met het vierde huis en maken inderdaad dat ik veel gevoeliger en sneller emotioneel geraakt kan worden.

Boogschutter is een vuur-teken en het klopt ook volledig dat in mijn vierde huis geleefd wordt op een diepzinnige spirituele manier, het is ook mijn werkplek en mijn veilige ruimte. Met het vuur van boogschutter merk ik ook op dat ik heftiger kan reageren op dubbelzinnnig en verwarrend gedrag, op situaties waarin gelijkwaardigheid met de voeten wordt betreden , doch doordat Steenbok in mijn vijfde huis staat, hetgeen onder meer staat voor zelf-expressie, onderdruk ik verbaal wat ik te zeggen hebben over dit soort situaties…omdat ik toch ervaar dat dit in sommige contexten quasi onmogelijk is zonder gevolgen. Het is zeker niet gezond omdat ik weet dat dit mijn gezondheid ondermijnt en dit een rode draad is voor mijn schildklierknobbels en -cystes. Saturnus toont me dus ook wel waar ik aan mezelf mag werken om het risico te nemen te zeggen wat ik vanuit mijn visie en beleving te zeggen heb…en ook hier is het de kunst om het op een manier te brengen dat de ontvanger of luisteraar op zijn/ haar beurt aangemoedigd wordt te onderzoeken bij zichzelf wat een goede verstandhouding kan bevorderen.
In die zin hebben we elkaar nodig om pijnstukken te verwerken, want heus, iedereen heeft ze, zonder uitzondering en wie dacht dat hulpverleners die niet hebben, zit nog ergens op een roze wolk.
Voor de liefhebbers zijn er heel duidelijk en laagdrempelige boeken geschreven over Saturnus en aangezien ik Saturnus niet als de boeman wil neerzetten, kan ik Liz Greene aanraden, om het beeld dat vaak neergezet wordt als zijnde de boosdoener even op een andere manier te bekijken ( of te onderzoeken bij jezelf) ‘ Saturnus, een nieuwe kijk op een oude boosdoener ‘. Het voelt voor mezelf als het citaat: ‘ Zachte heelmeesters maken stinkende wonden ‘. Het is dus een mooie tijd om vanbinnen uit een grondige schoonmaak te houden…en bij deze mag je ook doseren, af en toe rust nemen, de retrograde loopt toch uit tot begin september.

Heb een mooie dag!
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com