Paragnost Eddie en Consulenten

Oordelen vanuit het gezichtspunt van de ziel

Oordelen vanuit het gezichtspunt van de ziel

©Mieke

Oordelen. We houden ons heel graag voor dat we niet oordelen. Zeker in de spirituele wereld houden we heel graag dat plaatje voor.
Oordelen doen we vanuit onze persoonlijkheid. Kijk maar eens naar de volgende uitspraken: ‘Dat is een heel goed medium’, ‘Die bakt er niets van’.
Over een handeling die iemand doet: ‘Dit is goed’. ‘Dit is fout’.
Het betekent niet dat we niet moeten handelen op een manier die past bij de situatie waarin we ons bevinden.
Als een dronken autobestuurder iemand aanrijdt, wordt hij verantwoordelijk gesteld. Het is niet terecht dat we ons bij onze handelingen laten leiden door rancune, jaloezie, verontwaardiging, boosheid enzovoort.
Gevoelens zijn het gevolg van oordelen die we over onszelf en anderen hebben. Vanuit minderwaardigheid- of superioriteitsgevoelens. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt.
We zijn op die manier niet in staat om ons bewust te worden van die gevoelens die meespelen en het gevolg is dat we er niets van leren.
Gevoelens zijn een manier om te ontdekken welke dynamiek de ziel probeert te helen. Een mogelijkheid om te zien hoe de ziel zich uitdrukt in de fysieke realiteit.
De weg naar onze ziel gaat door ons hart.
We kijken nu even vanuit onze ziel. Vanuit onze ziel is het belangrijk het oordelen te laten, zelfs over situaties die ons heel erg raken. We weten niet wat er door lijden wordt geheeld bijvoorbeeld. We kennen niet de details van de energetische omstandigheden die hierbij in balans worden gebracht. We weten er niets van. We oordelen over wat we in de bovenstroom zien met onze fysieke zintuigen.
Uiteraard ervaren we mededogen. En vanuit mededogen handelen, verbindt ons met elkaar op een diepmenselijke manier.
Menselijk gezien is er het verlangen naar gerechtigheid. In gesprekken kan ik opmerken dat dit verlangen soms heel ver gaat.
Gerechtigheid vanuit een niet-oordelende houding is een vorm van inzicht waardoor je alles kan zien zonder negatieve emoties te hebben. Het bevrijdt je van het gevoel de plicht te hebben voor rechter te spelen.
Niet-oordelen creëert de vrijheid om te zien wat je ziet en te ervaren wat je ervaart en dit zonder te oordelen.
Een manier om het stromen van de liefde van het Universum te ervaren, waar onze fysieke realiteit deel van uitmaakt. We begrijpen hoe onze ziel zich verder ontwikkelt vanuit een niet-oordelen en dit zijn we nog niet gewend als aardse mens.
Het is een prachtige uitdaging om te kijken naar wat er in de onderstroom borrelt. Meestal is het zeggen niet afgestemd op het denken en het voelen.
In dit geval onthoud ik me van woorden en maak ik verbinding met de onderstroom, waar iets borrelt. Het is ok.

Inspirerende groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com