Paragnost Eddie en Consulenten

Relaties in de nieuwe tijd

Relaties in de nieuwe tijdIedereen is vertrouwd met de uitspraak van Shakespeare: ‘ De wereld is een toneel en mannen en vrouwen zijn alleen maar spelers ‘. In ons leven spelen we allemaal bepaalde rollen, die ontstaan zijn vanuit onze opvoeding. Instinctief leerden we via onze ouders, opvoeders, leraren, de media hoe we ons horen te gedragen in de wereld en hoe relaties zouden moeten zijn.
Als kind namen we heel veel voor waar aan, we hadden als kleuter geen enkel ander referentiekader.
We leerden hoe ons te gedragen als man of vrouw, we namen manieren aan om in onze familie te passen, en we leerden bepaalde scripts uit ons hoofd om bij onze gelijkwaardige groep te zijn. We kunnen ons hebben vastgezet in de rol van artiest, criticus, rebel, tiran, clown, dramatische ster, intellectueel, verzorger, conformist, bemiddelaar, advocaat van de duivel, het goede of het slechte kind.
De meeste van ons zullen onbewust deze scripts uit hun jeugd blijven spelen voor de rest van hun leven! Alle rollen leggen ons beperkingen op. Alle rollen zullen nadruk leggen op bepaalde aspecten van het menselijk zijn, maar zullen andere aspecten verwaarlozen. De intellectueel kan gevoelens negeren, de verzorger kan geen aandacht aan zijn eigen benodigdheden schenken en de dramatische ster kan zijn verstandelijke vaardigheden te weinig gebruiken.
Het is interessant om te zien hoe vaak partners in een relatie hun aanvullende rol spelen. Dit contrast kan het leven van beide partners verbeteren, maar kan ook problemen veroorzaken. De grens van elke rol kan spanning creëren met de ander. Verschillen kunnen klachten, veroordelingen, of conflicten veroorzaken.
Kijk eens naar de standaard strijd tussen de sekses, waarin de man logisch is, terwijl de vrouw emotioneel is. Deze rollen vullen elkaar aan, laten hem boven gevoelens uitstijgen om in de wereld te werken, terwijl zij de emotionele gevoeligheid vasthoudt om de familie thuis te verzorgen. Jammer genoeg, kunnen zulke verschillen ook botsen en tot problemen leiden.
Bijvoorbeeld, wanneer zij over haar gevoelens wil praten en hij meteen de boel op wil lossen en de rol van probleem oplosser speelt, negeert hij haar eigenlijk en speelt alleen maar de rol van sterke man. Wat zij echt nodig heeft is dat er naar haar geluisterd wordt. Maar hij is te druk om de gevoelens in orde te maken of te negeren, dan om te stoppen en alleen maar te luisteren. Op andere tijden, wil ze zijn gevoelens met hem delen, wat tegen de rol van sterkte in gaat die hij geleerd had te spelen. Ondanks dat ieder van hen goede bedoelingen had, veroorzaken tegenstrijdige draaiboeken over emoties ruzies.
Niet alle relaties hebben last van deze tegenstrijdig rollen, maar vaak spelen we volgens een bepaald draaiboek wat ons begrenst en dat kan leiden tot moeilijkheden in een relatie. Welke rollen heb jij geleerd te spelen in je verleden? Welke rollen heb je niet gespeeld? En welke rollen heeft je partner geleerd te spelen? Waar komen deze rollen tot een conflict in jullie relatie?
Kijk eens dieper en verder om achter de grenzen van rollen training te bewegen en de problemen die opkomen wanneer rollen in conflict komen. De eerste stap is gewoon te accepteren dat jij en je partner niet hetzelfde zijn. Stop met het proberen om ze volgens jouw draaiboek te laten verlopen. Vind meer uit over je verleden rollen training, met de bedoeling meer begrip tussen jullie te bereiken.
De tijd is aangebroken dat de man de verbinding dient te leggen tussen zijn vrouwelijke/ intuïtieve/ zachte kant én zijn mannelijke kant waarmee hij vaker vertrouwd is, mede door conditionering en voor de vrouw is het belangrijk de verbinding te leggen tussen haar innerlijke mannelijke/ krachtige en haar vrouwelijk/ intuïtieve/ zacht kant waarmee ze veel vertrouwder is omwille van opvoeding en socialisatie.
Dit zijn de uitdagingen die voor heel wat relaties gelden en waar de oude patronen nog steeds krampachtig vastgehouden worden en één van de beide partners wakker is geworden, is de kans heel groot dat een relatie beëindigd wordt.
Het is de meest uitdagende en meest beloftevolle tijd die we tegemoet gaan ( en waar we toch al een eindje in geland zijn ) om relaties op een hoger plan te brengen, niet meer vanuit projecties, neurotische behoeften / verlangens.
Als je veronderstelt dat je mannelijke partner in een midlife-crisis zit….denk eerder dat het een diepere spirituele zingevingscrisis kan zijn; een voorbode van verandering waarin je elkaar nodig hebt.
Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com