Paragnost Eddie en Consulenten

Wie ben jij voor je partner? En wie is je partner voor jou?

Wie ben jij voor je partner? En wie is je partner voor jou? Wat we weten, dat is, wat we denken te weten, kan een grote bron van problemen zijn in relaties. Relaties worden moeilijk gemaakt door wat partners denken te weten over elkaar. Onze meest problematische kennis neemt de vorm aan van labels, oordelen en verwachtingen die we hebben van een partner.

Deze kennis verft een erg beperkt schilderij van hen. Als we het serieus nemen, kunnen we zelfs van onze partner een karikatuur maken. Onze visie is verdraaid door onze ideeën over hen. Wij missen hun ware diepte en daarom behandelen wij ze volgens onze eigen beperkte ideeën. En op hun beurt zijn zij net zo begrensd in hoe zij naar ons reageren.

Hoe zou het zijn om familie overtuigingen en verwachtingen te onderzoeken en naargelang dit nodig blijkt, los te laten? Dit vraagt om ons hart en ogen te openen; je kan het zien alsof je een schilder bent die een ‘ blanco ‘ doek nadert waarop je je partner met nieuwe heldere ogen bekijkt. Misschien is dit een kans om al je voor waarheid aangenomen gedachten en overtuigingen te onderzoeken.

In feite zijn de meeste overtuigingen en verwachtingen gebaseerd op ervaringen die we in onze jeugd of eerdere relaties hebben gehad. Deze kennis kan ons onnodig begrenzen. Het als vanzelfsprekend aannemen dat je al weet wat er zal gebeuren. Kun jij een gedeelte in jouw relatie herkennen waar je dit doet?

Bijvoorbeeld, houd jij je in om te vragen wat je wilt omdat jij weet dat het geweigerd zal worden? Even corrigeren: ‘ denkt ‘ te weten dat het zal geweigerd worden.

Vermijd jij dingen omdat je een negatief resultaat verwacht? Vind je het vaak saai, omdat dingen zo voorspelbaar worden? Blokkeer jij jezelf in het oplossen van een probleem omdat je denk dat alles er al is wat je moet weten? Bijvoorbeeld: jij kunt denken dat jij weet wat er echt gebeurt, dat jij jouw grenzen en de grenzen van je partner kent. Maar deze zogenaamde kennis kan jouw mogelijkheden begrenzen en jouw vreugde.

De uitdaging is om de begrenzende effecten van alle deze kennis te overwinnen. Vergeet wat jij denkt te weten: zie de dingen met frisse ogen. Dit is het beste startpunt om frisheid in je relatie te vinden en voor het vinden van frisse oplossingen van afgezaagde oude problemen.

Geef eerlijk toe dat je niet alles weet, dat jij je hebt vergist in hoe je de dingen ziet. Realiseer dat jouw gedachten, zo bekend als ze zijn, kleine ware frisheid tegenhouden. Sta je geest toe om net als een blanco doek te worden. Wanneer gedachten boven komen, laat ze passeren. Benader het moment van heden met volledige nieuwsgierigheid. Open je innerlijke deuren, en ontdek nieuwe, positieve, en vervullende mogelijkheden.

Onwetendheid vraagt jou om je hart op te wekken voor het wonder en mysterie van een persoon die jij dacht oh zo goed te kennen, je partner. Terwijl jij vaak kunt voorspellen hoe zij zich willen, zullen of kunnen gedragen, mensen zijn meer dan patronen en niemand blijft hetzelfde. Jij vergist je wanneer jij iemand als voorspelbaar behandelt. Jij begrenst hen alleen en jij begrenst onnodig jezelf in je reactie. Wanneer jij jezelf op deze manier begrenst, onderdruk jij veel geluk en vervulling.

Je partner en jij verdienen het elkaar opnieuw te zien door de ogen van waarachtige liefde en dat kan slechts als jullie harten open-staan.

Herinner je de nieuwsgierigheid die je had toen je elkaar ontmoetten. En herinner je dat we allemaal veel groter en mysterieuzer zijn dan elk aangenomen kennis over ons ooit kan omvatten.

Heb ajb de bereidheid om elkaar te zien zoals jullie werkelijk zijn en wat dit vraagt van beide kanten is: elkaar willen ontmoeten zonder maskers op, elkaar echt willen ont-moeten als mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel, eerlijk met elkaar praten, stoppen met elkaar te controleren en elkaar als bezit te zien…verwerk je mogelijks familie-verleden, verwerk je relatieverleden, durf echt eerlijk te kijken naar eigen blinde vlekken en spelletjes die je misschien nog speelt in je relatie om te zorgen dat je je partner onder controle houdt, je partner emotioneel chanteert, intimideert ….Ik merk de laatste weken een tikkeltje moedeloos op hoe weinig partners bereid zijn zich écht open, kwetsbaar op te stellen en boos reageren als een reading niet verloopt zoals men het in eigen gedachten vastgezet heeft.

Liefde en bezit horen niet samen en zullen nooit een teken zijn van liefde, oprechte waarachtige liefde voor de ander begint altijd bij jezelf. Liefde laat vrij , laat adem-ruimte, laat ruimte om de ander in vrijheid zijn levensweg te volgen en dit kan niet als een partner de ander in een kooi opsluit, voortdurend controleert uit angst ….je kan de ander nooit of te nimmer bezitten. Dit is valse liefde, liefde vanuit het lage ego. En dat die relaties duidelijk sneuvelen, is me de laatste maanden overduidelijk geworden.

Ik heb een tijdje geleden gehad over ‘ rebound ‘ relaties….ook die relaties kennen overwegend een einde, doordat één van de beide zich bewust wordt van de reden waarom een relatie werd begonnen.

Liefde is een ‘ werk-woord ‘ en in mijn hoedanigheid als relatietherapeut vind ik dat sommigen best kunnen openbloeien in een professionele setting.
Wil je graag meer inzicht in jouw relatiepatronen/ relatie-en communicatie-vragen? Vertrouw op mijn jarenlange ervaringen en expertise als erkend relatietherapeut. Relaties zoals velen verlangen vanuit een gevoel van een zich eenzaam voelen, vanuit het verlangen naar symbiose, samensmelten, vanuit angst, vanuit bezitsdrang, vanuit elk verlangen wat niet beantwoordt aan de hoogste vorm van liefde….er is maar één ding wat ons rest: terugkeren naar het leren houden van onszelf.

Astrologische inzichten kunnen jou en je relatie zeker die inzichten geven die je complementair ondersteunen. Zie alle ingangen die inzicht geven als een weg naar verandering en transformatie, want tot 2020 wordt iedereen, zonder uitzondering hiermee geconfronteerd, of we dit nu leuk vinden of niet. Het is dus absoluut niet negatief, integendeel…het laat ons allemaal zien wie we echt zijn, in relatie tot onszelf en anderen, het laat ons zien waar we ons lang aan hebben vastgeklampt en wat geen meerwaarde meer heeft voor onze verdere ont-wikkeling, het laat ons als een grote spiegel werkelijk alles zien en draaien we ons hoofd weg om in die spiegel te kijken, want die keuze hebben we uiteraard ook, dan krijgen we Saturnus en Pluto en Cheiron ( voorlopig nog een tijdje) die ons niet spaart omdat we veel geld hebben, of beroemde figuren zijn, of supermediums zijn …blablabla….zoals Kaypacha in zijn laatste Pele- Rapport laat zien…alle blablabla zijn verhaaltjes die we onszelf lang hebben verteld of laten wijsmaken. Het gaat nu werkelijk over AUTHENTICITEIT en WAARACHTIGHEID. De engelen redden ons niet van onze te leren lessen…ze laten ons ZIEN, VOELEN, HOREN….Tarotkaarten voorspellen NIETS, maar laten je kijken in en naar JEZELF. Wat je ook doet, welke systemen je ook voor jouw toekomst wil voorspeld zien….JIJ en IK en WIJ moeten nu onze verantwoordelijkheid opnemen voor ons leven, met respect voor AL WAT LEEFT.
Wees heel aardig en lief voor jezelf, accepteer dat niet iedereen jou aardig en lief vindt en dat het ook niet nodig is om in jouw stralend ZIJN te STRALEN. Niemand kan jou dit stralende licht ontnemen! Niemand!

Warme groet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com