Paragnost Eddie en Consulenten

Retrograde lopende planeten en de betekenis

RetrogradeRetrograde lopende planeten en de betekenis. In consultaties wordt wel eens iets gevraagd waarom bepaalde situaties niet zo vlotjes verlopen, als gewenst of gedacht.

Ik ben zelf geen astrologe, maar ik ben wel op de hoogte van welke invloeden er meespelen. Als klanten bereid zijn het iets grotere plaatje te willen aannemen, dan kan er ook meer inzicht, acceptatie en begrip ontstaan. Sommigen hebben het wel, anderen niet. Ik kan daar niet zoveel in veranderen, dan enkel stimuleren iets meer open te gaan staan voor de gangbare voelbare transformatie.

Er is heel veel verwerking; heel veel oud zeer dat nog niet verwerkt is komt aan de oppervlakte en dat gaat gepaard met verdriet, pijn, angst, onzekerheid. Speelt Uranus dan ook nog een heel grote rol in het afbouwen, afbreken, zowel maatschappelijk als persoonlijk. Ik zeg vaker en ook aan klanten dat het niet echt uitnodigt om de Boléro te dansen. Misschien zullen er mensen zijn die denken: ‘Waar heeft die het over?’ Zoveel mensen er zijn, zoveel lagen van BewustZijn. Zonder oordeel, enkel vanuit waarnemen. En we zijn er bijlange nog niet, waar we dénken of hopen te zijn of te staan.

We zijn altijd daar waar we Zijn en dat te weten is voldoende. Openstaan lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, precies omdat niemand graag loslaat wat vertrouwd voelt. Vertrouwdheid en veiligheid zijn zeker die dingen die nu op losse schroeven komen te staan. Blogs die daarover gaan worden minder gesmaakt omdat de inhoud niet troost, niet zalft, niets verbergt, niets verdoezelt. Ook dat zijn verwachtingen vanuit de hoop zich aan iets te kunnen vastgrijpen. Nu dan schrijf ik toch eerlijkheidshalve: hoe harder je je wilt vastgrijpen aan verhalen die je niet verder ondersteunen om werkelijk mee te groeien naar de Nieuwe Tijd, hoe zwaarder en moeilijker het wordt. We kunnen schrijven over anderen, de partner, de baas, de collega’s, de kinderen, maar transformatie gaat altijd over jezelf.

Retrogrades worden wel eens als heel vervelend omschreven omdat retrogrades een ‘vertragend’ effect hebben. Dit soort beweging kan betekenen dat een planeet tot drie keer toe hetzelfde punt passeert en op die manier het lopende proces dat met die planeet verbonden is, intensifieert.
Er zijn drie kansen om de uitdaging of het geschenk van de transit aan te nemen. Bij de eerste passage wordt de eerste crisis ervaren; bij de tweede passage, wanneer de transiterende planeet ‘teruggaat’ door de gepasseerde planeet, wordt meer inzicht verkregen en komt er actie op gang; wanneer de planeet weer vooruit gaat of direct gaat lopen wordt de crisis opgelost en wordt er een oplossing gevonden.
Als een planeet retrograde of direct keert, houdt hij halt boven een graad; dan lijkt het of hij even tot stilstand komt. Als die graad gevoelig is in de geboortehoroscoop, wordt het effect van de stilstand krachtig geactiveerd.
Je kan dus echt veel meer te weten komen als je je persoonlijke geboortechart onderzoekt of laat opmaken door een astroloog.

Vanaf 11 augustus gaat Uranus retrograde tot 10 januari 2020. Concreet worden we uitgedaagd/uitgenodigd om in onszelf te onderzoeken wat er veranderd mag worden in ons persoonlijke leven, het is de weg naar binnen en accepteren wat ons interpersoonlijk wordt getoond. Deze retrograde beweging kan zeker innerlijke onrust veroorzaken, omdat je de behoefte hebt heel veel achter je te laten wat niet resoneert met je zielskleur en zielsbestemming.

Uranus voorspelt het werkelijk onvoorspelbare, grillige, impulsieve, excentrieke en ook die bewegingen zijn voor de komende periode ook collectief zichtbaar. Het is een voortdurende wisselwerking van de outer en inner world. Veel mensen trekken zich terug uit de outer world, zeker hooggevoeligen hebben behoefte om zich af te stemmen op wie ze werkelijk zijn en wat zijn/haar zielsbestemming is. Ik begrijp dat heel goed maar niet iedereen begrijpt dit en maakt zich ongerust omdat iedereen anders omgaat met verandering. Het is en blijft een zeer persoonlijk proces. Sommigen zoeken het buiten zichzelf en hopen het daar te vinden en dat is prima, anderen maken de reis naar binnen en dat is prima. Anderen weten niet over welke reis het gaat en ook dat is prima. Het belangrijkste is: het is JOUW REIS.

Waar je je ook aan vastklampt, word je ervan bewust dat ‘loslaten’ van alle oude spirituele new age paradigma’s de enige weg naar de transitie van de nieuwe tijd inluidt. En of je daar nu klaar voor bent of niet. It’s gonna happen.

Wil je toch meer weten wat die transitie naar de nieuwe tijd voor jou kan betekenen, dan ben je zeker welkom om daarop dieper in te gaan.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45