Paragnost Eddie en Consulenten

Reflectieblog De naakte waarheid?

Reflectieblog De naakte waarheid?Reflectieblog De naakte waarheid? En daaraan toegevoegd. Niets dan de waarheid.
Wat is de waarheid. Welke waarheid. Waarover? Over wie?

Gemakkelijkheidshalve zeggen we heel gemakkelijk dat ‘ieder zijn waarheid heeft.’ Als puntje bij paaltje komt, ligt dat toch wat moeilijker om iemands waarheid onbevooroordeeld te beluisteren. We hebben namelijk onze eigen waarheid al gevormd en dan van harte openstaan voor iemand anders’ waarheid?

Als die waarheden ongeveer overeenstemmen dan is het nog oké. Als die waarheden een andere kant uitgaan, worden processen in gang gezet waarvan men niet weet waar dit naartoe leidt.
Vaak eindigen ‘waarheidsdiscussies’ in strijd. Soms is er de bereidheid om iemands waarheid naar binnen te laten komen en in het hart te voelen of er mogelijk toch nog een andere waarheid kan zijn.
Soms ontstaan nieuwe waarheden vanuit nieuwe inzichten en dat ervaar ik zelf als heel verrijkend. Ik kan het mogelijke vastklampen aan mijn waarheid loslaten en me openstellen en als een gesprekspartner diezelfde oprechte intentie heeft, leidt dit vanuit mijn ervaring naar iets ‘nieuw.’

Helaas is er soms of zelfs vaak in de onderstroom toch een trekken en duwen voelbaar. Een voelbare energie laat zich niet zomaar wegzetten. Het hoofd kan wel ontkennen en dat kan wel eens zeer lastig zijn.
Je zit samen op de wip en als je even terugschakelt naar een herinnering op de wip, wat voelde je dan als prettig?
Soms ontmoeten we mensen die altijd wel het laatste woord willen en dat laatste woord ook volledig pakken. Ze geven je wel de indruk naar jouw waarheid vanuit jouw ervaringen en inzichten te luisteren. Je herkent hen bij de uitspraak: ‘Je hebt een punt, ik begrijp je of je hebt gelijk, maar ik….!’

Soms is een gesprekspartner overdonderend mondig en sta jij met open mond sprakeloos. Je laat het zitten, je sluit je mond. Ieder zijn waarheid, tot zolang die waarheden een beetje overeenstemmen.
Er zijn zoveel gradaties in ‘waarheden.’
Waarheden over de kijk op het leven in het algemeen, gezondheid, relaties, spiritualiteit, werk zijn levensthema’s waar iedereen zijn eigen waarheid over heeft. En die waarheden zijn ook soms heel controversieel. Over controversiële waarheden ontstaan sneller discussies in waar of niet waar.

Zelfs tussen mensen die elkaar in gelijklopende waarheden aanraken, ontstaat zeer gemakkelijk dualiteit. Wie bezit meer waarheid en wie niet. Wie is echt wakker en wie nog niet? Ook dat maakt deel uit van een op subjectieve wijze bepaalde waarheid.
En dat is de grootste valkuil van het ego waar we allen mee te dealen hebben. Zelfs in het denken van wakker te zijn, laten we ons nog meenemen in die ego-creërende dualiteit.
Ik bekijk het even nu vanuit een helicopterview. Ik kan enkel waarnemen dat in de wereld waarin we leven nog geen sprake is van losgekoppeld te zijn uit de matrix. Ik merk op dat er inderdaad veel in beweging wordt gebracht in deze wereld, maar ik merk ook op dat binnen de kleine bijna elitaire groepen die zich uit de matrix wanen, er evenzeer iets niet klopt.
We zijn absoluut niet uit de matrix; mocht het zo zijn dan zouden geen podiums meer nodig zijn. Ik heb heel goed begrepen wat Kaypacha in één van zijn Pele rapporten zeer eenvoudig verwoordde. We vliegen van de ene kooi naar de andere kooi. Van het ene oude paradigma naar het andere even oude paradigma. Maar we zijn niet vrij zolang we het leven blijven pakken op oude manieren.
De waarheid laat zich zoals ik dat voel op een heel andere manier zien.

Warme hartegroet
Mieke Box 45