Paragnost Eddie & Consulenten

Relaties onder constructie

Relaties onder constructieWe zijn het oude Vissentijdperk denken stilletjes aan het ontgroeien…wat NIET betekent dat het kind met het badwater weggegooid moet worden.
Liefde is een allesomvattend in te vullen ‘ begrip van seks tot een diepere heilige zielsverbinding, tantrisch. Ook hierin is de vorm beleving van mens tot mens anders.
Ook met betrekking tot een exclusieve liefdes verbinding – worden ontwikkelingen in de Nieuwe Tijd, nog vaak vanuit de gekende vormen vooropgesteld waardoor de boodschap toch nog het oude paradigma denken bevestigt. Liefde tussen man en vrouw.

Dat er de laatste tijd een felle strijd aan de gang is, waar mensen het leven bij laten, is overduidelijk.
Het kiezen voor een partner, ongeacht de sekse, huidskleur wordt zo hard aan de kaak gesteld, dat zelfs onze Paus, die voor de hele wereld zijn oordeel over homoseksualiteit  uitspreekt, nog meer voeding heeft gegeten tot verdere discriminatie, pesterijen en schandaliseren.

Waar leidt dit naartoe…ik weet het niet…ik volg het wel, het raakt me als mens, omdat ik nooit ergens geleerd heb in mijn bijbelstudies dat God oordeelde, noch strafte, of heb ik iets niet goed begrepen dan?

Dat is wat wij kennen, wat ons ook geleerd is, wat als ‘norm’ aal wordt beschouwd.
Door te stellen dat er een verdere transitie plaatsvindt in de relatie tussen man- vrouw, wordt nogmaals het op oude waarden gebaseerde denken nogmaals bekrachtigd. Dit is niet langer de bedoeling dit op die manier in de openbaarheid te brengen.
Als bewustzijnswerkers zijn we dit denken zelf overstegen vanuit een dieper weten dat relaties niet langer gaat over sekse, kleur …maar wel over een wezenlijke diepe ziels-verbinding en – erkenning, los van het denken aan tweelingzielen, tweelingstralen, tweelingvlammen en zoveel andere ziels-allianties.
Als bewustzijnswerkers is het belangrijk de oude stellingen nl dat een duurzame waardevolle relatie slechts dan en alleen geleefd wordt in een man- vrouw verbinding- niet als exclusieve waarheid te blijven ondersteunen.

Als diepzielwerkers weten we dat Liefde het ‘Alles in jezelf’ omvat.
Waar liefde is tussen twee mensen , daar is God in het midden.
Hou je hart open zodat sprankelende liefdesenergie in dankbaarheid mag stromen.
Het is een zuiver en puur Goddelijk geschenk.
De tijd om  de labels los te laten en het leven voluit te omarmen in het grootste respect voor alle levende wezens dringt zich op, willen we zelf verder geen voeding meer geven aan het dualistische op 3de dimensioneel gebaseerde zienswijzen en discours.
Voor geïnteresseerden die zich werkelijk verbinden met de Nieuwe waarden : aanraders, Sonia Bos, Monique Leurink , Monique Timmers, Elisabeth van Gelder….om er maar een paar hier in de openbaarheid te brengen.
Een pleidooi om echt van binnenuit het proces van transformatie, transmutatie én hercreatie aan te gaan en je niet in verwarring te laten brengen.

Liefs van mij
©Mieke