Paragnost Eddie en Consulenten

Reflectieblog Heerlijke nieuwe wereld?

Reflectieblog Heerlijke nieuwe wereld?Meermaals krijgen we te horen of te lezen dat wij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ons leven. Met veel belerende vingertjes, slogans, terechtwijzingen, kun je bijna niet anders dan je schuldig te voelen, dat jij en alleen jij zelf de oorzaak bent van je zelf-gecreëerde ellendige leven.

Het is dualistisch denken en past perfect in de kunstmatig gecreëerde wereld, de matrix. Heb jij de ervaring volledig vanuit je hoogste goddelijke potentieel en scheppingskracht?
We worden geboren en we krijgen een naam en het identificatieproces voltrekt zich stap per stap. En op basis van het geslacht, word je geacht je als man of als vrouw te gedragen. Het is het begin van het leven binnen een gecontroleerde samenleving.
Ik keer terug naar ‘1984’ geschreven door George Orwell. Het stond als verplichte literatuur op het studieprogramma, alsook ‘Animal Farm.’ Die boeken las ik ongeveer 40 jaar terug met heel andere ogen vanuit een heel ander bewustzijn en toch ervoer ik dat daar een zeer diepe grond van waarheid zat. Ik herkende als kind ‘iets’ wat niet klopte.

Anno 2019 is het vrij helder geworden. Zoals Orwell toen al in zijn roman zeer duidelijk liet verstaan: we leven in de wurggreep van een systeem dat gericht is op het creëren van angst, haat, wreedheid, waarbij elke manier van individuele vrijheid om te zijn van wie we werkelijk zijn. Is dit vandaag anders, denk je? Stellig niet. Durven we echt waarnemen of sluiten we liever onze ogen, ondertussenelkaar blameren dat wij onze shit veroorzaken? Dat is een zeer makkelijke stelling en zeer zwart/wit. Dat is precies wat we niet moeten doen: dualiteitsdenken in stand houden en de waan in stand houden dat wij het dan allemaal beter zouden weten.
In feite weten diegenen die echt wakker worden nog maar iets van het hele plaatje; we herhalen continu wat we geleerd hebben binnen het matrix geprogrammeerde denken. Denken dat we dan via enkele soetra’s, mantra’s en verlichtingstechnieken bij onze oorspronkelijke scheppingskracht komen is illusionair denken.

Hoe vaak ik nu de laatste tijd mensen beluister die al zoveel cursussen en opleidingen hebben gevolgd en hét nog niet hebben gevonden. Wat hét gevonden? Wat zoekt het ‘ik’ buiten zichzelf? En dat binnen een systeem dat gebaseerd is op onderdanigheid? Ik had onlangs een gesprek met iemand die zich helemaal vast voelde zitten.
Van een uitkering leven, willen uitbreken uit het systeem, haar eigen roeping volgen en angst aangejaagd worden uit het systeem geschrapt te worden. Het systeem BEPAALT. Over de omstandigheden in een situatie oordelen is een afleiding om bewust te worden van het leven in systemen. Controle en onderdrukking. En het feit is dat we vanuit een zeer onbewustheid meelopen met het systeem en het ‘normaal’ achten.

Wat is ‘normaal?’ Mijn eerder blog ging over ‘aanpassen’ en ‘onderdrukken.’
Het dystopische (anti-utopisch) futuristische boek werd geschreven anno 1948 en gepubliceerd in 1949. De ideeën van zijn beide boeken liggen zeer dicht bij wat er werkelijk speelt. Met Orwell zullen velen ook ‘Brave New World’ van Aldous Huxley kennen en wat dacht je van Jules Verne en Ferdinand Bordewijk met ‘Blokken?’
Ik veronderstel dat de vraag kan komen ‘hoe’ we uit de matrix komen? Of we er überhaupt kunnen los van komen? De eerste moedige stap is bewust waar te nemen wat er echt speelt. De ogen openen. De sluiers weghalen, de mist of het zand uit de ogen halen. En dan is de volgende stap laag per laag in wat je denkt, wat je erbij voelt te ontmantelen. Dat we hierbij nog vaak terugschieten in die oude wereld, is niet te vermijden, want er zullen echt mensen om je heen zijn, die je terug IN die oude wereld willen persen. Het is een zeer bewuste stap die jij zet naar je eigen soevereiniteit en daar mogen we nu elkaar inspireren vanuit een zeer bewuste hartsverbinding.

Voorbij schuld -en schaamtegevoel. Dit is het oude wereldbeeld. Het Watermantijdperk staat voor gigantische veranderingen, en die veranderingen kunnen pas plaatsvinden als WIJ die stappen willen zetten naar wie wij werkelijk zijn. De afbrokkeling van systemen is zichtbaar en met Uranus in Stier tot 2024 kunnen we ofwel in verzet gaan en vasthouden of wakker worden.
©Mieke

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45