Paragnost Eddie en Consulenten

De positieve kant van manipulatie

De positieve kant van manipulatieIs er een positieve kant aan manipulatie…..zeker wel. Laat je even meenemen in dit blog om je toch de andere kant ervan te laten zien.
In het verleden zijn velen van ons in een situatie terecht gekomen waarin we ons gemanipuleerd voelden, niet?
Het heeft ervoor gezorgd dat onze zielen zijn gegroeid want op een dag werd het je heel duidelijk dat er middelen werden ingezet die tégen je innerlijke gevoel, je innerlijke waarheden indruisten, niet?
En op een bepaald moment zal iedereen toch de kracht vinden een stop te zetten aan deze manipulatie. Dus eigenlijk is dit voor iedereen die hier uiteindelijk een einde aan maakt, een heel waardevolle stap.
Als we even terugblikken naar de geschiedenis van de Aarde, dan zien we de invloed van de elkaar tegenwerkende krachten – macht- onderwerping- manipulatie- vergelding.
De ervaring van manipulatie heeft je op een dag zo hard in het nauw gedreven, dat je met je rug tegen de muur werd gezet, dat je energetisch niet anders kon dan instorten! De maat was vol en je beloofde jezelf vanaf dit moment de weg van jouw waarheid te volgen en je geen slachtoffer meer te willen voelen. Klaar ermee! Vanbinnen hebben we een kracht die exact weet waar de uitweg uit elke penibele situatie is en het is die kracht die het verdient om ontwikkeld te worden.
Ieder mens beschikt over deze kracht, ook diegenen die nog een beetje manipulatie nodig hebben, tot ze ook zover komen er een stop op te zetten.
In onze verder opstijgende tijdsdimensie komen alle manipulaties, versluieringen, intriges en laster door de verhoogde versnelling aan het licht. Waar licht en bewustheid toenemen, worden leugens en bedrog aan het licht gebracht.
Merk op dat elke dag meer en meer mensen hun eigen grootheid en macht erkennen, en die zich onttrekken aan manipulatieve intriges en consequent en verantwoordelijkheidsbewust hun leven in eigen handen nemen.
En dit is onze taak en op die manier is de Aarde bezig zich te her-structureren.
Onze samenleving en het leven is voor elk individu aan het veranderen, alleen is elkeen zelf verantwoordelijk om die stap zelf te zetten. Iemand die mij nog komt vertellen dat hij / zij gemanipuleerd wordt, houdt vaak zelf de dynamiek in stand. Beter is te onderzoeken wat jou tegenhoudt om niet langer als een marionet naar de pijpen te blijven dansen van…dit is bovendien de energie van het oude slachtofferschap. Alleen JIJ kan het roer volledig omgooien.
Denk niet dat wanneer je op de televisie ziet en hoort welke rampen en gewelddadigheden er nu weer zijn gebeurd, dit erop wijst dat onze tijdsdimensie weerstand kan bieden aan deze herstructurering, integendeel! Het gaat om een natuurlijk gevolg van deze verhoogde transitie!
Ook protesten tegen conservatieve methodes of wraakacties die niet meer van deze tijd zijn, zijn zeker niet zinloos. De groep mensen die aan het ontwaken is en daardoor zich niet meer laat manipuleren, wort steeds groter én sterker. Via de droomsfeer en het collectief bewustzijn staan we met elkaar in verbinding. Onze samenleving zal zich positief verder ontwikkelen als de ‘ tijd ‘ er rijp voor is. Op een dag zal deze groep zo krachtig, groot en sterk zijn, dat we eerder door vreedzame protesten manipulatieve politici dwingen zich terug te trekken. Op een dag zullen we, als we hier klaar voor zijn, door vreedzame demonstraties de planeet ont-wapenen. Langzaam maar zeker zullen we overal op Aarde maatschappijen opbouwen waarin het aangenaam zal zijn om in te leven.
Let maar even op als je naar de televisie kijkt dat je alle informatie gedoseerd naar binnen laat komen. Teveel aan negatief nieuws kan je energie naar beneden halen. Houd altijd jouw innerlijke balans in de gaten want innerlijke harmonie en balans zijn dé belangrijkste stappen voor de weg naar boven!
Manipulatie laat zich op heel veel manieren zien…onder het mom van helpen, onder het voorwendsel het beste te willen voor de ander: gebruik in welke vorm dit op je weg komt je heldervoelendheid die ook jij hebt én je gezond verstand.
In spiritualiteit wordt nogal eens een loopje genomen met manipulatieve trucjes om klanten binnen te rijven , het spiritueel materialisme is zelden gebaseerd op oprecht eerlijke dienstverlening. Dat dit soort uit de hand gelopen situaties nu ook aan het licht komen maakt ook deel uit van de verhoogde transitie en toenemend bewustworden van mensen die beroep doen op spirituele dienstverlening.
Hoever de grenzen worden verlegd om bijvoorbeeld een partner kost wat kost terug te krijgen via wansmakelijke a-spirituele praktijken : ook dat is manipulatie onder het mom van : ik breng je jouw partner terug.
Uiteindelijk trekken we alles aan waar onze energie naartoe gaat…als je je dan toch bewust wordt hoe het universum werkt, doe het dan oprecht met je hele hart, voor het allerhoogste goed van jezelf , anderen en de Aarde. Dat is écht het enige waarop een leven in Goddelijke waarheid is gebaseerd.
Liefs
Medium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com