Paragnost Eddie en Consulenten

Reflectieblog Voorbij karma denken

Reflectieblog Voorbij karma denkenReflectieblog Voorbij karma denken . Het denken voorbij het karma-principe is misschien confronterend voor hen die nog zeer sterk leven en denken vanuit het karmische gedachtengoed. Ik hoor het vaak in gesprekken, ik zie gigantisch veel citaten en plaatjes voorbijkomen die de karma-gedachten versterken en in stand houden.

Er zijn heel wat oude spirituele new age overtuigingen die niet meer resoneren met het gedachtengoed van Aquarius. De essentie van dit blog is iets in jou te raken om erover in te voelen of je bereid bent het oude denken los te laten. Dit kan enkel maar door je kijk op jouw leven veranderen in plaats van in cirkels te blijven ronddraaien. Karma.

Wil je de kwaliteit van je leven echt veranderen, dan is het een zeer belangrijke stap om elke geconditioneerdheid los te laten. Bewuster worden dat ook in spiritualiteit heel veel lagen van conditionering zitten.
De meest eenvoudige manier is waarop gebeurtenissen geïnterpreteerd worden te veranderen en dat thema raakt heel diep op zielsniveau. Het is onze ziel die betekenis geeft aan gebeurtenissen en die de manier waarop we situaties interpreteren en ernaar handelen, beïnvloedt. Elke handeling is verbonden door de karmische cyclus.

We raken dus gewend aan een bepaalde manier van denken en handelen. We gaan op de oude voet verder, omdat het gemakkelijk is. En elke keer als we in een situatie terechtkomen, verklaren we deze gebeurtenis op basis van die karmische cyclus. Verandert er iets concreet? Neen.

Willen we dan echt het leven dat we verlangen creëren? Het doorbreken van dit patroon is de eerste stap. We weten dat het doorbreken van patronen niet eenvoudig is, door de jarenlange gewoonte en gewenning.
Hetgeen het meest voor de hand liggende manier is om dit patroon te doorbreken is op de signalen te letten die op nieuwe mogelijkheden wijzen. En die signalen worden ons aangereikt via zogenaamde toevalligheden. Niets gebeurt toevallig en alles wat je kunt waarnemen via je fysieke zintuigen, heeft een diepere, zinvolle betekenis. Neem die signalen waar. Dat is een sterke richtingwijzer.

Toevalligheden nodigen ons uit de gekende paden en wegen los te laten en het onbekende welkom te heten. Het onbekende is voor zeer veel mensen niet prettig. Om die reden willen velen ook een vastomlijnd script van hun leven kennen.
Dat is geen leven vanuit verwondering en overgave, maar een leven vanuit angst. Je kunt zogenaamde toevalligheden zien als een zeer creatieve kwantumsprong uit het universum. Vrijheid en creativiteit bestaan enkel in het onbekende, en alles wat de door karma omschreven waarschijnlijkheid doorbreekt komt uit het onbekende.

Neem alles wat je waarneemt haarfijn op en ontdek de verborgen zin voor jouw leven, en zie deze als synchronistische ervaringen. Vanuit deze waarneming ontdek je de weg naar je oorspronkelijke scheppingskracht, waar we allen naar verlangen. Je kunt ook de richtingwijzers negeren en blijven negeren. Als je de moeite doet om stil te staan bij de zogenaamde toevalligheden, kom je terecht in een overvloedig inspirerend creatief veld.

Blijf je denken vanuit het oude beperkende gedachtengoed, dan is de kans zeer groot dat je niet je hoogste zielspotentieel kunt leven. Je kun je leven afstemmen op het universum; dans mee in die kosmische dans en vier het leven zoals het zich mag ontvouwen.

Warme groet
Mieke Box 45