Paragnost Eddie en Consulenten

Opgestegen Meester Kuthumi en realiteitszin.

Opgestegen Meester Kuthumi en realiteitszin.Opgestegen Meester Kuthumi kan je aanroepen om je sterker verbonden te voelen in en met je fysieke lichaam, de verbinding te versterken tussen je fijnstoffelijke en grofstoffelijke lichaam. Als je werkt met de Lichtwesen-essence van Meester Kuthumi voel je helder, krachtiger, geaard, in balans, je staat weer stabiel met je beide benen op de grond. Zeker voor diegenen die het leven hier op aarde moeilijk vinden, liever ‘ daar ‘ zijn dan ‘ hier ‘ ; de overtuiging dat je spirituele groei losgekoppeld moet worden van het aardse leven is een overtuiging die gegroeid is vanuit het gevoel je ‘ plek ‘ niet in te nemen op aarde. Niemand anders dan jijzelf kan die plek innemen. Je bent niet toevallig geïncarneerd op aarde, dit is géén vergissing, hoewel ik sommigen dit wel eens hoor opperen.
Spiritualiteit zonder geworteld zijn in eigen be-staan leidt meestal tot emotionele en fysieke problemen. Ook het leven in een fysiek lichaam maakt deel uit van onze incarnatie, zoniet waren we wel allen lichtpuntjes. De realiteit is accepteren dàt je nu op aarde bent, deel uitmaakt van een grotere realiteit die we niet kunnen bevatten ( en ook dat hoeft niet), dat het ook een hele eer is om deel uit te maken van de prachtige transformatie van onze grote Moeder Gaia én onszelf. Kijk maar eens waar je enige tijd ‘ stond ‘ en waar je ‘ NU staat ‘ en wat er nog allemaal op je levensweg mag komen. Het NU is de enige realiteit waarin je je volledig aan kan overgeven….elke dag NIET ten volle geleefd, waarin je je suf piekert over iets wat nog niet aan de orde is ( zal ik ooit geldproblemen krijgen vb? zal mijn partner me altijd trouw blijven? Enz….) Geniet van wat NU is en maak bij nieuwe uitdagingen de keuze die goed voelen vanuit je hart.
Kuthumi versterkt de verbinding met en de liefde voor de aarde; zijn aanwezige kracht helpt om niet te pessimistisch of te optimistisch of euforisch, maar wel realistisch te zijn en vooral GEDULD te hebben. Zijn energie laat je de fijnstoffelijke realiteit achter het grofstoffelijke te herkennen.
Herken je bij jezelf fysieke dat je heel vaak koude voeten hebt? Dan is dat meestal een teken dat je niet zo goed geaard bent en is er hoogstwaarschijnlijk heel veel hoofd-energie ( veel denken, piekeren…) dus de energie is niet in balans en kan niet volledig vrijuit stromen in je lichaam. Misschien zal ook het regelmatig last van hoofdpijn verminderen als je ervoor zorgt je energie te kanaliseren via meditatie vb , yoga , Chi Nen Chi Qong , Tai Chi en voor vrouwen is voornamelijk Yin Yang Yoga heel heilzaam.

Je kan voor de komende tijd jezelf even bij de hand nemen en op een aantal zelfreflectievragen onderzoeken hoe jij in jouw lichaam, jouw aarding aanwezig bent en welke emoties overheersen?

– De belangrijkste vraag hierbij is of je bereid bent je fijnstoffelijke lichaam in je lichaam te verankeren?
– Vind je het prettig om in jouw lichaam te ‘ wonen ‘, te ‘ leven ‘ ?
– Maak een paar minuten tijd om te ervaren en te voelen waar jouw energie stagneert, niet vrij stroomt en blijf hier even bij ‘ stil- staan ‘. Wat voel je en waar voel je dit? Door hier als eerste aanpak je ademhaling naartoe te brengen, kan je verandering voelen…loop je hiervan weg, wat denk je ( onvermijdelijk dat dit de eerste keren gebeurt…eerst denken en dan voelen), heb je een oordeel, blijf in de ervaring…1 minuut IN je ervaring.
– Wat heeft jouw lichaam nodig zodat jij je prettig voelt? Wat kan JIJ aan jezelf geven? Kijk maar eens wat hierbij met jou gebeurt…wat voel je en/ of wat denk je? Denk je dat iemand anders jou dit prettig gevoel moet geven en zie je dat je je afhankelijk opstelt en de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt? Kan je hiernaar kijken zonder hierover te oordelen? Kan je getuige en waarnemer zijn van hetgeen je denkt, hetgeen je voelt, als een toeschouwer, oordeelloos?
– Hoe is jouw ademhaling op dit moment….heb je contact met je adem-haling of is het de eerste keer dat je je hier bewust van bent? Neem de tijd om rustig en bewust in en uit te ademen en kijk eens wat je hierbij denkt en/ voelt. Neem dan even 1 minuut om de beweging van je ademhaling te volgen tot in je voeten, je wortels.
– Je kan elke dag beginnen met 1 minuut bewust te ademen, een reisje door je lichaam maken tot in je wortels….en die zie je dagelijks groeien, dikker worden, sterker, steviger, je wortels reiken dieper en dieper in de aarde. Je voelt je één met de aarde, één met jeZelf. Je voelt je stapje per stapje in-dalen en in-carneren.
– Kijk eens naar situaties of mensen die je te pessimistisch bekijkt? Wat denk je en wat voel je hierbij? Neem een situatie voor ogen en onderzoek of je die situatie kan veranderen, ligt het binnen jouw mogelijkheden om dit te veranderen? Zoniet, kan je accepteren dat dit de realiteit van die situatie is en je op een andere manier kan kijken naar die situatie? Hetzelfde kan je voor een persoon doen….welke verwachtingen heb je misschien naar die persoon? Zijn die verwachtingen realistisch? Zoniet, kan je accepteren dat je de ander niet kan veranderen, maar wel jouw perceptie, jouw verwachtingen kan veranderen…zelfs los-laten?
– Kijk ook eens naar situaties die je te optimistisch bekijkt, waardoor je iets of iemand door een roze bril ziet en niet zoals het in werkelijkheid is. Ook in dit geval is er geen sprake van evenwicht.
– Kijk maar eens naar het effect van positieve en negatieve discriminatie- het is menselijk gedrag doch er is geen zin voor realiteit, balans en evenwicht. Herken je dit vb: iemand doet iets ,zegt iets, en je reageert met kritiek op wat die persoon doet of zegt…je hebt het eigenlijk niet zo voor die persoon, dus alles wat die persoon doet of zegt wordt bekritiseerd, wordt in vraag gesteld…een ander persoon doet hetzelfde, doet een soortgelijke uitspraak en hier reageer je gemoedelijk, begripvol, liefdevol en zelfs ‘ verschonend ‘ op…je vindt die persoon wel heel aardig, sympathiek, je loopt hoog op met die persoon, en je dekt zelfs vergissingen en fouten toe met de mantel der ‘ ach ja, zij of hij heeft het niet zo bedoeld ‘. Dit zijn voorbeelden van het eerste negatieve en het tweede van positieve discriminatie en geloof het maar, dit kan heel pijnlijk zijn en zelfs leiden tot drieste gevolgen.

We zijn spirituele wezens die echt gekozen hebben om te incarneren, we hebben hier de mogelijkheid om elke dag het beste van onszelf naar boven te halen, onze schaduwkanten te transformeren naar het licht, zodat we verder kunnen opschonen van binnenuit. Dat dit een levenslange opgave is, dat we af en toe een terugval zullen maken ( zoals ik gisteren van een cliënt hoorde en hier ook blij mee was van zijn realiteitszin) mogen we incalculeren. Het leven brengt onvoorspelbare ervaringen en gebeurtenissen op onze weg….en de kracht die we in onszelf tot ontwikkeling brengen, zal ons leren of we vanuit onze spirituele aardse mens zijn, kunnen omgaan met onvoorspelbare gebeurtenissen. Dit is hoe ik spirituele volwassenheid zie en uiteindelijk is dat ook waarnaar ik streef. Ik hoef niet te weten wat de toekomst in petto heeft, omdat het belangrijker is alle intrinsieke hulpbronnen die er zijn op het gepaste moment in een bepaalde situatie in te zetten. Je toekomst uitgestippeld willen kennen is onmogelijk en is vaak een vraag vanuit een diepe existentiële angst voor het vol-uit leven en het leven omarmen en accepteren dat er situaties komen die niet altijd even fijn zullen zijn, maar dat er evengoed situaties en gebeurtenissen plaats zullen vinden die het leven écht de moeite waard maken. Ja zeggen tegen het leven zoals het is in het moment, is al een mooi begin om werkelijk in je leven rechtop te staan….niet om anderen te laten zien hoe mooi je het allemaal voor mekaar hebt ( gekregen) maar wel omdat JIJ dit leven nu gekregen hebt om er het beste van te maken en hierbij ook anderen een uplift kan geven als die het even minder meezit en ook omgekeerd! Je hebt het leven niets te bewijzen, je hebt überhaupt niemand iets te bewijzen….de vraag zal altijd zijn: Voel ik me goed en geliefd bij mezelf, hou ik voldoende van mezelf om mezelf het beste te gunnen, dankbaar en nederig om dit leven. Ik geloof dat deze manier van in het eigen leven staan , heel mooie verbindingen schept onder elkaar, bij mensen die met dit vertrouwen hun leven elke dag opnieuw verwelkomen.
Ik ken een vrouw die al jaren kanker heeft en de moed die deze vrouw aan de dag legt om echt elke dag en elk moment te omarmen….met 10 kinderen in huis….meerdere operaties achter de rug….hier maak ik een heel diepe buiging voor.

Warme hartegroet
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com