Paragnost Eddie en Consulenten

Poorten naar jouw ziel

Poorten naar jouw zielTwijfel je er ( nog) aan dat er zoveel vensters en poorten zijn naar jouw Ziel en vanwaar komt jouw twijfel…? Tijd om even een licht te laten schijnen op de gedachten dat er slechts één weg zou zijn en hoe jij , na het lezen van dit blog, onderweg helder ziet en weet dat niets is wat het lijkt of niets is wat jou hoeft te belemmeren in het ontdekken van jouw poorten en vensters.

Veel dingen die we beschouwen als ergernissen op ons pad naar de ziel maken al deel uit van ons pad op zich. We kunnen hindernissen beschouwen als een uitnodiging om verder te groeien en het bekende, vertrouwde pad achter ons te laten. Voor diegenen die vertrouwd zijn met de I Tjing, weten we dat het niet zozeer gebeurtenissen zijn die belangrijk zijn maar wel de manier waarop we omgaan met gebeurtenissen.
Het onderzoeken van datgene wat steeds opnieuw voor onze neus staat. Denk eens na, welke positieve of negatieve ( om het zo maar even aan te geven) kwamen minstens 3 keer op ons af? Welke positieve feedback weerspiegelde in het afgelopen jaar onze talenten, gaven en wat we te bieden hebben? Welke uitdagende feedback met betrekking tot onze koppigheid of eigenzinnigheid hebben we minstens van 3 of meer mensen gehoord? Door ons aspecten van onszelf voor te houden kunnen die berichten de weg openen naar de volgende ervaring of les.
Soms zijn die boodschappen wat moeilijk te verteren en te accepteren, we zijn geneigd ons te verzetten tegen het zien van onze duistere kant. Is het niet zo dat we nu mogen leren zowel onze beauty kant als het beest in onze aarde te omarmen? Zowel het ‘ goede ‘ als het ‘ slechte ‘ mogen worden toegevoegd aan de smeltkroes van ons leerproces, zodat we niet alleen leren hoe we onze talenten en gaven kunnen verwerkelijken, maar ook ( en zeker !) het beest in onszelf kunnen temmen en intomen en jawel, aan het lachen kunnen maken?
Alles wat ons wordt voorgezet is een leermiddel, een andere manier om met onze Ziel in contact te komen.
Er leiden dus veel poorten naar onze Ziel, er worden zoveel zijnstoestanden, zoveel stemmen de gehoord willen worden.

Je weet dat je je in een sfeer van innerlijke leiding bevindt wanneer je de heldere, niet-oordelende stem hoort die noch iets ontkent noch ergens in zwelgt. Het is in dat kalme gebied, wanneer het geklets ophoudt, dat we berichten kunnen ontvangen die ons leiden op onze eigen ware levenspad. En dan kunnen we door de poort naar de Ziel zeilen, om te worden zoals we allen bedoeld zijn.
Maak het even stil in jezelf en onderzoek even bij jezelf:

– Wanneer ben je opgehouden met zingen?
– Wanneer ben je opgehouden met dansen?
– Wanneer ben je opgehouden je te laten betoveren door verhalen?
– Wanneer begon jij je ongemakkelijk te voelen in het zoete territorium van de stilte?

Stel je even voor….je staat op een dag aan de hemelpoort, jouw naam is Suzanne en zo verlaat je ook het aardse leven….de enige vraag die jou wordt gesteld kan zijn, als je zover bent afgedwaald van jouw levensweg ‘ Lieve Suzanne, waarom ben jij geen Suzanne geworden ? ‘
Het is in die eenvoudige vraag dat de kern ligt van al jouw zielearbeid. Als je Karel bent, waarom ben je dan niet tenvolle Karel? Als je Linda bent, waarom ben je dan niet tenvolle Linda?
We zijn hier op aarde om te worden wie we werkelijk Zijn. Zijn wie we in de kern van onze zielearbeid mogen zijn. Het is een tweerichtingsverbinding tussen de ziel en de persoonlijkheid, het pad dat ernaar leidt dat we vol-komen onszelf worden.
Die behoefte groeit bij heel veel mensen in deze tijd: de behoefte om te zijn wie we zijn, wat ons terug brengt naar be-ziel-ing. Onze Ziel wacht op erkenning, zelfs als we ons afwenden van onze Ziel…ze is er altijd.
Velen zien de poort naar de Ziel als een gat dat moet gevuld worden….in plaats van door de poort te gaan om zich opnieuw met hun Ziel te verbinden. Dat gat wordt gevuld met afleidende verslavingen waardoor ze buiten zichzelf naar bevrediging blijven zoeken. Het antwoord ligt echter nooit in de buitenwereld; want de buitenwereld is een spiegel voor hetgeen er vanbinnen al of niet goed gaat.

Door ons te concentreren op de buitenwereld en wat er gaande is in de buitenwereld, houden we onszelf tegen door de poort van onze Ziel te gaan. Wanneer we vlak voor de poort van de Ziel staan, en die als poort ZIEN, kunnen we er recht doorheen zeilen en het proces van herverbinding aangaan.
Spreek elke dag je dankbaarheid uit, mediteer, bid, dans, zet je gedachten om in creativiteit, schrijf verhalen of lees ziele- voedende verhalen, verblijf in stilte….elk moment van elke dag bewust ervaren en leven is een manier om te luisteren naar je innerlijke leiding en toegang te krijgen tot de geheimen van jouw Ziel.
Treed je vaak op de voorgrond…is het misschien ook wel zinvol even een pas op de plaats te zetten.
In de zoektocht naar onze Ziel kunnen we vele wegen bewandelen, laat het wel jouw wegen zijn.

Liefs
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com