Paragnost Eddie & Consulenten

Reading voor de Volle Maan

Reading voor de Volle Maan in Steenbok – 28 juni 2018Reading voor de Volle Maan in Steenbok – 28 juni 2018, Steenbok (aarde-teken) staat voor structuur, verantwoordelijkheid nemen, orde op zaken stellen. Steenbok kan de indruk wekken heel gecontroleerd in het leven te staan, vanuit de behoefte aan alles in de hand te willen houden. Hierdoor kan de Steenbok kil, afstandelijk, beheerst en koel overkomen, doch ook Steenbok heeft behoefte aan liefde, genegenheid, tederheid.
Deze Volle Maan maakt gevoeliger, emotioneler doordat de Zon licht op de Maan schijnt op het gevoelsteken Kreeft. Emoties worden veel dieper en intenser worden ervaren.
De teruglopende planeet Saturnus (in Steenbok) dwingt ons diepere lagen te onderzoeken en oude (karmische) patronen te doorbreken en los te laten.
We ont-groeien heel wat verouderde imprinten die we voorheen geslikt hebben, voor dé waarheid hebben aangenomen. We worden bewuster van de dingen die kloppen en niet meer kloppen, we kunnen ons behoorlijk verward voelen in dit proces. Maar het is de weg naar onze Essentie.
Hierbij kunnen we verder uitkristalliseren op welke manier we ons willen neerzetten vanuit onze ware levensmissie, zonder ons vast te klampen aan een systeem waarin we ons bekneld kunnen voelen.
Meer dan ooit voelen velen de behoefte aan samenwerking vanuit gelijkwaardige, open en transparante zielsverbinding. We leven op een derde dimensionele werkelijkheid, die vraagt om duidelijke doelen in de vorm neer te zetten, hoewel die vormen naargelang een groeiend bewustzijn en veranderende samenleving, onderhevig blijven aan verandering.
Dit kan misschien een beangstigend gevoel teweegbrengen, vormen vastzetten in de hoop dat de vormen voor de rest van het leven ongewijzigd blijven, is gebaseerd op angst. Dat relaties onderhevig zijn aan een diepgaande transformatie is niemand ontgaan. Relaties die uit gewoonte, gewenning, schuldgevoel, omwille van de aardse levenssituatie krampachtig in stand gehouden worden, kunnen verschillende richtingen uitgeduwd worden: het is erop of eronder. Waar de ene partner vasthoudt aan het oude plaatje van wat liefde zou moeten zijn en de ander is het oude plaatje ontgroeid, is het moeilijk om in de verbinding te blijven. Dit zijn de grootste valkuilen nu in relaties: angst om het oude los te laten, angst om te groeien en elkaar te laten ZIJN. Liefde is geen verplichting maar laat vrij in de Ziel. Dit is wat we ons nu ook mogen realiseren. Liefde die ingepakt wordt in een vorm, laat in wezen niet vrij in de Ziel, tenzij twee partners hier zover in gegroeid zijn dat dit vanuit de Essentie begrepen wordt.
We kunnen ons nu diep aangeraakt voelen in verschillende levensthema’s. We kunnen nog enig gevoel van onmacht ervaren, omdat we nog niet helder zien welke manier het beste is voor ons, als authentiek wezen.
We voelen en ervaren sterker dan voorheen de machtsspelletjes die worden gespeeld, om toch maar het rechte pad te blijven volgen, om binnen de lijntjes te kleuren, binnen de box te blijven. Op die manier is groei en bewustwording niet mogelijk. We krimpen in, in plaats van te expanderen.
Sommigen kunnen zich fysiek niet zo lekker voelen, slechter slapen, intenser dromen, draaiduizeligheid, hartkloppingen, oorsuizen. Ik herken bij wijze van spreken alle symptomen en ik begrijp mensen die in paniek bellen en vragen of dit wel normaal is. Mijn eerste advies is toch altijd bij ongerustheid een arts consulteren en mijn tweede insteek is dat ik verwijs naar de informatie die ik zelf op diverse kanalen lees. De energetisch geladen instroom is heel sterk tijdens de maanfasen, de opening van de energiepoorten, en de transformatie die ook de Aarde (als levende entiteit) doormaakt en ons als energetisch aards wezen herbedraadt. Ik noem het dan kortweg: we worden gereset.
Omdat we in het WIJ-Tijdperk leven en we elkaar kunnen optillen naar een volgende bewustzijnsfrequentie, deel ik nog even graag mee dat je elke week de vertaalde webinars ‘Astrologie voor de Ziel‘ van Kaypacha kan volgen en bovendien kan intekenen op de eerste webinar cursus astrologie via bob@kuklerfilmliteratuur.nl
Ik sluit dit blog af met een korte reading uit de Osho Zen Tarot
Wij zijn de wereld (We are the world) – kaart 10 uit de Regenboogreeks
Voor je de tekst leest, kijk eerst rustig naar de kaart en voel wat deze kaart met je doet. Wat zie je? Wat voel je? Wat denk je?
Laat deze kaart helemaal naar binnenkomen, in je hart, voel je hart, neem waar en voel. Zak dieper in je hart en hartsbewustzijn. En wat je ook voelt, het is oké. Laat het er zijn.
De mensheid wordt als een regenboog van mensen afgebeeld die, uit dankbaarheid en diepe vreugde, hand in hand om de mandala van de aarde heen dansen. De betekenis van deze kaart toont aan dat we voor een tijd van diepe communicatie staan, waarin we onze rijkdom met elkaar delen. Rijkdom die alle aardse bezittingen overstijgt.
Er is geen sprake van claimen of vasthouden.
Er zijn totaal geen gevoelens van angst om zich meer of minder te moeten voelen. Er is slechts geljkwaardigheid.
Eenheid. Eenheid begint in onszelf. We zijn een wereld op zich die we delen met de vele werelden van anderen.
Er is geen afgescheidenheid, slechts verbinding, van mens tot mens, hart tot hart, ziel tot ziel.
Als we inzien dat onze mensheid een gemeenschappelijke bron heeft, dat onze dromen en verlangens, onze hoop en onze angsten dezelfde wortels hebben, kunnen we ook inzien dat we allen met elkaar verbonden zijn in het grote wonder van het bestaan.
Als we onder enorme innerlijke overvloed kunnen bundelen om een rijkdom aan liefde en wijsheid te creëren die voor iedereen beschikbaar is, zonder uitzondering, dan zijn we met één met elkaar in het prachtige patroon van eeuwige schepping.

Heel veel liefs voor een prachtige stap naar verbinding in eenheid met de bron.
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com