Paragnost Eddie & Consulenten

Relaties in verandering

Relaties in verandering : ont-moet het licht en de duisternis

Verandert, groeit en geldt ook voor mensen en relaties. Sommigen ervaren angst omwille van de verandering en bij wie de angst sterk aanwezig is, houdt onbewust groei tegen; angst controle te verliezen. Angst confronteert ieder met de diepste lagen van zichzelf en liefst ontlopen we die diepste lagen van onszelf : angst remt groei en groei is onontbeerlijk om een relatie naar een volgend level te brengen. Dat dit ook met ‘ groei-crisissen ‘ gepaard gaat, is heel menselijk, uiteindelijk ontmoeten we elkaar. We hebben naast onze spirituele zijn ook onze menselijke geschiedenis en dat nemen we ook mee in een relatie en in elk ontmoeting.

Groei zorgt voor licht en duisternis; we groeien door de ontmoeting met de duisternis aan te gaan, door niet weg te lopen van problemen en de levenslange menselijke levensuitdagingen te accepteren, omdat dit nu eenmaal deel uitmaakt van het leven op aarde.

Groei komt vanuit het hart en vanuit de intentie en bereidwilligheid onder ogen te willen zien wat we ont-dekken in onszelf – zonder de duisternis te ontkennen, weg te duwen, te negeren.

Ik merk hierin de laatste weken angst bij cliënten die het gevoel hebben de ‘ grip ‘ te verliezen…en dit in eerste instantie ‘ de grip ‘ over de ander, de relatie, de vriendschap, een broer/ zus/ ouder…het gaat eigenlijk om bij jezelf naar binnen te keren en te erkennen dat je angst voelt de grip over jezelf te verliezen en je over te geven aan een diepgaande verandering die aangedreven wordt vanuit je Ziel. Zolang je die angst niet erkent bij jezelf, blijf je jouw angst naar de ander projecteren door levensverhalen uit het verleden vb ‘ Dertig jaar geleden is dit gebeurd….ik moet ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt en moet de grip/ controle houden over de ander ‘. Kijk eens hoelang we zonder er zelf bewust bij stilstaan verhalen met emotionele lading meedragen en sommige verhalen keren terug naar heel wat jaren terug. Kijk eens hoe onvrij je bent eigenlijk en hoe je jouw angsten projecteert op je partner, je kind, je ouder, je zus/ broer enz…zeker in intieme relaties en familie?

Het is ballast en elke angst die na zoveel jaren nog steeds heel actueel en levendig doorwerkt , vraagt om de controle en grip los te laten en zeker als het over iemands leven gaat die je nabij is. Het leven is hier en nu en geen dertig jaar geleden. Dit remt ook alle vertrouwen af in de keuzes die worden gemaakt, alsof de ander niet in staat zou zijn keuzes te maken? Om groei en verandering toe te staan is het onvermijdelijk controle los te laten en zich over te geven in vertrouwen.

Een relatie waarin de acceptatie van licht en duisternis ontkend wordt, geen ruimte gegeven wordt, kan niet duurzaam gedijen, tenzij relaties ervoor kiezen vanuit andere beweegredenen bij elkaar te blijven. Hiervan zijn de beweegredenen vaak gestoeld op secundaire redenen nl materiële redenen, de buitenwereld, de kinderen, schuldgevoel enz….We groeien dus het hardst als persoon en in een relatie door de duisternis te ont-moeten, niets uit de weg te gaan, niets met de mantel der liefde onder het tapijt te vegen. Het werkt eenvoudig niet meer voor diegenen die een krachtige bewustzijnssprong gemaakt hebben.
Kijk eens terug hoe jij bent gegroeid door de moeilijkheden en uitdagingen?
En kijk eens naar de uitdagingen die op dit moment in jouw relatie aan de orde zijn?
Hoe kunnen jullie deze uitdagingen aanpakken? Is er de bereidheid elkaar de ruimte te geven eerlijk en oprecht te communiceren en de bereidheid oude gedachtepatronen en onrealistische verwachtingen te veranderen?

Groei suggereert dat iedere relatie die je hebt een trainingsbaan is, in het leren hoe een relatie er kan uitzien: het is een kans om te groeien. Sta daarom open voor de lessen die dichtbij zijn. Onze training in het verleden, was meestal onbewust: we keken naar onze ouders die niet echt bedreven waren in het met zichzelf een relatie hebben. Er werd ons een sprookje verteld, nl. dat relaties altijd zonder problemen zouden moeten zijn en aan al onze behoeften en wensen zouden moeten voldoen. We zullen ons echt moeten ont-doen van alle plaatjes die ons uit het controle en grip willen houden op het perfecte plaatje… een relatie is een levende entiteit dat bestaat uit twee menselijke wezens, met nog veel meer vanuit spirituele dimensies belicht. Waar de vlucht in het loutere spirituele wordt gezocht, zonder het menselijke wezen dat we allen zijn te erkennen, wordt een bubbel van een illusie gecreëerd , dat op een dag wellicht doorprikt wordt.

Elke keer we moeilijkheden en uitdagingen in een relatie vermijden, gaan we op ‘ oude voet ‘ verder; in een relatie laten uitdagingen ons heel scherp zien wat we nodig hebben om onszelf te helen van oude wonden uit onze kindertijd ( om even in dit leven te focussen) . Het blijven herhalen en vertellen hoe neurotisch en zwaar je verleden was, blijf je jezelf vastzetten in deze geschiedenis en blijf je zelf de verhalen vasthouden; je kan dit verleden aanpakken zodat je minder en minder behoefte voelt het verleden erbij te halen of elkaar met ieders verleden te bekogelen. We zijn allen het resultaat van onze opvoeding en we kunnen ons nu met alle mogelijkheden die er zijn, ont-wikkel-en van de bagage. Niet alles is slecht geweest…niet alles is perfect geweest…maar we kunnen wel behouden wat goed voelt en transformeren wat een relatie belast vanuit het verleden.

Op die manier worden nieuwe groei-zaadjes geplant.

Meestal doen we dingen die groei afremmen door anderen of elkaar de schuld te geven en daardoor zien we niet het deel waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn: in plaats daarvan kijken we slechts naar wat de ander doet en zien hen als dé oorzaak van hetgeen wij denken dat ‘ verkeerd ‘ is en door dit te doen en te blijven doen, missen we een cruciale les die de relatie ons geeft. Een gemiste kans om te leren en te groeien door die uitdagingen.
Accepteren dat uitdagingen en moeilijkheden deel uitmaken van elke relatie, of het je nu met je partner is, je kind( eren), je ouder (s), broer ( s) of zus ( sen), vrienden….je zal altijd het licht en donker, beter en slechter…tegenkomen en dat zijn natuurlijke elementen van groei en ontwikkeling.

In plaats van de moeilijkheden als signalen te zien dat een relatie “slecht” gaat, bekijk ze als signalen die naar gebieden wijzen van groei voor jou. Wees verzekerd dat in de toekomst, als je terugkijkt, ieder van deze signalen je iets heel belangrijks over de relatie leerde.

Zelfs gezonde relaties krijgen te maken met tijden waarin geen makkelijke antwoorden en snelle oplossingen bestaan. Het is belangrijk om te onthouden dat groei doorgaat, zolang jij bereid bent alles onder ogen te zien. Op deze manier, zul je ontdekken dat de zon en de regen allebei belangrijke bronnen van voedsel zijn die je groei bevorderen.

Voel je welkom om je te praten als je het even niet meer weet…

Warme hartegroet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com